Madeira

Ving blir en aktiv investor i reiselivsbransjens grønne utvikling

Nordic Leisure Travel Group, eier av Ving, skaper nå en plattform for fremtidens grønne utvikling av reiselivsbransjen sammen med det norske selskapet ClimatePoint.

Som konsern ønsker vi å være en aktiv del av fremtidens grønne teknologiskifte i reiselivsbransjen. Derfor samarbeider vi nå med ClimaPoint, som er en investeringsrådgiver med spisskompetanse på karbondioksidreduksjon og oppstartsselskaper som jobber med klimaforbedrende teknologi.

ClimatePoint blir dermed en bro mellom Nordic Leisure Travel Group og de ulike selskapene og prosjektene som NLTG velger å støtte. ClimatePoint har også utviklet et verktøy som sørger for at man kontinuerlig kan følge opp resultatet, slik som reduksjonen av CO2-utslipp. Den fremtidige avkastningen av de ulike investeringene vil videre bli reinvestert i nye, klimaforbedrende teknologier gjennom ClimatePoint.

En viktig grunn for oss til å investere og støtte prosjekter på denne måten, er at de vil gi konkrete og kontinuerlige karbondioksidreduksjoner når de ulike prosjektene blir en realitet.

I første omgang investeres det i Green River Fund, et fond drevet av ClimatePoint, som arbeider med innovasjonsprosjekter innen mobilitet, grønn energi og sirkulær økonomi. I løpet av 2023 skal vi også investere direkte i firmaer og prosjekter som kommer bransjen til gode. I en del prosjekter kommer vi selv til å være brukere av sluttproduktet, og på denne måten redusere karbonavtrykket fra vår egen virksomhet. Et eksempel er utvikling og produksjon av SAF (Sustainable Aviation Fuel).

Med ovennevnte investeringer i karbonreduksjon faser vi derfor ut klimakompensasjon fra 1. oktober 2022. Les mer her.

Vi tror på en fremtid bestående av reising, men vi må alle ta et felles ansvar for å redusere klimapåvirkningen. Vi ønsker å være en del av løsningen, og tar de nødvendige skrittene for å oppnå mer bærekraftige reisemetoder.

Om ClimatePoint

ClimatePoint AS ble stiftet i 2019 og er basert i Oslo. Selskapet jobber med å måle effekten av nye klimaløsninger og tilhørende investeringer. Investeringsdivisjonen ClimatePoint Investment Management er registrert hos Finanstilsynet og ClimatePoint Green River er lisensiert som europeisk venturekapitalfond. Les mer her.

Mer om Ving

Nødvendige informasjonskapsler hjelper til med å gjøre nettsiden brukbar, gjennom å aktivere grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettsiden. Nettsiden vil ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.
Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre informasjon om hvordan nettsiden ser ut eller oppfører seg, som f.eks. språket du velger og regionen du befinner deg i. Dette er nødvendig for at nettsiden skal fungere optimalt.
Statiske informasjonskapsler hjelper oss med å forstå hvordan den besøkende interagerer med nettsiden. Det skjer ved innsamling av data. Vi samler inn informasjon om hvordan du interagerer med nettsiden, hvor ofte du besøker den og hvilke sider du får opp. Dette gjør vi for å optimere design og brukervennlighet, samt styrke effektiviteten til nettsiden. Vi bruker også informasjonen til å gi deg personlig innhold og forberede markedsundersøkelser.
Markedsførings-informasjonskapsler brukes til å spore brukernes aktivitet på nettsiden. Det er for at vi og samarbeidspartnere skal ha mulighet til å vise innhold som er relevant for den besøkende. Vi samler informasjon om dine interesser, hvilke sider og annonser du klikker på og hvilke produkter eller tjenester du viser interesse for, eller kjøper (såkalt “profilering”). For å kunne vise målrettede annonser og annen målrettet markedsføring, deler vi informasjonen med virksomheter vi samarbeider med.