Madeira

Ving blir en aktiv investor i reiselivsbransjens grønne utvikling

Som konsern ønsker vi å være en aktiv del av fremtidens grønne teknologiskifte i reiselivsbransjen. Derfor inngikk vi i 2022 et samarbeid med ClimatePoint, som er en investeringsrådgiver med spisskompetanse på karbondioksidreduksjon og oppstartsselskaper som jobber med klimaforbedrende teknologi.

ClimatePoint blir dermed en bro mellom Nordic Leisure Travel Group og de ulike selskapene og prosjektene som vår virksomhet velger å støtte. ClimatePoint har også utviklet et verktøy som sørger for at man kontinuerlig kan følge opp resultatet, slik som reduksjonen av CO2-utslipp. Den fremtidige avkastningen av de ulike investeringene vil videre bli reinvestert i nye, klimaforbedrende teknologier gjennom ClimatePoint.

En viktig grunn for oss til å investere og støtte prosjekter på denne måten, er at de vil gi konkrete og kontinuerlige karbondioksidreduksjoner når de ulike prosjektene blir en realitet.

I første omgang investerer vi i oppstartsbedrifter innen mobilitet, grønn energi og den sirkulære økonomien via Green River Fund, et fond drevet av ClimatePoint. I løpet av 2023 skal vi også investere direkte i firmaer og prosjekter som kommer bransjen til gode. I en del prosjekter kommer vi selv til å være brukere av sluttproduktet når de blir tilgjengelige, og på denne måten redusere vårt eget karbonavtrykk. Et eksempel er utvikling og produksjon av SAF (Sustainable Aviation Fuel). I 2022 inngikk vi et partnerskap med selskapet Nordic Electrofuel og Arcadia & Shell/DCC som skal produsere og levere mer bærekraftig flydrivstoff (SAF). Vi har også gått inn som en mindre deleier i Nordic Electrofuel.

Vi tror på reisens fremtid og vil være en del av løsningen og ta de nødvendige skrittene for å oppnå mer bærekraftige reisemetoder.

Med ovennevnte investeringer i karbonreduksjon faser vi derfor ut klimakompensasjon fra 1. oktober 2022. Les mer her.

Les mer om
ClimatePoint
Arcadia
Nordic Electrofuel

Mer om Ving

Nødvendige informasjonskapsler hjelper til med å gjøre nettsiden brukbar, gjennom å aktivere grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettsiden. Nettsiden vil ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.
Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre informasjon om hvordan nettsiden ser ut eller oppfører seg, som f.eks. språket du velger og regionen du befinner deg i. Dette er nødvendig for at nettsiden skal fungere optimalt.
Statiske informasjonskapsler hjelper oss med å forstå hvordan den besøkende interagerer med nettsiden. Det skjer ved innsamling av data. Vi samler inn informasjon om hvordan du interagerer med nettsiden, hvor ofte du besøker den og hvilke sider du får opp. Dette gjør vi for å optimere design og brukervennlighet, samt styrke effektiviteten til nettsiden. Vi bruker også informasjonen til å gi deg personlig innhold og forberede markedsundersøkelser.
Markedsførings-informasjonskapsler brukes til å spore brukernes aktivitet på nettsiden. Det er for at vi og samarbeidspartnere skal ha mulighet til å vise innhold som er relevant for den besøkende. Vi samler informasjon om dine interesser, hvilke sider og annonser du klikker på og hvilke produkter eller tjenester du viser interesse for, eller kjøper (såkalt “profilering”). For å kunne vise målrettede annonser og annen målrettet markedsføring, deler vi informasjonen med virksomheter vi samarbeider med.