Poolen på Ocean Beach Club Cypern - Ving

Vårt bærekraftarbeid

På hotellene

Vårt bærekraftarbeid på hotellene

Som så mye annet påvirker også reisevirksomheten miljøet vårt, bl.a. gjennom utslipp av drivhusgasser. Derfor engasjerer vi oss sterkt i klimasaken, noe vi har gjort siden 90-tallet da vi opprettet vårt første miljøråd. Våre Sunwing Family Resorts var først ute i Europa med å få EUs miljømerking, EU-Ecolabel. Idag jobber vi etter Travelifes retningslinjer på alle våre egne konsepthotell.

Våre mål

  • 2025 Alle våre egne hotell skal benytte strøm fra fornybare energikilder.
  • Før 2040 Netto nullutslipp fra alle våre egne hotell. Samtlige hotell vi selger reiser til skal drives med strøm fra fornybare energikilder.
Blad

Miljøklausul i alle hotellkontrakter

I tillegg til Travelife har vi en miljøklausul i våre hotellkontrakter som alle hotelleiere må undertegne. Dermed skriver eieren under på å jobbe med et antall grunnleggende miljøkrav som har som mål å redusere energi-, vann- og kjemikalieforbruk, samt begrense avfallsmengden. Oppfølgingen skjer hvert år i sammenheng med kontraktsfornyelse. De hotell som misligholder eller bryter kontrakten, har vi anledning til å avslutte samarbeidet med.

Vi skal begrense bruken av plast

Vi vil redusere plastforsøplingen. Selskapets mål er å fjerne engangsartikler av plast og få byttet dem ut med produkter i alternative materialer, både på våre egne hotell og fly, i løpet av 2023. Initiativet, som ble startet allerede i 2017, har bidratt til en betydelig reduksjon av plastartikler i hele virksomheten vår. Les mer om vårt arbeid for å begrense plastforbruket.

Travel with Care

Travel with Care - vår bærekraftstrategi

Vår visjon er å bli markedsledende i Norden på bærekraftige feriereiser med fly. Gjennom en rekke tiltak skal vi i tiden framover gjøre det lettere for våre gjester å ta de mest bærekraftige valgene når de reiser med oss. Og hjelpe dem til å reise med omtanke. Vi har satt opp en plan med tydelige mål som går fram til 2030 – og målsettinger fram til 2050. Det vil naturligvis bli stilt høye krav til oss, men også til våre gjester – og sammen skal vi sørge for å innfri disse.

Travel life

Travelife

Travelife leverer retningslinjer og målesystemer som hotellene kan bruke til å forbedre sitt bærekraftarbeid innenfor miljø og sosialt ansvar. Våre egne hotell har jobbet med disse retningslinjene siden 2010, og skal bli sertifiserte gjennom Travelife i løpet av 2022. Se alle våre sertifiserte hotell.

GSTC-standard

Vi oppfordrer våre partnere til å jobbe i samsvar med en standard som er godkjent av Global Sustainable Tourism Council (GSTC), som Travelife, Green Globe og Green Key. Det innebærer at de følger et program som gjennomgår ekstern revisjon og som kan vise at de jobber for å redusere forbruk og mengde energi, vann og avfall. I tillegg dokumenterer de at de tar på alvor sitt sosiale ansvar for ansatte og nærmiljøet som de er en del av. Miljøledelsessystemet ISO14001, EU Ecolabel og Europeiske EMAS er også godkjent som grunnlag for et godt bærekraftarbeid. Finn og bestill sertifiserte hotell.

Mer om Ving

Oslo, Gardermoen, 2 voksne, 1 uke
Filtrer
0 av 0 hotell