Slik jobber vi med åpenhetsloven i

Ving Norge

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, også kjent som Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, trådte i kraft i juli 2022. Lovens formål er å fremme selskapers respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Selskaper som omfattes av åpenhetsloven er pliktige til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs (The Organization for Economic Cooperation and Development) retningslinjer for flernasjonale selskaper, for å vurdere hvordan grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er implementert og prioritert, så vel som å identifisere potensielle risikoområder.

Spørsmål?

Har du spørsmål om hvordan vi jobber med åpenhetsloven? Da må du gjerne kontakte oss på samfunnsansvar@ving.no

Mer om Ving