Miljøsertifisering

Bærekraftsertifisering

Som så mye annet påvirker også reisevirksomheten miljøet vårt, bl.a. gjennom utslipp av drivhusgasser. Derfor engasjerer vi oss sterkt i klimasaken, noe vi har gjort siden 90-tallet da vi opprettet vårt første miljøråd.

Våre Sunwing Family Resorts var først ute i Europa med å få EUs miljømerking, EU-Ecolabel. Idag jobber vi etter Travelifes retningslinjer på alle våre egne konsepthotell.
Målet vårt er at alle våre egne konsepthotell skal være sertifisert innen utgangen av 2022.

Vi jobber parallelt med ressurser og avfallshåndtering, og vil de kommende tre årene ha fokus på blant annet plastforbruk, søppelsortering og alternative materialer i engangsartikler og -forpakninger. Vi skal fortsette å være aktive i vårt samarbeid med organisasjoner og interessegrupper, slik at vi holder oss oppdatert på forretningsrelevant innovasjon og teknologi.

GSTC-standard

Vi oppfordrer våre partnere til å jobbe i samsvar med en standard som er godkjent av Global Sustainable Tourism Council (GSTC), som Travelife, Green Globe og Green Key. Det innebærer at de følger et program som gjennomgår ekstern revisjon og som kan vise at de jobber for å redusere forbruk og mengde energi, vann og avfall. I tillegg dokumenterer de at de tar på alvor sitt sosiale ansvar for ansatte og nærmiljøet som de er en del av. Miljøledelsessystemet ISO14001, EU Ecolabel og Europeiske EMAS er også godkjent som grunnlag for et godt bærekraftarbeid. Finn og bestill sertifiserte hotell.

Vi oppfordrer våre partnere til å jobbe i samsvar med en standard som er godkjent av [Global Sustainable Tourism Council (GSTC)](https://www.gstcouncil.org/)+, som Travelife, Green Globe og Green Key. Det innebærer at de følger et program som gjennomgår ekstern revisjon og som kan vise at de jobber for å redusere forbruk og mengde energi, vann og avfall. I tillegg dokumenterer de at de tar på alvor sitt sosiale ansvar for ansatte og nærmiljøet som de er en del av. Miljøledelsessystemet ISO14001, EU Ecolabel og Europeiske EMAS er også godkjent som grunnlag for et godt bærekraftarbeid. [Finn og bestill sertifiserte hotell](/om-ving/reiser-med-omtanke/pa-hotellene#hotell).

Travelife

Travelife er et internasjonalt ledende sertifiseringsprogram for overnattingsbransjen. Organisasjonen støttes av alle større europeiske reisearrangører, og har som formål å fremheve de beste eksemplene på hvordan hotell og reisearrangører kan jobbe med bærekraft og ha søkelys på både miljøarbeid og sosialt ansvar. Eksemplene brukes til å utforme retningslinjer for miljømerkingen, Gold Award, som tildeles hotellene etter besøk av kontrollører fra Travelife.

Travelifes standard er godkjent av Global Sustainable Tourism Council (GSTC), en uavhengig og nøytral medlemsorganisasjon bestående av bl.a. FN-organer, interesseorganisasjoner, offentlig sektor, hoteller, reiseselskaper og lokalsamfunn.

For å bli Travelife-sertifisert må hotellet først bli medlem og deretter dokumentere at de jobber etter og innfrir samtlige av organisasjonens kriterier. Dette kontrolleres av Travelifes uavhengige inspektører – og blir hotellet godkjent, mottar de et Travelife Gold-diplom. Sertifiseringen gjelder i to år, deretter må hotellet godkjennes på nytt.

Retningslinjene inneholder f.eks. krav til ledelsessystem som omfatter forretningspolitikk, lovgivning, miljøstyring (energi, vannforbruk, fast avfall, farlige kjemikalier, dyr og natur) samt arbeids- og menneskerettigheter. Medlemmer av Travelife skal også bidra til samfunnet med å ansette lokalt, bruke lokale leverandører og motarbeide barnearbeid og seksuell utnyttelse av barn.

Miljøklausul i alle hotellkontrakter
I tillegg til Travelife har vi en miljøklausul i våre hotellkontrakter som alle hotelleiere må undertegne. Dermed skriver eieren under på å jobbe med et antall grunnleggende miljøkrav som har som mål å redusere energi-, vann- og kjemikalieforbruk, samt begrense avfallsmengden. Oppfølgingen skjer hvert år i sammenheng med kontraktsfornyelse. De hotell som misligholder eller bryter kontrakten, vil vi avslutte vårt samarbeide med.

Mer om Ving

Nødvendige informasjonskapsler hjemmesiden brukelig ved at de aktiverer grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettsiden. Hjemmesiden vil ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.
Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre informasjon om hvordan hjemmesiden ser ut eller oppfører seg. Som f.eks. språket du velger og regionen du befinner deg i. Disse er nødvendig for at siden skal fungere optimalt.
Statistiske informasjonskapsler samler informasjon om brukerne og hjelper oss til å forstå samhandlingen mellom brukeren og hjemmesiden.
Markedsførings-cookies brukes til å spore brukernes aktivitet på hjemmesiden. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører.