Miljøsertifisering

Bærekraftsertifisering

Som så mye annet påvirker også reisevirksomheten miljøet vårt, bl.a. gjennom utslipp av drivhusgasser. Derfor engasjerer vi oss sterkt i klimasaken, noe vi har gjort siden 90-tallet da vi opprettet vårt første miljøråd.

Våre Sunwing Family Resorts var først ute i Europa med å få EUs miljømerking, EU-Ecolabel. Idag jobber vi etter Travelifes retningslinjer på alle våre egne konsepthotell.

Vi jobber parallelt med ressurser og avfallshåndtering, og vil de kommende årene ha fokus på blant annet plastforbruk, søppelsortering og alternative materialer i engangsartikler og -forpakninger. Vi skal fortsette å være aktive i vårt samarbeid med organisasjoner og interessegrupper, slik at vi holder oss oppdatert på forretningsrelevant innovasjon og teknologi.

GSTC-standard

Vi oppfordrer våre partnere til å jobbe i samsvar med en standard som er godkjent av Global Sustainable Tourism Council (GSTC), som Travelife, Green Globe og Green Key. Det innebærer at de følger et program som gjennomgår ekstern revisjon og som kan vise at de jobber for å redusere forbruk og mengde energi, vann og avfall. I tillegg dokumenterer de at de tar på alvor sitt sosiale ansvar for ansatte og nærmiljøet som de er en del av. Miljøledelsessystemet ISO14001, EU Ecolabel og Europeiske EMAS er også godkjent som grunnlag for et godt bærekraftarbeid. Finn og bestill sertifiserte hotell.

Travelife

Travelife er et internasjonalt ledende sertifiseringsprogram for overnattingsbransjen. Organisasjonen støttes av alle større europeiske reisearrangører, og har som formål å fremheve de beste eksemplene på hvordan hotell og reisearrangører kan jobbe med bærekraft og ha søkelys på både miljøarbeid og sosialt ansvar. Eksemplene brukes til å utforme retningslinjer for miljømerkingen, Gold Award, som tildeles hotellene etter besøk av kontrollører fra Travelife.

Travelifes standard er godkjent av Global Sustainable Tourism Council (GSTC), en uavhengig og nøytral medlemsorganisasjon bestående av bl.a. FN-organer, interesseorganisasjoner, offentlig sektor, hoteller, reiseselskaper og lokalsamfunn.

For å bli Travelife-sertifisert må hotellet først bli medlem og deretter dokumentere at de jobber etter og innfrir samtlige av organisasjonens kriterier. Dette kontrolleres av Travelifes uavhengige inspektører – og blir hotellet godkjent, mottar de et Travelife Gold-diplom. Sertifiseringen gjelder i to år, deretter må hotellet godkjennes på nytt.

Retningslinjene inneholder f.eks. krav til ledelsessystem som omfatter forretningspolitikk, lovgivning, miljøstyring (energi, vannforbruk, fast avfall, farlige kjemikalier, dyr og natur) samt arbeids- og menneskerettigheter. Medlemmer av Travelife skal også bidra til samfunnet med å ansette lokalt, bruke lokale leverandører og motarbeide barnearbeid og seksuell utnyttelse av barn.

Bærekraftighetsklausul i alle hotellkontrakter
Vi krever at alle våre hotellpartnere skriver under på våre etiske retningslinjer for leverandører. Disse retningslinjene angir en minimumsstandard for bedriftsadferden som forventes av våre leverandører. Disse må ha prosesser som kontrollerer og følger denne standarden, også når det kommer til egne leverandørkjeder. Retningslinjene gjelder for alle deler av leverandørkjeden, uansett hvor de er lokalisert, og innbefatter ansatte, ledere, direktører, midlertidig ansatte og tredjeparter som er tilknyttede og gjør forretninger med oss. Retningslinjene omhandler blant annet menneskerettigheter, barnearbeid, beskyttelse av barn mot seksuelle overgrep, tvangsarbeid, lønn og ytelser, helse og sikkerhet, anti-bestikkelse og korrupsjon, gaver og interessekonflikter. Oppfølging skjer i forbindelse med kontraktsskriving.

Mer om Ving