Spørsmål om sikkerhet

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om vårt sikkerhetsarbeid.

Hvordan vurderer dere som reisearrangør om et reisemål er trygt eller ikke?
Før vi åpner et nytt reisemål gjør vi alltid en helhetsvurdering av reisemålet ut fra sikkerhetshensyn. Vi vurderer blant annet infrastruktur som sykehus, brannvesen, ordensmakt, transportmidler etc. Vi lytter til våre interne eksperter og de lokale nettverk vi har. Vi kontrollerer at hotellene innfrir våre sikkerhetskrav.

Hva er sikkerhetskravene til hotellene deres?
Vårt minimumskrav er at hotellene innfrir de sikkerhetskrav som er beskrevet i det nasjonale regelverket. I tillegg må hotellet innfri den internasjonale sikkerhetsstandard som vi arbeider etter. Vi kontrollerer regelmessig blant annet brannsikkerhet, høyden på balkongrekkverk og bassengsikkerhet.

Hvordan kontrollerer dere at kravene til sikkerhet innfris?
Vi foretar en sikkerhetskontroll av samtlige hotell i begynnelsen av sesongen. Deretter følger vårt personale opp eventuelle mangler, samtidig som de fortløpende kontrollerer at sikkerheten ikke reduseres i løpet av sesongen. Hotell som ikke retter opp mangler, eller ikke samarbeider med oss om utbedringer, avslutter vi samarbeidet med. Det samme gjelder for våre samarbeidspartnere på utflukter og transport.

Hvor stort ansvar har Ving for sikkerheten til sine gjester?
Vi tar ansvar for de tjenester vi selger og formidler, inkludert hotell, transport og utflukter som vi tilbyr. Men vi forventer samtidig at våre gjester selv utviser normal forsiktighet. Aktiviteter som våre gjester deltar i på egen hånd, utenfor vår regi, kan vi ikke stilles til ansvar for.

Mer om Ving