Sosialt ansvar

Turismen er nå en av de hurtigst voksende økonomisektorer i verden, og den står for en stor del av sysselsettingen blant den arbeidsføre delen av befolkningen. 1 av 10 arbeidsplasser er i dag direkte eller indirekte knyttet til turistbransjen.
Fakta og tall er hentet fra rapporter utarbeidet av UNWTO (United Nations World Tourism Organization).

Bærekraft er å sørge for at våre behov blir tilfredsstilt uten at det går på bekostning av fremtiden til de lokalsamfunn vi involverer oss i. For oss i Ving innebærer det at vi driver vår virksomhet på en ansvarlig måte og praktiserer bærekraft i alle ledd, som igjen forutsetter at våre kollegaer, kunder, leverandører og andre interessenter tar del i denne dugnaden. Dette gjør vi ikke bare av hensyn til miljøet, men også for å ta vårt sosiale ansvar på alvor.

Les mer om våre prinsipper og retningslinjer

Mer om Ving