Fornøyde kunder

Fornøyde kunder

Kvalitet har alltid vært en av Vings verdier - en verdi som vi ønsker å bli assosiert med, og som alltid skal være en prioritet i vår organisasjon og vårt arbeid. Høy kvalitet gir fornøyde kunder, og fornøyde kunder kommer tilbake.

Som et ledd i vårt kvalitetsarbeid prøver vi å være så åpne som mulig om hva våre kunder mener om oss og våre produkter. Derfor kan du blant annet lese gjestenes vurdering og anmeldelser på våre hotellsider på ving.no

Et overveldende flertall av våre gjester er fornøyde, og pr. i dag er det mindre enn to prosent som velger å reklamere på reisen sin etter hjemkomst.

Samtidig er det en selvfølge for oss at vi prøver å rette opp de feil som begås, løse problemer som oppstår og fange opp gjestenes meninger. Vi ser på det som verdifulle tilbakemeldinger, og vi jobber kontinuerlig med å utvikle oss og bli enda bedre.

Hva kan du som kunde gjøre for å kvalitetssikre ferien din?

  • Les deg opp før avreise slik at du får et riktig inntrykk. Misnøye handler i mange tilfeller om feilaktige forventninger. Undersøk hva som gjelder for din reise, for eksempel om det finnes luftkondisjonering og hva som inngår i hotellets All Inclusive.
  • Legg frem klagene dine på stedet. Vi har som mål at alle problemer skal løses så fort som mulig. Ta derfor kontakt med vårt personale på reisemålet om du ikke er helt fornøyd med reisen, for eksempel om luftkondisjoneringen ikke virker slik den skal. Om du venter med å klage til du har kommet hjem, er det ikke mye vi kan gjøre for at ferien din skal bli de beste ukene i året.

Om du har noen spørsmål er du velkommen til å sende en e-post til quality@ving.no, eller skrive til

Kundeservice, Postboks 421 Sentrum 0103 Oslo.

For eventuelle reklamasjoner kan du benytte skjema på ving.no/reklamasjon

Kontinuerlige forbedringer

De største og mest omfattende kvalitetsundersøkelsene står vi selv for. Etter hjemkomst fyller våre gjester ut et spørreskjema med detaljerte spørsmål om hvordan ferien har vært. Et flertall av våre gjester fyller ut spørreskjemaet som sendes ut etter hjemkomst, noe vi er veldig takknemlig for.

Spørreskjemaet er det viktigste redskapet vi har for å følge opp vårt kvalitetsarbeid. Ut fra svarene kan vi avgjøre for eksempel hvilke hotell og reisemål vi skal satse videre på eller fjerne, om vi må forbedre vår service på noen av reisemålene, eller kanskje sette inn en ekstra transferbuss.

Spørsmål og svar om Vings spørreskjema

Her er noen eksempler på hva svarene har ført til gjennom årene:

Mer om Ving

Her finner du informasjon om oss og hvordan vi jobber med reisemålene våre,
kvalitet og sikkerhet og et mer bærekraftig reiseliv.