En av Vings medarbetare sitter i en fåtölj på huvudkontoret i Stockholm

Vårt bærekraftarbeid hjemme

Også på kontorene våre her i Norden jobber vi mot klare mål for å redusere energiforbruket og mengden avfall.

Noen eksempler:

  • I 2009 sluttet vi å produsere våre tradisjonelle salgskataloger, og har isteden samlet all inspirasjon og informasjon på nettsiden vår.
  • I dag bestiller nesten 9 av 10 av kundene våre reisen sin på ving.no. 90 % av alle billetter vi sender ut er elektroniske.
  • I løpet av 2023 skal 100 % av strømmen som brukes på våre kontorer i Norden være grønn elektrisitet. Parallelt jobber vi med å redusere bruk av både strøm og vann.
  • Arbeidet vårt følges opp og sammenstilles i vår bærekraftrapport.

Mer om Ving