Pojke står med cyklop i vattenbrynet och tittar ner i vattnet

Prinsipper og retningslinjer

Vårt arbeid med bærekraft og sosialt ansvar styres av en rekke prinsipper og retningslinjer som kontinuerlig justeres og tilpasses den virkeligheten vi lever i.

Code of Conduct

Kan også beskrives som etiske retningslinjer som stiller krav til hvordan vi skal opptre. Dette er det viktigste av de styrende dokumentene, og det danner rammeverket for alle øvrige retningslinjer og grunnleggende prinsipper for hvordan vi skal drive vår virksomhet på en etisk, sosial og miljømessig forsvarlig måte. Code of Conduct omfatter forretningsetikk, lovgivning, miljø, arbeidsmiljø, ansettelsesforhold og menneskerettigheter, og gjelder for alle ansatte og alle deler av virksomheten innen Nordic Leisure Travel Group.

I tillegg bygger vi vår virksomhet på prinsipper som f.eks.

Supplier Code of Ethics and Conduct: – En garanti for at våre samarbeidende leverandører lever opp til våre etiske retningslinjer som går under Code of Conduct. Denne er med i alle våre avtaler med underleverandører, og omfatter bl.a. menneskerettigheter, beskyttelse av barn, tvangsarbeid, lønn og andre goder, likeverdig behandling, helse og sikkerhet, bestikkelser og korrupsjon, gaver, interessekonflikt samt miljø og samfunn. Leverandører som bryter eller ikke følger retningslinjene, står vi fritt til å avslutte samarbeidet med.

Child Protection Policy - Vi har nulltoleranse for alle former for misbruk, forsømmelse eller utnyttelse av barn. Brudd på dette kan føre til oppsigelse, opphør av avtale og/eller politianmeldelse.

Animal Welfare Policy - Vi har nulltoleranse for alle former for utnyttelse av ville dyr. Det innebærer at vi bl.a. har fjernet dyreparker fra utfluktsprogrammet vårt.

For mer informasjon om våre prinsipper og retningslinjer, les vår siste bærekraftrapport.

Mer om Ving

Nødvendige informasjonskapsler hjelper til med å gjøre nettsiden brukbar, gjennom å aktivere grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettsiden. Nettsiden vil ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.
Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre informasjon om hvordan nettsiden ser ut eller oppfører seg, som f.eks. språket du velger og regionen du befinner deg i. Dette er nødvendig for at nettsiden skal fungere optimalt.
Statiske informasjonskapsler hjelper oss med å forstå hvordan den besøkende interagerer med nettsiden. Det skjer ved innsamling av data. Vi samler inn informasjon om hvordan du interagerer med nettsiden, hvor ofte du besøker den og hvilke sider du får opp. Dette gjør vi for å optimere design og brukervennlighet, samt styrke effektiviteten til nettsiden. Vi bruker også informasjonen til å gi deg personlig innhold og forberede markedsundersøkelser.
Markedsførings-informasjonskapsler brukes til å spore brukernes aktivitet på nettsiden. Det er for at vi og samarbeidspartnere skal ha mulighet til å vise innhold som er relevant for den besøkende. Vi samler informasjon om dine interesser, hvilke sider og annonser du klikker på og hvilke produkter eller tjenester du viser interesse for, eller kjøper (såkalt “profilering”). For å kunne vise målrettede annonser og annen målrettet markedsføring, deler vi informasjonen med virksomheter vi samarbeider med.