Vår bærekraftstrategi

Vår ESG-strategi

Vår visjon er å ta posisjonen som det ledende reiseselskapet i Norden når det kommer til ansvarlige reiser, slik at vi mennesker kan fortsette å reise – samtidig som vi tar vare på hverandre og planeten vår. Vi har en plan og tydelige mål som strekker seg helt frem til 2030 – og målsettinger helt frem til 2050.

Vår plan for å redusere klimaavtrykket

Rundt 90 prosent av vårt klimaavtrykk kommer fra våre egne fly og fra hotellvirksomheten vår. Derfor er det innenfor disse områdene vi legger inn størst innsats og kan oppnå en positiv endring.

Sunclass Airlines

Fly med Sunclass Airlines

Vi skal redusere klimautslippene fra vårt eget flyselskap med 25 prosent pr. passasjerkilometer fram til 2030, og har et langsiktig mål om netto nullutslipp i 2050. Det skal skje blant annet ved oppgradering av flyflåten, med flere CO2-besparende Airbus NEO-modeller, og investering i bærekraftig drivstoff.

Les mer her

Ocean Beach Club - Kypros

Våre egne hotell

57 % av våre egne hotell drives i dag med fornybar energi, og i 2025 skal det gjelde alle våre egne hotell. Innen 2040 skal samtlige hotell vi selger reiser til drives med fornybar energi. Vi har dessuten et langsiktig mål om netto nullutslipp fra alle våre egne hotell i 2040.

• Samtlige av våre egne hotell (Sunwing, Sunprime og O.B.C.) skal være bærekraftsertifiserte gjennom Travelife. Hotellene har fulgt Travelifes retningslinjer siden 2010 og det arbeidet fortsetter.

• Vi skal investere i forbedret kildesorteringssystem på hotellene.

• Vår ambisjon er i første omgang å bruke lokale råvarer i våre restauranter og – der det er mulig – lokalproduserte og økologiske råvarer.

• Vi har som målsetting at vi skal redusere matavfallet fra restaurantene. Vi skal dessuten fase ut produkter med palmeolje, eller erstatte dem med produkter som inneholder sertifisert palmeolje, senest i 2023 på restaurantene, og senest i 2025 i Minimarket.

Hus på Boa Vista

På reisemålene og her hjemme skal vi...

  • Bidra til positiv forandring, jobb og økonomisk vekst ved blant annet å skape attraktive arbeidsplasser på reisemålene våre
  • Være en attraktiv arbeidsgiver med fokus på mangfold og med stolte kollegaer som utvikler seg og trives
  • Identifisere og tilby mer ansvarlige utflukter
  • Ta avstand fra utnyttelse av ville dyr og veilede gjestene våre til dyrevennlige opplevelser – i dag samarbeider vi tett med World Animal Protection.
  • Verne om barns trygghet – det skjer blant annet gjennom vårt samarbeid med Redd Barna
  • Gjøre en innsats for å bidra til en bedre framtid for nye generasjoner, gjennom ulike prosjekter
Grønne blad

Vi skal også...

  • Fortsette å arbeide aktivt for å redusere bruken av engangsplast. I løpet av 2023 skal vi bl.a. ha fjernet – eller byttet ut – alle engangsartikler av plast på våre egne fly og hotell. I 2025 skal det gjelde for hele virksomheten vår.
  • Alle hotell vi tilbyr skal være sertifisert gjennom Global Sustainable Tourism Standard (GSTC) eller tilsvarende standard innen 2030.
  • Følge opp målene til Airshoppen, som selger og distribuerer varer til våre kunder, som handler om både energi, avfall og produkter. De omfatter bl.a. reduksjon og utskifting av plastartikler, redusert energiforbruk og installering av solpaneler på lageret. I tillegg skal vi kjøpe inn produkter uten overflødig emballasje. Vi skal også sikre at produkter som inneholder miljøskadelige ingredienser tas ut av sortimentet etter hvert som vi får ny informasjon fra myndighetene.

Tidslinje for våre mål