Alminnelige vilkår for pakkereiser

Reisevilkår for reiser bestilt fra og med 1. juli 2018.

Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reiseliv, og Forbrukertilsynet.

Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakke­reiser av 15.06.2018, § 6

Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne- og Familie­departementets forskrifter til loven, ("Forskriftene") og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.

Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.

Ving er en del av Nordic Leisure Travel Group. De reisevilkår som angis i kursiv er spesielle vilkår for Ving Norge, og kompletterer alminnelige vilkår for pakkereiser.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger i reiseinformasjonen – Viktig å vite på våre nettsider også er en del av avtalen mellom Ving og den reisende.

Ving tar forbehold om endringer.