Vårt bærekraftarbeid

På flyene

Sunclass Airlines

Vår største klimapåvirkning som selskap kommer fra forbrenningen av flydrivstoff og de utslippene dette fører til i atmosfæren. Luftfart står i dag for ca. 3 % av verdens samlede CO2-utslipp, og vi må, i likhet med alle bransjer, redusere våre utslipp.

De siste 20 årene har vårt eget flyselskap Sunclass Airlines redusert sine utslipp med 20 % pr. passasjerkilometer, blant annet ved økt effektivitet og redusert drivstoff-forbruk. Som charterselskap jobber vi med å effektivisere vår forretningsmodell og i størst mulig grad fylle flyene våre, samt fly gjestene direkte til deres destinasjon. Fulle fly som flyr direkte gir lavere utslipp pr. passasjerkilometer sammenlignet med halvfulle fly med mellomlandinger.

Men det finnes ingen alternativer enn å redusere utslippene enda mer, og vi har derfor en plan og tydelige mål som strekker seg helt frem til 2030 – og målsettinger fram til 2050. Gjennom blant annet investering i nye, mer drivstoffeffektive fly, ny teknologi og mer effektive flyvninger, skal vi oppnå ytterligere reduksjon av utslipp.

Våre mål

  • Innen 2030: Redusere CO2-utslippet pr. passasjerkilometer fra eget flyselskap med 25%*
  • Innen 2040: Redusere CO2-utslippet pr. passasjerkilometer fra eget flyselskap med 50%*
  • Før 2050: Vi har et langsiktig mål om netto nullutslipp fra alle våre egne fly

 


*I forhold til 2019-nivå.

Sunclass a330-900neo

Nye fly med lavere karbondioksidutslipp

Airbus A330-900neo genererer 23 % mindre CO2-utslipp pr. passasjerkilometer sammenlignet med tidligere langdistansfly (Jf. langdistansflyvninger med vår nåværende Airbus A330-200). I løpet av 2030 skal hele flyflåten vår være oppgradert med nye, mer effektive fly.

Investeringer for framtiden

Vi skal gjennomføre operasjonelle forbedringer, som nye datasystem, vektreduksjoner og optimering av serviceprogrammet om bord. Vi forventer oss dessuten en bedret luftrominfrastruktur over hele Europa. I tillegg skal vi investere i ny teknologi. Allerede i dag er vi engasjert i NISA, et nordisk initiativ for mer bærekraftige fly.

• Planen er å investere i nye og langt mer drivstoffeffektive fly over de kommende årene. Sommeren 2023 mottok vi vårt første helt nye og egenproduserte A330-900neo i flyflåten. Dette flyet genererer opptil 23 % mindre CO2-utslipp per passasjerkilometer sammenlignet med tidligere langdistansefly. I desember 2023 vil ytterligere to nye fly bli introdusert i flåten. Vi har som mål å erstatte hele flåten vår med neo-versjoner innen 2030.

• Mer bærekraftige drivstofftyper (SAF) kommer til å kunne bidra positivt til klimareduseringsmålet. Vi har inngått partnerskap med flere produsenter av syntetisk drivstoff / e-fuel, og vi er klare til å ta dem i bruk så snart de er tilgjengelige på marked. Vi har også inngått et samarbeid med investeringsrådgiverne ClimatePoint, som fokuserer på virksomheter som utvikler ny teknologi til det grønne skiftet. Vi er også engasjert i Nordic Initiative for Sustainable Aviation (NISA), et nordisk initiativ som ønsker å styrke forutsetningene for en mer bærekraftig flyindustri.

• Vi forventer å kunne optimere våre egne fly gjennom nye datasystemer, vektredusering og optimalisering av serviceprogrammer om bord, samt gjennom forbedringer av luftromsinfrastrukturen over Europa.

• 2050-målet skal nås gjennom en kombinasjon av mer bærekraftig drivstoff, som e-fuel, og ny teknikk, som fly med forbrenningsmotorer og lagring av CO2 gjennom Direct-Air-Capture-teknikk.

Vi skal begrense bruken av plast

Vi vil redusere plastforsøplingen. Selskapets mål er å fjerne engangsartikler av plast og få byttet dem ut med produkter i alternative materialer på våre egne fly og hotell, senest i 2023. Initiativet, som ble startet allerede i 2017, har bidratt til en betydelig reduksjon av plastartikler i hele virksomheten vår.

Les mer her

Travel with Care

Travel with Care - vår bærekraftstrategi

Vår visjon er å bli markedsledende i Norden når det kommer til bærekraft innenfor feriereiser med fly. Gjennom en rekke tiltak skal vi i tiden framover gjøre det lettere for våre gjester å ta de mest bærekraftige valgene når de reiser med oss. Og vi skal legge til rette for at de så enkelt som mulig kan reise med omtanke. Vi har satt opp en plan med tydelige mål som går fram til 2030 – samt målsettinger videre fram til 2050. Det vil naturligvis stille høye krav til oss, men også til våre gjester – og sammen skal vi sørge for å innfri disse.