Slik fungerer Vings klimakompensasjon

Hvorfor velger Ving å klimakompensere?
Vi ønsker å gjøre det enkelt for gjestene våre å reise mer bærekraftig når de skal på ferie, og vi har derfor valgt å kompensere for flyreisene til alle våre gjester. I tillegg velger vi å også klimakompensere for gjestene våre som bor på våre viktigste konsepthotell, Sunwing Family Resorts, Sunprime Hotels samt Ocean Beach Club by Sunwing. Også busstransport til og fra flyplassen på samtlige reisemål blir kompensert for de gjestene som har bestilt dette.

Turismen skaper arbeidsplasser og møter mellom kulturer, men den bidrar også til utslipp av klimagasser. Vi har et stort ansvar, og vi har hele veien hatt fokus på å minske utslippene våre. Med klimakompensering av alle flyreiser tar vi en et nytt steg mot målet vårt om å bli et klimanøytralt selskap.

Hva betyr det at dere klimakompenserer?
Gjestene våre og vi deler en felles interesse for det å reise, og sammen har vi skapt opplevelser og minner i over 60 år.

• Siden april 2019 har alle kunders flyreiser blitt kompensert i henhold til kravene i den globale standarden "The Carbon Neutral Protocol", som ikke bare fokuserer på karbondioksidutslipp, men også andre klimagassutslipp. Klimakompensasjon gjelder alle gjesters flyreiser, uavhengig av flyselskap.

Nyhet 16. september 2019:
• Vi klimakompenserer for hotellenes energi, vann og avfallsforbruk. Kompensasjonen gjelder utslipp av karbondioksid og også utslipp av andre klimagasser, inkludert nitrogen og svoveloksider (Green House Gas - GHC).

• Alle gjester som har bestilt busstransport til og fra flyplassen omfattes av vår klimakompensasjon. Bussutslippene er basert på GHG-protokollen, som er en internasjonalt anerkjent beregningsmetode med standarder for både offentlig og privat sektor.

• Vi investerer i prosjekter som både reduserer samme mengde utslipp klimagasser, men som også bidrar til å gi tilgang på rent vann, arbeidsplasser, infrastruktur og helsefremmende arbeid. Totalt vil de utvalgte prosjektene ha en positiv innvirkning for mer enn 125 000 mennesker.

Dette er en viktig milepæl i vårt arbeid for å fortsette å redusere utslippene våre og for å bli et klimanøytral som selskap. Vi våger med dette å påstå at vi har den mest omfattende klimakompensasjonen i bransjen.

Hvilke fly og hotell gjelder klimakompensasjonen for?
Vi klimakompenserer for utslippene på samtlige flyreiser til gjestene våre, uansett om man reiser med vårt eget flyselskap (Sunclass Airlines) eller noen av de andre flyselskapene vi bruker. Det innebærer både charterfly og rutefly. Vi kommer også til å kompensere for alle tjenestereiser.

Det betyr at all utslipp av CO2 og andre klimagasser som skjer i forbindelse med forbrenningen av flydrivstoff på din reise kompenseres gjennom for eksempel prosjekter som jobber med fornybar energi.

Klimakonpenseringen gjelder våre viktigste konsepthotell, Sunwing Family Resorts, Sunprime Hotels samt Ocean Beach Club by Sunwing og busstransport til og fra flyplassen på destinasjonene.

Når begynner dere med klimakompenseringen?
Vi begynner den 29. april og kompenseringen gjelder alle bestillinger og avreiser fra den 29/4 2019.

Hva betyr det å klimakompensere?
Det er en måte å ta ansvar for de utslippene vi forårsaker. Å kjøpe klimakompensasjon innebærer at du betaler for at utslippene av klimagasser du forårsaker på din reise skal minske et annet sted med samme mengde, altså at det går i null. Man kan se på det slik at man betaler for at noen skal ta seg av avfallet ditt, i stedet for at det havner i naturen.

Er ikke klimakompensering bare en måte å kjøpe seg fri fra utslippsproblemene?
Vi ønsker å gjøre det enkelt for gjestene våre. Derfor investerer vi i klimakompensasjon som et supplement til utslippene som vi fremdeles ikke kan gjøre noe med. Samtidig fortsetter vårt andre bærekraftarbeid med fokus på å redusere utslippene her hjemme, på våre destinasjoner og på selve flyreisen. Les mer her.

Hvordan fungerer programmet?
Programmet støtter prosjekter som fokuserer på mindre utslipp og tilgang på rent vann i Øst-Afrika og Gambia, vannkraftverk i Sri Lanka, vindkraft i Tyrkia og India samt et treplantingsprosjekt i Spania. Les mer om alle prosjektene her.

Hvilken partner har dere, og hvordan verifiserer dere utslippsreduksjoner?
Vi investerer i prosjekter gjennom et partnerskap med Natural Capital Partners (NCP), som er en global leder innen utslippsredusering. Samtlige prosjekter følger den globale standarden «The CarbonNeutral Protocol», som ikke bare dekker CO2-utslipp, men samtlige utslipp av klimagasser. Prosjektene er sertifiserte og oppfyller FNs kriterier Clean Development Mechanism (CDM) eller Gold Standard, en kvalitetsstandard laget av blant annet WWF og som støttes av mer enn 80 miljøorganisasjoner.

Hvilke prosjekter investerer dere i?
Programmet støtter prosjekter som er basert i Øst-Afrika, Gambia, Sri Lanka og Tyrkia og som bidrar til å både minske de globale utslippene og i tillegg styrker de lokale samfunnene innen blant annet helse og arbeidsplasser. Gjennom å få tilgang til rent drikkevann, minske bruken av ved som varmekilde, noe som brukes til å for eksempel koke vann rent, og minske luftforurensingen, kommer prosjektene til å ha en positiv påvirkning på mer enn 125 000 personer. (Se mer under prosjekt).

Prosjektene er sertifiserte og oppfyller kriteriene for FNs Clean Development Mechanism (CDM) eller Gold Standard, en kvalitetsstandard som blant annet er utviklet av WWF. Uavhengige revisjonsorgan kontrollerer at alle prosjektene oppfyller gitte kriterier og krav til samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. Unikt for Vings satsing er at man også finansierer to nye prosjekter som også vil forbedre biologisk mangfold og gi samfunn tilgang til rent vann.

Hvem er NCP - Natural Capital Partners?
NCP, som blant annet samarbeider med H&M, SAS, Microsoft, PwC og Sky ble dannet for 20 år siden. De var med på å grunnlegge bransjeorganisasjonen ICROA og utformet standarder for å kunne sette mål og måle utslipp. I 2002 lanserte de «The Carbon Neutral Protocol», som oppdateres årlig og inneholder fem tydelige steg for at bedrifter skal kunne være tydelige, målbare og transparente om sitt arbeid for å bli CO2-nøytrale.

Hva mener dere med at prosjektene også har en påvirkning på lokale samfunn og mennesker?
I tillegg til å minske utslipp av klimagasser, bekjempe klimaforandringene (FNs bærekraftmål nummer 13) så påvirker også flere av prosjektene våre mennesker og lokale samfunn gjennom at de for eksempel i prosjektet ”Vanninfrastruktur i Øst-Afrika” gir tilgang til rent vann og sanitet (FNs bærekraftmål nummer 6), fremmer helse og velferd (3) gjennom tilgang på rent vann, likestilling (5) gjennom tid som ellers går til å hente og koke vann (og hvor ansvaret ofte ligger på kvinner) som nå kan brukes på annet. Samt bærekraftig industri, innovasjoner og infrastruktur (9) gjennom at lokal teknikk og lokale mennesker utdannes innen programmet.

Les mer om prosjektene

Hvordan regner dere ut utslippene deres?
Utslipp fra flyene våre baseres på samlede utslippsdata fra 2017/2018, (som for C02 utgjorde 890 000 tonn). Beregningsmetodene for hotell og busstransport baseres på GHG-protokollen, som er en internasjonalt anerkjent beregningsmetode med standarder for både offentlig og privat sektor. https://ghgprotocol.org/ Alle beregninger er godkjent av en ekstern kontrollør og overvåkes av vår partner NCP.

Klimakompenserer dere faktisk?
Vi kompenserer for de utslipp av klimagasser som flyene gir. Dette er skritt i riktig retning for å kompensere for de direkte utslippene vi har fra flyene våre, som utgjør 890 000 tonn CO2. (1.567.292 passasjerer/17/18) Nå inkluderer vi våre viktigste hotell samt busstransport. Dette er en viktig milepæl i vårt arbeid for å fortsette å redusere utslippene våre og for å bli et klimanøytral som selskap. Vi våger med dette å påstå at vi har den mest omfattende klimakompensasjonen i bransjen.

Er ikke dette bare grønnvasking?
Å kompensere for de utslippene vi per i dag ikke kan gjøre noe med er et kompliment til vårt øvrige bærekraftarbeid , hvor vi har fokus på å minimerer utslippene våre her hjemme, på destinasjonene våre og på selve flyreisen. Les mer om vårt miljøarbeid her.

Hva tenker dere om biodrivstoff?
Fornybart drivstoff er en viktig nøkkel for at utslipp fra fly raskt skal kunne reduseres ytterligere og er en nødvendighet framover. Vi skulle gjerne ha brukt biodrivstoff allerede nå, men det finnes dessverre ikke gode nok tilbud på markedet per i dag. Vi støtter forskning på fornybart drivstoff gjennom NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation). I tillegg til å jobbe med å redusere utslippene har vi valgt å klimakompensere for samtlige flyreiser.

Betyr dette at dere setter opp prisene og at gjestene må betale for dette?
Nei, det er vi som tar kostnaden for å klimakompensere for gjestene våre. Dette gjør vi fordi vi vet at fly er en del av problemet, og det er viktig at vi bidrar med det vi kan. Derfor har vi også valgt å kompensere for alle flyreiser, ikke bare noen av dem. I tillegg kompenseres utslippene fra hotellene for de som bor på våre egne Sunwing, Sunprime og OBC-hotell. Dessuten klimakompenserer vi for busstransporten til og fra flyplassen for alle gjestene våre som har bestilt dette. Dette er en viktig milepæl i vårt arbeid for å fortsette å redusere utslippene våre og for å bli et klimanøytral som selskap.

En del selskap sier de skal bli klimapositive – hva med dere?
Vår visjon er å bli klimanøytrale. Og deretter fortsette reisen vår mot å bli klimapositive.

Hva gjør dere mer i Vinggruppen?
Vårt eget flyselskap Sunclass Airlines er ett av de mest klimaeffektive flyselskapene i Europa, og jobben med å redusere utslippene fortsetter. Vi skal fortsette å øke effektiviteten og minske drivstofforbruket. I 2015 oppdaterte vi flyflåten vår med nye effektive fly på kort- og mellomdistanse. Flyselskapet har vært ISO 14001 sertifisert siden 2011, som et av de første flyselskapene i verden.

Vi er en del av NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation) for å fremme produksjon av fornybart drivstoff.

Alle våre egne konsepthotell, hvor ca. 40 prosent av gjestene våre bor, jobber med Travelife, som har strenge retningslinjer og målesystemer for miljøarbeid og sosialt ansvar i reisebransjen. I 2020 skal alle konsepthotell, blant annet Sunwing Family Resorts, O.B.C by Sunwing og Sunprime Hotels nå den høyeste sertifiseringen i Travelife, eller jobbe for å bli sertifiserte. Dette gjelder totalt ca. 200 hotell.

Dette inkluderer for eksempel arbeidsrett og menneskerettigheter, miljøstyring for energi- og vannforbruk, avfall og kjemikalier. Travelife støttes av alle større turoperatører. For å bli sertifisert, må hotellet gjennomføre en revisjon av uavhengige Travelife-revisorer. Våre mest populære Sunwing Family Resorts er også sertifisert med EU-miljømerke

I tillegg handler bærekraftarbeidet vårt om dyrebeskyttelse og redusering av plast med 70 millioner tonn i løpet av 2019/2020, først og fremst på våre egne hoteller og flyreiser. Vi har også en miljøklausul i alle hotellkontraktene våre.

Kan dere forklare hva dere mener med at pakkereiser er et mer bærekraftig alternativ?
Å klimakompensere for de utslippene som vi forårsaker er i tillegg til alt det andre bærekraftarbeidet vi gjør. Sunclass Airlines er et av de mest klimaeffektive flyselskapene i verden, og jobber kontinuerlig for å minske utslippene ytterligere.

I tillegg til flyreisen er alle våre egne konsepthotell Travelife-sertifiserte. Travelife er en uavhengig organisasjon som støttes av alle de store europeiske reisearrangørene. Vi tar ansvar for og kontrollerer hele reisekjeden, og har i over 60 år hatt et nært samarbeid med lokale partnere. Gjennom å optimere fly, hotell og transportbusser med så få tomme seter og rom som mulig, er pakkereiser til feriedestinasjoner som Kanariøyene og Spania, mer optimalt klimamessig enn reiser man pakker selv med f.eks. rutefly.

Hva betyr de ulike standardene som sertifiserer prosjektene dere investerer i?
CDM
CDM er en forkortelse for Clean Developement Mechanism. På norsk kalles det for Den grønne utviklingsmekanismen. Den ble opprettet under Kyotoprotokollen og åpner for investeringer i konkrete prosjekter som bidrar til reduserte klimagassutslipp og en bærekraftig utvikling i et utviklingsland. FN utsteder kvoter fra prosjektene mot grundig dokumentasjon av den utslippsreduserende effekten av prosjektet. Kvoter som utstedes fra prosjekter i utviklingsland kan brukes av industriland til oppfyllelse av sine utslippsforpliktelser under Kyotoprotokollen.

CDM-prosjekter er ofte investeringer i fornybar energi. Et eksempel kan være vindkraftverk i Kina, der en stor del av energibehovet i dag dekkes av energi fra kullkraft, som har stor påvirkning på miljøet. CDM-prosjekter bidrar også til bærekraftig utvikling i implementeringslandet og gir positive effekter både sosialt og økonomisk, så vel som miljømessig.

Gold Standard
Gold Standard er en global ideell stiftelse som ble initiert av en rekke miljøorganisasjoner, blant annet WWF International. Det er den største og eneste sertifiseringsstandard som er godkjent av mer enn 80 miljøorganisasjoner.

Nødvendige informasjonskapsler hjemmesiden brukelig ved at de aktiverer grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettsiden. Hjemmesiden vil ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.
Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre informasjon om hvordan hjemmesiden ser ut eller oppfører seg. Som f.eks. språket du velger og regionen du befinner deg i. Disse er nødvendig for at siden skal fungere optimalt.
Statistiske informasjonskapsler samler informasjon om brukerne og hjelper oss til å forstå samhandlingen mellom brukeren og hjemmesiden.
Markedsførings-cookies brukes til å spore brukernes aktivitet på hjemmesiden. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører.