Finansielle nøkkeltall

Ving Norges regnskapsår løper fra 1. oktober – 30. september.

Alle tall er i mill. NOK om ikke annet er angitt.

2017/2018
Omsetning: 3.420
Resultat før skatt: 155
Ansatte (årsverk): 72
Resultatmargin: 4.5%
Passasjerer (i tusen): 403


2016/2017
Omsetning: 3.229
Resultat før skatt: 130
Ansatte (årsverk): 74
Resultatmargin: 4.0%
Passasjerer (i tusen): 398


2015/2016
Omsetning: 2.979
Resultat før skatt: 164
Ansatte (årsverk): 71
Resultatmargin: 5.5%
Passasjerer (i tusen): 377


2014/2015
Omsetning: 2.942
Resultat før skatt: 117
Ansatte (årsverk): 72
Resultatmargin: 4.0%
Passasjerer (i tusen): 400

Mer om Ving

Her finner du informasjon om oss og hvordan vi jobber med reisemålene våre,
kvalitet og sikkerhet og et mer bærekraftig reiseliv.