Bilder fra Puerto Rico

Det nye kjøpesenteret i Puerto Rico, Mogan Mall