Vaksineinformasjon

Gode råd for en frisk ferie!

En feriereise skal være en positiv og hyggelig opplevelse. Å bli syk når man er på ferie er derfor ekstra ergelig.

De aller fleste som reiser utenlands i ferien vil heldigvis holde seg friske, men for noen er det dessverre slik at de kan få ferien helt eller delvis ødelagt på grunn av sykdom. Med litt planlegging kan du redusere risikoen for å bli syk. Noe av det enkleste du kan gjøre for å forebygge enkelte sykdommer er å vaksinere deg. På denne siden vil du finne mer informasjon om anbefalte vaksiner, hva du kan gjøre for å unngå hepatitt, turistdiaré og myggoverførte sykdommer, samt andre gode tips for å holde deg frisk på reisen.

Spørsmål og svar om vaksine

Hvilke vaksiner trenger jeg?

Hvilke vaksiner som anbefales for deg før du skal ut på reise er avhengig av hvilket land du skal til, hva du skal gjøre, hvordan du skal bo, hvilke vaksiner du har fått tidligere og hvor lenge det er siden du ble vaksinert sist.

Mer informasjon Folkehelseinstituttet anbefaler at alle tar oppfriskningsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio hvert 10. år, enten du skal ut å reise eller ikke. Her finns det en kombinasjonsvaksine som gir deg beskyttelse mot alle disse 4 sykdommene. Hepatitt A-vaksine anbefales til alle reisende uansett reisens varighet til de fleste land utenfor Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia, New Zealand og Japan. Hepatitt A-områder er overlappende med de områdene hvor det er risiko for hepatitt B, så det er vanlig å vaksinere seg mot begge sykdommene. En kombinert hepatitt A+B vaksine gir deg livslang beskyttelse. Ved å ta denne vaksinerer du deg dermed for reiseaktiviteten gjennom resten av livet, og ikke bare for den neste reisen. Avhengig av hvor man skal reise er det også andre reisevaksiner som også kan være aktuelle (mot gulfeber, tyfoidfeber, meningitt m.m.). Ving oppfordrer deg å gå inn på www.vaksine.no for å finne ut hvilke vaksiner som kan være aktuelle for ditt reisemål. Vaksinene, og nærmere informasjon, kan du få hos ditt nærmeste vaksinekontor eller hos din fastlege.Mindre informasjon

Hvor lang tid før avreise bør jeg vaksinere meg?

Aller helst bør du oppsøke et vaksinasjonskontor eller en klinikk som jobber med reisemedisin, senest 4 uker før avreise. I prinsippet er det likevel bedre sent enn aldri, og selv om man er sent ute vil det være bedre med en viss beskyttelse enn ingen beskyttelse.

Mer informasjon Noen vaksiner krever flere doser over tid for å gi full beskyttelse, mens andre kan settes dagen før avreise. Selv om man er sent ute vil man som oftest kunne oppnå en viss beskyttelse. Det vil derfor være bedre at en eller to doser blir gitt enn ingen vaksine. Ving anbefaler at du oppsøker et legekontor eller vaksinekontor som har spesialisert seg på reisemedisin så snart som mulig når du vet hvor du skal reise. Se oversikt over vaksinekontorer for hele landet her: VaksinasjonsklinikkerMindre informasjon

Hvor lenge gir vaksiner beskyttelse?

Noen vaksiner gir livslang beskyttelse, og du vil aldri ha behov for å revaksinere deg. Dette gjelder f. eks. vaksiner mot hepatitt A+B. Andre vaksiner gir beskyttelse for noen år av gangen, og bør oppfriskes med ulike intervaller.

Mer informasjon Kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio gir beskyttelse i 10 år, og alle voksne skal derfor ha oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene hvert 10. år, uansett reisemål. Gulfebervaksinen skal føres inn i et internasjonalt vaksinekort, og må også fornyes hvert 10. år. Tyfoidfebervaksine beskytter i inntil 3 år, mens kolera/turisitdiarévaksine gir beskyttelse i bare 3-6 måneder.Mindre informasjon

Barn og reisevaksiner

En reise med barn må planlegges ut fra de minste barnas behov. Med god planlegging og gjennomtenkt feriemål er sjansen større for en vellykket ferie. Det er som generell regel behov for de samme vaksiner til både barn og voksne ved kortere eller lengre opphold i utlandet.

Mer informasjon Barn er spesielt sårbare for sykdommer, særlig diaré. For turer til syden/tropene bør barn være fullvaksinert med de vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet for sin aldersgruppe. Spør på helsestasjonen i god tid. Reisevaksiner til barn: Hepatitt B-vaksine kan gis fra fødselen av. Blir barn smittet av hepatitt B, er sykdommen langt mer farlig for små barn enn voksne, for små barn kan lettere bli bærere av sykdommen resten av livet. Vaksine mot hepatitt A kan ikke gis til barn under 1 år. Barn over 1 år kan få en kombinert vaksine mot hepatitt A+B, og vil da få livsvarig beskyttelse. Diarésykdommer hos de minste barna kan på kort tid utvikle seg til livstruende sykdom som følge blant annet av uttørring. En drikkevaksine som har delvis effekt mot turistdiaré kan gis til barn over 2 år. Det samme gjelder Tyfoidfebervaksine. Mot malaria er det ingen vaksiner, og det er vanskelig å gi forebyggende malariamedisin til barn under 1 år. Det viktigste er å forhindre myggstikk som kan gi malaria og andre myggoverførte sykdommer. Dekk huden og bruk av myggmidler/myggnett i den perioden myggen stikker. Ta med myggmidler hjemmefra. Barn kan lett komme i kontakt med katter, hunder og andre dyr. Dyr kan overføre hundegalskap (rabies), som er en utbredt og dødelig sykdom som finnes i de fleste land, men også andre sykdommer som lopper, lus og sopp. Et godt råd er: Ikke ta kontakt med dyr på reise!
 
Søk alltid råd hos lege eller vaksinasjonskontor i god tid før avreise når du planlegger reise med små barn.
Mindre informasjon

Gravide på reise/reisevaksiner

Gravide utsetter seg for en viss risiko ved reise utenlands, særlig til tropiske strøk. Dersom du ikke er vaksinert mot sykdommer som det er risiko for på feriestedet før du ble gravid, kan det by på problemer med å gi deg vaksiner under graviditeten. Ta kontakt med lege/vaksinasjonskontor i god tid før avreise.

Mer informasjon De fleste vaksiner er såkalte inaktiverte vaksiner, og legen må i hvert enkelt tilfelle avgjøre om du bør ta en slik vaksine. Andre vaksiner, som for eksempel gulfebervaksine, kan ikke gis til gravide. Eventuell vaksinasjon av gravide bør om mulig ikke gjøres i de tre første månedene av svangerskapet. Det er i tillegg en rekke sykdommer man ikke kan vaksinere seg mot, som for eksempel malaria. Legen avgjør om du kan bruke malariatabletter. Uansett er myggstikkbeskyttelse meget viktig. Hvis en gravid blir smittet med parasitten Toxoplasma gondii (toksoplasmose) for første gang under svangerskapet, kan fosteret skades. Denne parasitten kan en få via mat som ikke har vært tilstrekkelig oppvarmet. Toksoplasmose er mer utbredt i milde og fuktige strøk, og er vanlig i Mellom- og Sør-Europa. Risiko for smitte er ca. 20 ganger større i Sør-Europa sammenliknet med Norge. Ta dette opp med legen din i god tid før avreise. Det kan tas en prøve for å kartlegge om du har antistoffer mot parasitten fra før, og du er i så fall ikke utsatt for samme risiko.
 
Se også avsnittet "Informasjon fra Folkehelseinstituttet om zikaviruset" lenger ned på denne siden.
 
Graviditet og flyreiser:
Gravide får ikke lov å fly når det nærmer seg fødseltermin. De fleste flyselskaper setter grensen på 36. svangerskapsuke for kortere flygninger, og 32. svangerskapsuke for lange flyreiser.
Mindre informasjon

Vaksinasjonskort (Internasjonalt vaksinasjonsertifikat)

Dersom du har fått reisevaksiner tidligere har du sannsynligvis også fått et internasjonalt vaksinasjonskort hvor vaksinetype og -datoer er påført. Et slikt kort er praktisk å ha, og er noen ganger helt nødvendig.

Mer informasjon I vaksinasjonsertifikatet kan alle reisevaksiner og oppfriskningsvaksiner føres. De fleste reisevaksiner er det frivillig å ta, men dersom man skal til et land med risiko for gulfeber (eller kommer fra et land med gulfeberrisiko) er det påkrevd med et vaksinasjonsertifikat som dokumenterer at du har fått gulfebervaksine i løpet av de siste 10 år. Ta med deg sertifikatet når du evt. skal ta nye vaksiner, og ta godt vare på det. Et tips er å legge det inn i passet ditt.Mindre informasjon

Er vaksiner obligatoriske?

Hensikten med vaksinasjon er først og fremst å beskytte den enkelte mot alvorlige smittsomme sykdommer. I tillegg skal vaksinen hindre at smittsomme sykdommer spres videre til andre i befolkningen.

Mer informasjon Tilbud om vaksinasjon er i prinsippet frivillig mot de aller fleste sykdommer, og man kan velge å si nei. Et unntak er vaksine mot gulfeber som er obligatorisk til en del land. Det samme kan gjelde for meningokokkvaksine (smittsom hjernehinnebetennelse). Noen land krever også at man må være vaksinert mot en del sykdommer for å gå på skole eller studere i landet. Ellers skal en huske på at desto flere som er vaksinert mot smittsomme sykdommer, desto bedre beskyttelse vil også de uvaksinerte ha.Mindre informasjon

Hvor kan jeg vaksinere meg?

Ving anbefaler at du oppsøker et legekontor eller vaksinekontor som har spesialisert seg på reisemedisin. Se oversikt for hele landet her: Vaksinasjonsklinikker. De fleste allmennlegekontorer og noen helsestasjoner kan også sette reisevaksiner, men her bør du forsikre deg om de har vaksiner på lager. Helsestasjonen kan dessuten forsere barnevaksinasjonsprogrammet når et lite barn skal reise til land med smittepress av sykdommer det kan vaksineres mot.

Hvordan forhindre turistdiaré/matforgiftning?

Det viktigste for å unngå smitte er å være forsiktig med hva du spiser og drikker. ”Kok det, stek det, skrell det, eller glem det” er en grei huskeregel.

Mer informasjon Unngå tvilsomme buffeer og salater, og ikke spis fisk eller kjøtt som ikke er gjennomstekt. Vann fra springen bør også unngås mange steder, og det samme gjelder isbiter (som oftest er laget av samme vannet). Bruk vann du får kjøpt på flaske, både til drikke og til tannpuss. Unngå meieriprodukter som ikke er pasteurisert. Unngå mat fra boder på gaten. God håndhygiene er svært viktig, og du bør vaske hendene så ofte du kan. Et daglig inntak av melkesyrebakterier, tatt før og under oppholdet i utlandet, balanserer magen og kan brukes for å forebygge løs mage. Drikkevaksine mot kolera og ETEC-bakterien reduserer faren for å få diaré på reisen med 20 til 25 %, og anbefales spesielt til utsatte områder som f. eks. Mexico, India og Egypt. Det kan være lurt å ta med seg diaréstoppende medisin på reisen (f. eks. loperamid preparater). Les mer om turistdiaré herMindre informasjon

Malaria, denguefeber og andre myggoverførte sykdommer

Reisende til tropiske og subtropiske strøk kan bli utsatt for en rekke myggoverførte sykdommer. De viktigste er malaria, denguefeber, japansk encefalitt og gulfeber.

Mer informasjon Malaria er en alvorlig sykdom, og noen ganger dødelig om man ikke får behandling raskt. Du kan ikke vaksineres mot malaria, men du kan beskytte deg mot myggstikk og evt. ta malariatabletter i tillegg. Sjekk www.vaksine.no for å undersøke om det er risiko for malaria på ditt reisemål. Vaksinekontoret eller legen din avgjør om det er nødvendig med malariatabletter. Les mer om malaria her
 
Mot japansk encefalitt og gulfeber finnes det vaksiner. Japansk encefalitt finnes i Syd-øst Asia. Det er sjelden nødvendig med vaksine mot japansk encefalitt for kortvarige turistreiser. Gulfeber finnes i Afrika og Sør-Amerika. Dersom det kreves gulfebervaksine ved innreise til et land må man ha med seg et internasjonalt vaksinasjonssertifikat. Det finns ikke vaksine mot denguefeber. Dengue er en sykdom som er økende og som en kan få ved reiser til tropiske og subtropiske områder. Det viktigste for å unngå denguefeber andre myggoverførte sykdommer er at en må beskytte seg mot å få stikk. Mygg kan stikke på dagtid, men er mest aktive mellom solnedgang og soloppgang. Solfaktor bør smøres på 20 minutter før man smører på myggmiddel. Om kvelden bør en ha lange benklær. Smør myggmidler på bar hud. Vurder myggnett om natten. Spør om råd på apotek før avreise.
Mindre informasjon

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om zikaviruset

Norske helsemyndigheter fraråder gravide å reise til områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber, Se Folkehelseinstituttets temaside for mer informasjon om hvilke områder som er berørt og utfyllende informasjon om forholdsregler.

Mer informasjon om zikaviruset finner du på Folkehelseinstituttets sider.

Hepatitt A (gulsott), B og C

Hepatitt A, B og C er virusinfeksjoner som fører til leverbetennelse og langvarig sykdom. Det er en naturlig høy forekomst av både hepatitt A og B i Afrika, Asia (spesielt Sørøst Asia og Midtøsten), Sør- og Mellom- Amerika samt Øst-Europa. Risikoen for å bli smittet av hepatitt varierer i forhold til reisemål, aktiviteter og reisens varighet, men WHO anbefaler generelt at man er vaksinert mot både Hepatitt A og B før man reiser til noen av de ovenfor nevnte områdene.

Mer informasjon Hepatitt A- virus smitter primært via mat og drikke, og sjømat, frukt og salater er kjente smittekilder. Virus utsikilles via avføring, og dårlig håndhygiene etter toalettbesøk er en vanlig årsak til smittespredning. Tiden fra smitte til sykdommen bryter ut er vanligvis 3 til 6 uker.
 
Hepatitt B-virus er hundre ganger mer smittsomt enn HIV og smitter via kroppsvæsker (blod og kjønnssekret). Ubeskyttet sex, ulykker/skader, kirurgiske inngrep, tannbehandling, piercing og tatovering kan være risikosituasjoner for hepatitt B-smitte. Tiden fra smitte til sykdommen bryter ut kan variere fra måneder til år.
 
Ving anbefaler en kombinert vaksine mot hepatitt A+B ved reiser til områder hvor både hepatitt A og B er utbredt. Vaksinen gir livslang beskyttelse, slik at du også vil være beskyttet ved fremtidige reiser. Kombinert hepatitt A+B-vaksine består av 3 doser med 0-1-6 måneders mellomrom og kan benyttes dersom du starter med vaksinering senest 1 mnd før avreise. Hurtigvaksinasjon er også mulig dersom du er ute i siste liten (>1 uke før avreise), men da må du ta 4 doser (dag 0, dag 7, dag 21 og etter 12 måneder).
 
Hepatitt C Hepatitt C-virus smitter stort sett gjennom urene sprøytespisser ved sprøytedeling og stikkuhell, og gjennom urene blodprodukter. Sykdommen kan hos 70-80% av de smittede få et kronisk forløp. Det finns ingen vaksine mot hepatitt C.
Mindre informasjon

Sykdom under reisen

Legebesøk og sykehusopphold kan bli svært dyrt i utlandet. Tegn reiseforsikring før reisen. Ved reise til andre EØS-land, husk Europeisk helsetrygdekort.

Medbrakte medisiner på reise (legeattest, resept etc)

Dersom du har kroniske sykdommer og bruker faste medisiner bør du huske å ta med deg medisin for noen dager i håndbagasjen, samt tilstrekkelig mengde medisin for en uke mer enn den planlagte ferien.

Mer informasjon Når man har med seg reseptpliktige legemidler til sitt personlige bruk på reiser til utlandet, bør en alltid være forberedt på å kunne dokumentere at man er den rettmessige eier av legemidlene. Det kan derfor være lurt å ha med seg en legeattest på engelsk om hvilke sykdommer du har, og hvilke medisiner du bruker. Dette gjelder spesielt om du bruker potensielt vanedannende medikamenter (A + B preparater). Ta gjerne med deg et lite reiseapotek med plaster, bandasje, kompress, desinfiserende middel, myggmiddel, solkrem med høy faktor. Av reseptfrie medisiner anbefalers smertestillende og febernedsettende (f. eks. paracetamol), nesespray og diaréstoppende medisin (f. eks Loperamid). Dersom du har kroniske sykdommer eller er over 70 år bør du ta en legesjekk før du legger ut på en lengre ferie.
 
Les mer om legemidler på uten landsreise her
Mindre informasjon

Mer informasjon

Nyttige linker:

Bestill Europeisk helsetrygdkort gjennom MinID

Folkehelseinstituttets reiseråd

Interaktivt kart hvor du finner informasjon om aktuelle sykdommer og vaksiner i forhold til reisemål:
www.vaksine.no

Norges ledende helsenettsteds side om reisevaksiner

Har du fortsatt spørsmål?

Dersom du har ytterligere spørsmål rundt vaksiner eller reisemedisin anbefaler vi at du kontakter ditt nærmeste vaksinasjonskontor eller din fastlege.

Du kan også benytte deg av tjenesten "Spør reisevaksinatøren".