Miljøarbeid på Sunprime
Sunprime hotels

Vårt miljøarbeid på Sunprime Hotels

Sunprime Hotels jobber retter seg etter arbeider etter EU Ecolabel sine miljøkriterier, som er en felles europeisk miljømerking av hotell. Mange av våre familiehotell, Sunwing Family Resorts, har allerede oppfylt alle krav og er nå Ecolabel-merket. Vårt mål er at også Sunprime Hotels i løpet av kort tid skal være det. Derfor følger vi et omfattende miljøprogram som har til hensikt å redusere miljøpåvirkningen innen områdene energi, vann, kjemikalier og avfall.

Miljøarbeid på Sunprime Hotels

Hva kan du gjøre for å bidra?

Gjestene våre kan også hjelpe oss i miljøarbeidet vårt. Det kreves ingen større anstrengelser, men din innsats er veldig verdifull.

Skifting av sengetøy og håndklær.

Legg det du vil bytte ut i kurven på badet. Sengetøy og håndklær skiftes ikke automatisk ved hver rengjøring, og det sparer både elektrisitet, vaskemiddel og vann.

Vær sparsom med ferskvannet.

Faktum er at hvis 500 mennesker ikke lar vannet renne når de pusser tennene, spares ca. 50.000 liter vann i uken.

Miljøarbeid på Sunprime
Om Travelife

Om Travelife

Travelife-programmet inneholder miljømål og retningslinjer som hjelper hotellene til å nå sine mål om bærekraftig turisme. Hotellene må oppfylle mer enn 160 kriterier innen ulike områder, noe som betyr at de må følge gjeldende lover og regler for arbeidsmiljø, aktivt jobbe med energibesparende tiltak som f.eks. begrense bruken av strøm og vann og redusere avfallsproduksjon. De forplikter seg også til å ansette lokalt, benytte lokale leverandører samt å motarbeide barnearbeid og seksuell utnyttelse av barn. Hotellene kontrolleres av Travelifes inspektører annethvert år og må godkjennes for å bli sertifisert.

Klimakompenserte hotell

Når du bor på Sunprime Hotels klimakompenseres alt du forbruker av energi og vann samt det du produserer av avfall. Kompensasjonen gjelder for utslipp av CO2 og andre skadelige klimagasser som bidrar til global oppvarming (Green House Gas). Les mer her

Finn ut mer om Sunprime hotels