Miljøarbeid på Sunprime
Sunprime

Vårt miljøarbeid på Sunprime Hotels

Sunprime Hotels har i mange år jobbet for å forbedre miljøet. Allerede på 90-tallet bestemte vi oss for å jobbe med bærekraft og dannet vårt første miljøråd. Siden 2010 har vi jobbet ut fra sertifiseringsprogrammet Travelifes kriterier, og følger deres retningslinjer og målesystem innenfor miljø og sosialt ansvar. I løpet av 2022 skal alle våre konsepthotell være sertifiserte. I dag er bærekraft en del av vårt DNA, og vi arbeider hele tiden med utvikling av våre hotell og vår drift for å minske vår klimapåvirkning.

Miljøarbeid på Sunprime Hotels

Hva kan du gjøre for å bidra?

Gjestene våre kan også hjelpe oss i miljøarbeidet vårt. Det kreves ingen større anstrengelser, men din innsats er veldig verdifull.

Skifting av sengetøy og håndklær.

Legg det du vil bytte ut i kurven på badet. Sengetøy og håndklær skiftes ikke automatisk ved hver rengjøring, og det sparer både elektrisitet, vaskemiddel og vann.

Vær sparsom med ferskvannet.

Faktum er at hvis 500 mennesker ikke lar vannet renne når de pusser tennene, spares ca. 50.000 liter vann i uken.

Om Travelife

Travelife-programmet inneholder miljømål og retningslinjer som hjelper hotellene til å nå sine mål om bærekraftig turisme. Hotellene må oppfylle mer enn 160 kriterier innen ulike områder, noe som betyr at de må følge gjeldende lover og regler for arbeidsmiljø, aktivt jobbe med energibesparende tiltak som f.eks. begrense bruken av strøm og vann og redusere avfallsproduksjon. De forplikter seg også til å ansette lokalt, benytte lokale leverandører samt å motarbeide barnearbeid og utnyttelse av barn. Hotellene kontrolleres av Travelifes inspektører annethvert år og må godkjennes for å bli sertifisert. Les mer her.