4. Særlige forhold knyttet til avtalen

4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Arrangøren eller formidler skal opplyse kunden om adgangen til å tegne en egen avbestillingsbeskyttelse eller en avbestil­lingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer kunden rett til å kreve seg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt 5.3.

Arrangøren skal videre opplyse kunden om hans adgang til å tegne reiseforsikring hos formidler eller arrangør, evt. hos et forsikringsselskap, dvs. forsikring for tap/skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Kunden skal opplyses om nødvendigheten av å medbringe Europeisk Helsetrygdkort dersom slik reiseforsikring ikke tegnes.

Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig.

Er avbestillingsretten en integrert del av arrangørens standard betingelser, plikter han å gjøre kunden tydelig oppmerksom på dette.

4.2. Innreisebestemmelser

Arrangøren/formidler skal før avtalen inngås gi kunden generelle opplysninger om hvilke pass og visumkrav som gjelder det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene. Det skal så langt det er mulig også opplyses om omtrent hvor lang tid det tar å få visum.

Den som foretar en bestilling for andre plikter å gi korrekte og utfyllende opplysninger om sine medreisende. Informasjonen som er gitt skal fremgå klart og tydelig på bestillingsbekreftelsen. Gis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser i vesentlig grad påvirker muligheten for gjennomføringen av reisen.

Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør/formidler ikke selv er i stand til å innhente slike.

Den reisende plikter å gi korrekte opplysninger iht. de krav de enkelte lands myndigheter måtte sette som betingelse for innreise.

Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal reisearrangør/formidler gi kunden beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.

4.3. Helseopplysninger

Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet.

4.4. Informasjon vedrørende transport

Reisearrangøren plikter å opplyse hvilke flyselskap som utfører de forskjellige transportdelene av reisen. Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som praktisk mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning. Ved pakkereiser som benytter rutefly, skal arrangøren gi melding om skifte av ruteflyselskap der dette er mulig.

4.5. Andre forhold

Avtalen skal bekrefte at arrangøren har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet eller tilsvarende ordning, samt gi opplysninger om hvordan fondet kan kontaktes.

Ving har stilt lovpliktig garanti til Reisegarantifondet.

Adresse: Postboks 227, Sentrum, 4001 Stavanger
Hjemmeside: reisegarantifondet.no
E-post: firmapost@rgf.no
Telefon: 51 85 99 40
Telefax: 51 85 99 31

Håndtering av personopplysninger

Nedenfor finner du en kort oppsummering av de viktigste punktene i våre retningslinjer for personvern. På ving.no kan du lese mer om Retningslinjer for personvern og bruk av informasjonskapsler.

Personopplysningsansvar og kontaktinformasjon

Ving er ansvarlig for behandling av personopplysninger. Du kan kontakte oss på info@ving.no eller pr. post til Ving, Postboks 421 Sentrum, 0103 Oslo. Har du direkte spørsmål om hvordan vi håndterer personopplysninger, er du velkommen til å kontakte vårt personvernombud på dpo@ving.no.

Innhenting og håndtering av personopplysninger

Vi innhenter personopplysninger når noen kontakter oss eller benytter seg av våre tjenester. I aktuelle tilfeller innhenter vi også personopplysninger om barn og andre reisende i et reisefølge. Vi har også anledning til å komplettere og oppdatere personopplysningene ved hjelp av private og offentlige registre.

Vi bruker personopplysningene dine til å oppfylle avtalen vi har med deg, administrere bestillingen din, drive kunderelasjonshåndtering, utvikle tjenester og service samt innfri lovpålagte krav. Vi bruker også personopplysningene til markedsføring og personifisering og for utsendelse av informasjon og undersøkelser i forbindelse med reisen din.

Personopplysninger vi samler inn til vår kundedatabase kan lagres i tre (3) år. Med ditt samtykke kan vi lagre personopplysninger i opptil 10 år. Dersom du klager innen to år fra den siste reisen med oss, lagrer vi all informasjon om deg i ti år.

I aktuelle tilfeller leverer vi personopplysninger til våre samarbeidspartnere og IT-leverandører, som da behandler personopplysningene med vår fullmakt og på våre vegne. Noen av våre samarbeidspartnere (f.eks. hotell og flyselskap) holder til utenfor EU/EØS-området.

Dine rettigheter

Når du benytter tjenestene våre på ving.no, app-en vår eller tar kontakt med en av våre reiserådgivere eller en reisekonsulent i et reisebyrå, samtykker du automatisk til at vi behandler personopplysningene dine. Du har rett til når som helst å tilbakekalle dette samtykket, å få vite hvilke personopplysninger vi har lagret om deg og til å be om at disse slettes, oppdateres eller endres. Du kan også kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses til bestemte formål.

Hvis du tilbakekaller samtykket ditt, vil vi slette de personopplysningene og avslutte de behandlingene som omfattes av samtykket. Personopplysninger kan i noen tilfeller fortsatt benyttes, hvis opplysningene er nødvendige, eller i henhold til andre regler. Det innebærer at selv om du tilbakekaller samtykket ditt og det opprinnelige formålet som bygger på ditt samtykke avsluttes, kan vi fortsatt lagre personopplysningene dine til andre formål.

Informasjonskapsler

Håndtering av informasjonskapsler omfattes av våre personvernregler i tillegg til våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Hvis du ønsker å klage

Den som mener at en virksomhet bryter personopplysningsloven eller personvernregelverket kan henvende seg til Datatilsynet. Les mer på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.no

Til toppen

Nødvendige informasjonskapsler hjemmesiden brukelig ved at de aktiverer grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettsiden. Hjemmesiden vil ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.
Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre informasjon om hvordan hjemmesiden ser ut eller oppfører seg. Som f.eks. språket du velger og regionen du befinner deg i. Disse er nødvendig for at siden skal fungere optimalt.
Statistiske informasjonskapsler samler informasjon om brukerne og hjelper oss til å forstå samhandlingen mellom brukeren og hjemmesiden.
Markedsførings-cookies brukes til å spore brukernes aktivitet på hjemmesiden. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører.