Helsetilstand

Reisende med spesielle behov og som trenger assistanse på flyplassen kan bestille dette gjennom Ving. Den reisende må likevel være i stand til å ta vare på seg selv og sin bagasje, eller reise sammen med noen som kan yte nødvendig assistanse under reisen og i en eventuell nødsituasjon. Visse typer smittsomme sykdommer som f.eks vannkopper, kan medføre flyforbud.

Obs! Obs!

Reisende med medisinsk utstyr, rullestol etc må informere Ving ved bestilling.

Les informasjon for funksjonshemmede.

Medisinsk utstyr

Medisinsk utstyr

Skal du medbringe medisinsk utstyr på reisen, som f.eks CPAP, oksygen, oksygenconsentrator, stomi-utstyr eller lignende dette godkjennes av det flyselskapet du skal reise med. Det er derfor viktig at du oppgir rett informasjon så snart reisen er bestilt.

Fyll ut skjema for medisinsk utstyr her
NB: Det er viktig at skjema blir nøye utfyllt. Klikk på submit knapp nederst i skjemaet for å sende det inn.

Skal du ha med rullestol? Fyll ut søknad for tilbud på transport tilpasset bevegelseshemmede

Vaksinasjoner

Vaksinasjoner

Det er den reisendes ansvar å sørge for nødvendig vaksinasjon i forbindelse med reisen. Ving påtar seg ikke ansvar for råd om vaksinasjon ved feriereiser. Ta ellers kontakt med din lege eller lokale helsestasjon for nærmere informasjon. EØS avtalen gir deg rett til å få dekket medisinsk behandling fra den offentlige helsetjenesten.


Gravid

Gravide

Gravide må fra uke 28 kunne fremvise legeerklæring om flytillatelse på engelsk ved innsjekking på utreisen og hjemreisen. Fra 4 uker før forventet nedkomst, tillates ikke flyvning. Manglende flytillatelse kan medføre at man avvises på flyvningen.

For gravide som skal reise på cruise, er grensen 23 uker.

Nyfødt

Et friskt nyfødt barn anbefales å være minimum 7 dager før flyvning.

Medisiner

Medisiner

Viktige medisiner som kan bli nødvendig under reisen skal alltid pakkes i håndbagasjen. Medisiner i håndbagasje må være i originalpakning. For noen typer medisiner kreves legeattest på engelsk når medisinen skal med i kabinen. Skal medisinen sendes som vanlig bagasje trenger man ikke legeattest, men det må sendes en søknad til flyselskapet dersom vekten overstiger ordinær bagasjevekt.

Diabetes

Skal du ha utstyr som insulinpumpe, insulinpenn og blodsukkerapparat med deg om bord på flyet må du huske å ta med legeattest på engelsk.

Flysyke

Flysyke

Sunclass Airlines har alltid med et medikament (Marziné) mot flysyke på sine flyreiser.

Alkoholmisbruk

Ifølge internasjonale luftfartsbestemmelser skal flyets kaptein avvise berusede passasjerer som kan være en fare for sikkerheten om bord. Passasjerer som er avvist på dette grunnlag vil ikke ha krav på refusjon av ubenyttede deler av reisen eller dekning av utgifter til hjemreise etc.