Foto: World Animal Protection
Inspirasjon

Slik kan du oppleve havskilpadder på en dyrevennlig måte

Mange turister vil gjerne komme tett på havskilpadder, noe som får umoralske tilbydere til å utnytte dyrene. Her får du tips og råd til hvordan du kan oppleve skilpadder, men på en dyrevennlig måte – og på deres premisser.

Skrevet i samarbeid med World Animal Protection
Publisert: 6. juli 2023

Havskilpadder har eksistert i 150 millioner år og bidrar til sunne økosystemer i kyst- og havmiljøer. På mange reisemål kan du få tilbud om å komme tett på havskilpaddene, men dessverre utnytter mange uetiske turarrangører dyrene for å tjene penger, og derfor er det viktig å være grundig i undersøkelsene før du eventuelt blir med på en slik utflukt – ellers risikerer du å bidra til at dyrene blir syke, skadede eller dør. Det beste er alltid å se ville dyr i naturen og på deres egne premisser, og det gjelder også havskilpadder. Du kan for eksempel være heldig og få se havskilpadder under en hvalsafari i et Whale Heritage Site.

Dette bør du være obs på

1. Reservater for havskilpadder

Reservater kan være til stor nytte for rehabilitering av syke og skadde havskilpadder, men dyrene trives ikke hvis de holdes i fangenskap over lengre tid. De er nemlig ensomme dyr som lever alene, og de har behov for å svømme lange distanser hver dag. Etisk ansvarlige reservater har syke og skadde dyr i store, rene basseng, og de har et mål om å returnere havskilpaddene til havet så snart de er friske nok.

Et etisk ansvarlig reservat bør ikke:
• tillate at besøkende holder havskilpaddene
• selge kjøtt eller skjold fra havskilpadder
• drive oppdrett av havskilpadder i fangenskap

Foto: World Animal Protection

2. Å sette havskilpadder fri

Etisk ansvarlige opplegg for å returnere dyrene til havet kan øke bestanden av ville havskilpadder. Det finnes syv arter av havskilpadder, og alle er truet.

Det er imidlertid fare for at det vil føre til mer skade enn nytte å slippe dyrene fri hvis det ikke gjøres på forsvarlig vis. F.eks. risikerer man å smitte de ville bestandene med sykdommer, og hvis forskjellige arter blander seg med hverandre kan det føre til genetisk forurensning.

Et etisk ansvarlig opplegg for retur bør ha som mål å beskytte de ville havskilpadde-bestandene. Det innebærer også å beskytte ville havskiklpadders reder for å gi både egg og nyutklekkede unger de beste mulige forutsetningene for å overleve.

Et etisk ansvarlig returopplegg bør ikke:
• forstyrre voksne skilpadder som kommer til land for å lage rede
• beholde sunne, nyutklekkede skilpaddeunger
• drive oppdrett på havskildpadder i fangenskap

Foto: World Animal Protection

3. Dykking med havskilpadder

Det kan være en uforglemmelig opplevelse å se havskilpadder på nært hold – på åpent hav. Og blir det gjort på en etisk ansvarlig måte kan det bidra til å beskytte havskilpaddene, ettersom det skaper inntekter for lokalsamfunnet.

Blir det gjort på en uansvarlig måte, f.eks. ved at dyrene konstant blir forstyrret, kan det føre til stressbelastning. Det kan gjøre skilpaddene syke, føre til færre parringer og i verste fall resultere i at noen av dyrene dør.

En etisk ansvarlig arrangør av slike utflukter bør prioritere havskilpaddenes trivsel og bidra til å beskytte de ville bestandene. Snorkle- eller dykkeinstruktøren bør holde respektfull avstand til dyrene (i likhet med alle deltakerne) og kun se på hvordan dyrenes naturlige atferd der – helt uforstyrret.

En etisk ansvarlig utflukt med havskildpadder bør ikke:
• tillate at de som er med rører havskilpaddene under vannet
• tillate at noen tar havskilpaddene opp av vannet
• tillate at havskilpaddene blir skadet eller drept

3 tommelfingerregler

1. Ikke besøk skilpaddefarmer

Intensivt oppdrett og overfylte basseng på skilpaddefarmer skaper grobunn for smittsomme sykdommer, og disse kan ligge latent i dyrene når de blir returnert til havet (hvis de i det hele tatt blir det). Der kan de smitte de ville bestandene, som allerede er utrydningstruede.

Foto: World Animal Protection

2. Ikke hold havskilpadder

Havskilpadder er ville dyr, og det er stressende for dem å igjen og igjen bli holdt av forskjellige mennesker. Det svekker immunforsvaret deres og gjør dem sårbare for sykdommer. De kan også bli alvorlig skadd eller dø hvis man mister dem. Det er også en viss risiko for av syke havskilpadder kan smitte mennesker ved fysisk kontakt.

Les også: 5 grunner til at du ikke bør røre ville dyr

Foto: World Animal Protection

3. Ikke spis kjøtt fra havskilpadder

Noen skilpaddefarmer selger skilpaddekjøtt. Det bidrar til å opprettholde etterspørselen og kan føre til mer krypskytteri på ville havskilpadder, selv om de er utrydningstruet og å jakte på dem er forbudt i henhold til internasjonal lovgivning.

Det er også en risiko forbundet med å spise skilpaddekjøtt. Du risikerer f.eks. å bli smittet med bakterieinfeksjoner som salmonella, og det har også vært utbrudd av andre sykdommer på skilpaddefarmer, som botulisme – som kan forårsake lammelser og dødsfall.

Foto: Amy Jones

Vil du lese flere artikler som denne?