Inspirasjon

6 tips for å finne en delfinvennlig opplevelse i ferien

Delfiner er fascinerende dyr. Dessverre lider tusenvis av dem i turistnæringen. Så hva gjør du hvis du vil oppleve delfiner, men ikke vil støtte dyreplageri?

Skrevet i samarbeid med World Animal Protection
Publisert: 11. november 2022

Du vet kanskje allerede at man ikke skal betale for å se delfiner utføre unaturlige triks i klorfylte basseng, der de lider i kunstige omgivelser. Men hva med delfinene som lever i havbasseng? Kan man svømme med dem? Og er hvalsafari alltid et etisk ansvarlig valg?

Det kan være vanskelig å vite hvorvidt en opplevelse er dyrevennlig og bærekraftig. Derfor har vi i samarbeid med World Animal Protection samlet seks tips til deg, som vil gjøre det enklere.

1. Fysisk kontakt eller selfies med delfiner er forbudt

All fysisk kontakt mellom besøkende og delfiner, for eksempel å røre dem, å håndmate dem eller å ta selfies på nært hold, er uakseptabelt. Det er stressende og forstyrrende for delfiner å stadig måtte være i kontakt med fremmede. Dette gjelder selv om det kan se ut som at delfinene gjør det frivillig, fordi de får belønninger (som fisk).

Om du tilbys en slik mulighet, så er det et tegn på at delfinenes velbefinnende ikke tas hensyn til – uansett om delfinene lever i fangenskap eller mer fritt.

Les også: 5 gode grunner for å ikke røre ville dyr på ferien

2. Ikke besøk delfiner i havbasseng

Selv om havbasseng er større enn kunstige basseng og inneholder havvann, så er det fortsatt altfor liten plass for delfinene. Et gjennomsnittlig havbasseng er ca. 77 000 ganger mindre enn en delfins naturlige habitat.

Havbasseng plasseres også ofte på steder som er lette for besøkende å komme til, og uten hensyn til delfinenes beste. Det ofte mye forurensning og støy (for eksempel fra båter og skip) på disse stedene.

Noen steder påstår at delfinene kan svømme ut av bassengene om de vil, men at de frivillig har valgt å bli. Men dyr som fødes i fangenskap har ikke lært hvordan de skal finne mat og overleve på egen hånd, og de kommer derfor til å bli der de vet de får mat. Det betyr ikke at de trives der, det betyr bare at de er vante med omgivelsene og ikke vet om noe annet.

3. Ikke svøm med delfiner

Aldri svøm med delfiner i fangenskap. Det kan være stressende for delfinene at besøkende stadig hopper ned i bassenget for å svømme, røre og klemme dem, eller holder fast i ryggfinnen deres for å bli dratt igjennom vannet. Trenerne forhindrer ofte at delfinene kan trekke seg tilbake fra turistene, så de får ikke hvilt når de trenger det.

Som utgangspunkt fraråder vi også å svømme med delfiner i det fri, ettersom det forstyrrer dem og kan ha alvorlige konsekvenser for deres velbefinnende. Et eksempel er Bay of Islands i New Zealand, der turister i flere år kunne svømme med ville delfiner. Dette var en så stor påkjenning for dyrene at antallet delfiner i viken ble over halvert i løpet av 30 år, og dødeligheten for delfinungene nådde hele 75 prosent.

Det finnes dog steder som har retningslinjer for de besøkende som hindrer mennesker fra å nærme seg, eller på andre måter forstyrre dyrene. Dette gjennomføres ved at svømmerne holder i et tau eller en line, slik at de kan være i vannet og observere dyrene på avstand - uten å interagere med dem.

4. Velg bort steder som kaller delfinavl for artsbevaring

De fleste delfinartene er ikke utrydningstruede og trenger ikke artsbevaring. Det er også høyst usannsynlig at delfiner som er født i fangenskap kommer til å slippes ut i naturen.

Om stedet hevder at de fostrer opp delfiner for å bevare arten, så fører de folk bak lyset. Delfinene som fødes inn i fangenskap lider under de unaturlige forholdene hele livet. Delfiner holdes i fangenskap fordi det er penger å tjene på dem – ikke for å beskytte arten.

5. Velg kun reisearrangører som er sertifiserte eller følger strenge retningslinjer

Det finnes ansvarsfulle arrangører av utflukter der du kan observere delfiner og hvaler i sitt naturlige miljø, på passende avstand, og uten at det forstyrrer dyrenes naturlige oppførsel eller rytme. Dette er den beste måten å oppleve delfiner på.

Dessverre finnes det også reisearrangører som sender ut altfor mange raske, bråkete båter for å finne delfiner, noe som er stressende for dyrene. De kjører båtene altfor nærme delfinene og informerer ikke kundene sine om viktige regler – slik som å ikke røre dyrene.

Derfor er det viktig å velge en reiseleverandør som er sertifisert av World Cetacean Alliance (WCA), eventuelt en annen profesjonell organisasjon som følger strenge retningslinjer på området. Disse retningslinjene bør inkludere minimumsavstand mellom dyr og fartøy, grenser for fartøyshastigheter, hensyn til områder der dyr ikke får forstyrres og at dyr ikke lokkes på ved å bli gitt mat.

6. Besøk hvalvennlige områder

Om du vil oppleve delfiner og andre hvaler i naturen, i tillegg til å lære mer om deres naturlige oppførsel, kan vi anbefale et besøk til noen av de hvalvennlige områdene kalt Whale Heritage Sites, som finnes i både Europa, USA, Australia og Sør-Afrika.

For at et område skal få status som en Whale Heritage Site, må det oppfylle visse kriterier innen artsbevaring, bærekraft og ansvarsfull håndtering av ville dyr.

I Europa er havområdet Tenerife-La Gomera på sørvestlige Tenerife utpekt som en Whale Heritage Site. Her kan du se opptil 28 hvalarter. Det skal bemerkes at flere av disse kun kan sees under visse deler av året, men det finnes også arter som lever i havområdet året rundt, slik som grindhvaler, spermhvaler og den mest kjente delfinarten, tumler.

Her finner du hvalvennlige opplevelser

Gi tilbakemelding på både gode og dårlige opplevelser

Uansett om du har positive eller negative opplevelser fra et reservatbesøk, så kan det være fint å dele dem med andre, for eksempel ved å legge igjen en anmeldelse på TripAdvisor eller på sosiale medier.

Som turist har du mer innflytelse enn du kanskje tror. Din tilbakemelding kan hjelpe andre med velge riktig og dermed støtte de gode, hvalvennlige stedene, samt bidra til at de dårlige stedene forandres til det bedre.

Vil du lese flere lignende artikler?