Løve
Foto: World Animal Protection
Inspirasjon

4 tips til deg som vil se løver i ferien

Mange turister blir lokket til løvefarmer og -parker med et løfte om å få komme helt tett på dyrene, og samtidig støtte artens overlevelse. Men faktisk er det som regel en industri med helt andre hensikter som står bak – og de håver inn penger på å utnytte dyrenes konge.

Skrevet i samarbeid med World Animal Protection
Publisert: 6. juli 2023

Et sted mellom 8 000 og 12 000 løver lever i fangenskap og under elendige forhold i sør-afrikanske løvegårder og -parker. Mange av disse stedene markedsfører seg som 'reservater' eller 'fristeder' der besøkende eller frivillige kan hjelpe dyrene og støtte artens overlevelse.

I virkeligheten blir løveungene tatt fra mødrene sine altfor tidlig på disse stedene. De lærer ikke de nødvendige ferdighetene de trenger i naturen, og mange av dem er et resultat av innavl. Det betyr at de ikke kan settes fri. Isteden blir de født, lever hele sitt liv og dør som en del av en lønnsom forretningsmodell.

Det betyr ikke at det er umulig å se løver i ferien, men det er flere ting du bør være svært oppmerksom på når du ser etter en slik opplevelse.

1. Unngå steder som tilbyr deg å holde eller mate løveunger

På løvefarmer blir hunnløver brukt som avlsmaskiner og utnyttes i stor grad. For at turister skal få kose med, holde, mate eller ta selfies med løveunger tas disse fra mødrene sine bare noen dager etter fødselen. Det er ekstremt stressende for både mor og unger. For ungene er det en ytterligere påkjenning å bli håndtert av mange forskjellige mennesker.

Løveungene får ikke morsmelken de har behov for, og uten denne får de et svakt immunsystem og blir ekstra mottakelige for sykdommer. Flere av dem får infeksjoner i hjernen og ryggmargen, noe som kan føre til lammelser i beina og død. En del løveunger har også misdannelser som følge av innavl.

Foto: World Animal Protection

2. Ikke "gå tur" med løver

Halvvoksne løver blir ofte brukt som "rekvisitter" i en turistopplevelse der man får vandre sammen med løven i det som ser ut til å være ren harmoni og i flotte naturomgivelser. Det er imidlertid verken harmonisk eller naturlig, for løvene har aldri fått erfare hvordan det faktisk er å være en vill løve som lever i naturen. Likevel er det snakk om villdyr og ikke tamme kjæledyr, og som turist setter man seg selv i en potensielt farlig situasjon ved å omgås løver på så nært hold.

Når disse løvene ikke underholder turister, er de innesperret i bur eller på avsperrede områder. Ofte er de underernærte, og altfor mange dyr sperres inne sammen på altfor liten plass. Det kan føre til aggresjon og slåssing. På grunn av frustrasjon og kjedsomhet utviser mange av løvene tvangspreget atferd som å trave hvileløst frem og tilbake eller å bite seg selv i potene eller halen.

Foto: World Animal Protection

3. Ikke delta på jakt i innhegninger

Fullvoksne løver blir ofte brukt til såkalt "canned hunting", der velstående turister kan betale for å få skyte løver på et inngjerdet område. Løvene har ingen mulighet for å unnslippe, og med mindre de blir drept momentant av det første skuddet lider de ofte en langsom og smertefull død.

"Jegerne" tar så pelsen og hodet som trofeer, og deretter selger farmene knoklene til asiatiske land som bruker dem som ingredienser i tradisjonell medisin. De siste ti årene har mer enn 17 000 løver (døde og levende) blitt lovlig eksportert til kommersielle formål. En undersøkelse fra 2018 viser imidlertid at opptil tre ganger så mange fraktes illegalt over landegrensene.

Foto: World Animal Protection

4. Opplev løvene i naturen – der de hører hjemme

Den beste måten å oppleve løver og andre ville dyr på, er i deres naturlige omgivelser i naturen. Der får de oppfylt alle sine behov og kan følge sine naturlige instinkter. Løven er en truet dyreart, og vil du oppleve dem i naturen bør du dra på safari i en nasjonalpark eller et viltreservat i f.eks. Tanzania, Kenya, Zambia eller Sør-Afrika.

På en etisk forsvarlig safari kommer du tett nok på løvene til å kunne nyte synet av de store, majestetiske kattedyrene og til å ta bilde av dem, men uten å komme så tett på at det fører til stress eller forstyrrelser for dyrene. Du vil heller aldri få tilbud om noen form for direkte kontakt med løvene.

Husk at du er en gjest i løvenes hjem. Behandle dem og miljøet deres med respekt. Følg nasjonalparken eller reservatets regler og retningslinjer, og kast aldri fra deg søppel eller andre ting. Det kan skade både dyrene og miljøet deres.

Foto: World Animal Protection

Vil du lese flere artikler som denne?