Bilder fra Gozo

Gozos hovedstad Victoria

Havnen i Mgarr

Landsbyen Sannat sør på Gozo

Gharb

Dwejra

Mgarr

Gozos hovestad Victoria

Gharb, en av Gozos eldste landsbyer

Xewkija

Gharb

Gharb

Dwerja vest på Gozo

Xewkija, Gozos eldste landsby