Bilder fra Albania

Fra utflukten "Mangfoldige Albania og Gjirokastra"

Fra utflukten "Mangfoldige Albania og Gjirokastra"

Fra utflukten "Mangfoldige Albania og Gjirokastra"

Fra utflukten "Mangfoldige Albania og Gjirokastra"

Fra utflukten "Butrint – før og nå"

Fra utflukten "Butrint – før og nå"

Fra utflukten "Mangfoldige Albania og Gjirokastra"

Fra utflukten "Mangfoldige Albania og Gjirokastra"

Stranden nærmest hotellene Epirus og Apollon

Stranden nærmest hotellene Epirus og Apollon

Stranden ved Ksamil

Stranden ved Ksamil

Butrint

Butrint