Helse og helbred på flyreisen


Helbredstilstand

Reisende med spesielle behov, og som trenger assistanse på flyplassen, kan bestille dette gjennom Ving. Den reisende må likevel være i stand til å ta vare på seg selv og sin bagasje, eller reise sammen med noen som kan yte nødvendig assistanse under reisen og i en eventuell nødsituasjon. Visse typer smittsomme sykdommer som f.eks vannkopper, kan medføre flyforbud. Gravide må fra uke 28 kunne fremvise legeerklæring om flytillatelse på engelsk ved innsjekking på utreisen og hjemreisen. Fra 4 uker før forventet nedkomst, tillates ikke flyvning. Manglende flytillatelse kan medføre at man avvises på flyvningen. For gravide som skal reise på cruise, er grensen 23 uker.

Reisende med spesielle behov må opplyse om dette ved bestilling. Ved bestilling senere enn 40 dager før avreise må Ving ha beskjed umiddelbart og ikke senere enn 10 dager før avreise. Flytransport av rullestol må av plasshensyn avtales spesielt.

Les mer om spesielle behov.

Kontakt oss på e-post info@ving.no for spørsmål.


Jetlag

Jetlag kan forekomme etter flyreiser hvor man krysser flere tidssoner. Det finnes ingen egentlige eller entydige behandlingsmuligheter for jetlag. For å forebygge jetlag kan du begynne å omstille døgnrytmen din til den lokale tiden på destinasjonsstedet allerede før du reiser. (Gå 1½ time tidligere i seng noen netter før en flyreise østover, og tilsvarende senere før en flyreise vestover). Ved ganske korte opphold kan det anbefales å følge din normale døgnrytme på destinasjonsstedet.


Graviditet

Gravide må fra uke 28 kunne fremvise legeerklæring om flytillatelse på engelsk ved innsjekking på utreisen og hjemreisen. Fra 4 uker før forventet nedkomst, tillates ikke flyvning. Manglende flytillatelse kan medføre at man avvises på flyvningen. For gravide som skal reise på cruise, er grensen 23 uker.


Flysyke

Sunclass Airlines har alltid med et medikament (Marziné) mot flysyke på sine flyreiser.


Alkoholmisbruk

Ifølge internasjonale luftfartsbestemmelser skal flyets kaptein avvise berusede passasjerer som kan være en fare for sikkerheten om bord. Passasjerer som er avvist på dette grunnlag vil ikke ha krav på refusjon av ubenyttede deler av reisen eller dekning av utgifter til hjemreise etc.Fly trygt

Flysikkerhet

Fly er det sikreste transportmiddelet som finnes – 11 ganger sikrere enn bilen.


Flyskrekk

Hvis du lider av flyskrekk, er du velkommen til å kontakte Sunclass Airlines Safety-avdeling før avreisen På telefon +45 32 47 76 16 mandag–fredag mellom kl. 8–16.

Sunclass Airlines anbefaler at du informerer vårt kabinpersonale når du går ombord. Alle våre besetningsmedlemmer er opplært til å hjelpe passasjerer som har flyskrekk. Det er også en god idé å ta med spennende spill, bøker eller noe annet som kan avlede oppmerksomheten.


Røyking

Alle Sunclass Airlines-fly er røykfrie.