Informasjon etter SAS-streiken

SAS-streiken

Til deg som har kommet hjem

Vi har stor forståelse for at streiken har skapt vansker for mange, som følge av kansellerte avganger, hotellbytte, fremskyndede eller utsatte hjemreiser og alternative flyløsninger. Vi har forsøkt å løse det så raskt og smidig som mulig ut fra de forutsetninger vi har hatt, men er samtidig klar over at du som kunde kan ha blitt skadelidende.

Overfor våre pakkereisekunder har vi et ansvar for å sørge for både innkvartering, måltider og hjemreise ved uforutsette hendelser. Dette er forpliktelser vi har holdt gjennom streiken. Hvis du som reisende allikevel har måttet sørge for innkvartering og hjemreise på egen hånd, ber vi om at du sender oss en reklamasjon. Det samme gjelder dersom du har hatt utgifter til mat eller andre realistiske merkostnader – husk kvitteringer. For erstatningskrav viser vi til vårt Reklamasjonsskjema.

Som følge av streiken har vi for tiden stor pågang og derfor lengre svartider enn normalt. Vi anslår å kunne besvare din henvendelse innen 8–10 uker. Du kan bidra til å minimere behandlingstiden ved å legge ved detaljert og tydelig dokumentasjon, samt sende oss originalkvitteringer for de utgifter du søker om refusjon for. Originalkvitteringene må du sende pr. post til: Ving Norge AS, Dronning Eufemiasgate 16, 0191 Oslo. Merk konvolutten "SAS", og legg ved ditt navn og bestillingsnummer sammen med kvitteringene.

Erstatning og kompensasjon kan kun kreves fra én part. Dersom du allerede har sendt inn reklamasjon til SAS eller forsikringsselskapet ditt, ber vi derfor om at du gjør oppmerksom på det i din henvendelse til oss. Vi ber om at du oppgir saksnummeret hos det aktuelle selskapet, og forbeholder oss retten til å kreve tilbakebetaling dersom du har fått utbetaling fra en av de andre partene for samme utgifter.

Har du bestilt kun flyreise og ble berørt av streiken på hjemreisen, ber vi om at du retter eventuelle erstatningskrav direkte til SAS her. Du kan legge ved kvitteringer for utlegg til både innkvartering, måltider, alternativ flyløsning og andre merkostnader, innenfor rimelighetens grenser. I reklamasjonsskjemaet til SAS er det viktig at du i rubrikken ”Booking reference” skriver CHARTER (eventuelt SKCHAR eller SASCHA), da de charterreisene som går med SAS ikke har et vanlig bestillingsnummer. Du trenger ikke å oppgi billettnummer.

Nødvendige informasjonskapsler hjemmesiden brukelig ved at de aktiverer grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettsiden. Hjemmesiden vil ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.
Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre informasjon om hvordan hjemmesiden ser ut eller oppfører seg. Som f.eks. språket du velger og regionen du befinner deg i. Disse er nødvendig for at siden skal fungere optimalt.
Statistiske informasjonskapsler samler informasjon om brukerne og hjelper oss til å forstå samhandlingen mellom brukeren og hjemmesiden.
Markedsførings-cookies brukes til å spore brukernes aktivitet på hjemmesiden. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører.