Generell informasjon om

forsinkelse på reisen

Flyforsinkelse – generell informasjon

Blir du berørt av en forsinkelse på reisen kan det skyldes tekniske feil, værforhold eller opphopning av trafikken i luften.

Flyforsinkelser kan forekomme og store begivenheter som f.eks. bryllup eller viktige møter bør derfor ikke planlegges tett opp til reisens start eller slutt. Skal du videre med tilslutningsfly, tog e.l. bør du ha en tidsmargin på minst 4 timer ved utreise og etter ankomst. Vi anbefaler at du kjøper billetter som kan avbestilles eller endres, slik at du ved en eventuell forsinkelse har mulighet til å endre billetten og ta et senere fly.

INFORMASJON VED FORSINKELSE

Vi vet hvor viktig det er å få informasjon når du blir berørt av en forsinkelse. Hvordan du får informasjonen avhenger av om du flyr med et charterfly eller et rutefly.

Flyr du med et charterfly?

Vi informerer deg fortløpende via SMS. Ved forsinkelser forholder vi oss til den informasjonen flyselskapet eller flyselskapets representant gir, da det er de som har tilgang til de nyeste oppdateringene. Det kan skje at informasjonen ikke alltid kommer så raskt som vi skulle ønske.

Det er viktig at du har med deg en mobiltelefon som er fulladet og påslått. Kontroller at mobilnummeret på reisebeviset stemmer.

Vi har ikke egne representanter på flyplassene i Norge. I utlandet hvor vi har personal/guideservice vil vi ha representanter til stede. Vær oppmerksom på at det ikke alltid er mulig for vårt personale å få adgang til transittområdet etter sikkerhetskontrollen.

Flyr du med et rutefly?

På reisemål hvor vi ikke har personal/guideservice, vil det være flyselskapet eller flyselskapets representanter som fortløpende informerer om forsinkelsen direkte.

KOMPENSASJON I HENHOLD TIL LOV OM PAKKEREISER

Ving er omfattet av Lov om Pakkereiser, og vi følger de inngåtte retningslinjer om kompensasjon for pakkereiser (se definisjonen på en pakkereise under "Spørsmål og svar"). Det betyr at en forsinkelse på utreisen av en viss lengde medfører kompensasjon. (Alminnelige vilkår for pakkereiser pkt. 8.4f IV)

Er flyet forsinket på utreisen?

Nedenfor ser du når en flyforsinkelse på utreisen medfører kompensasjon i henhold til de inngåtte retningslinjer fra Lov om Pakkereiser.

Flyforsinkelse

Skyldes forsinkelsen tiltak fra luftfartsmyndighetene, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles fristene. (Alminnelige vilkår for pakkereiser pkt 8.4f.IV).

*En dagsandel av reisens pris, fratrukket forsikringer, rabatter og eventuelle tilleggsytelser.

Slik mottar du kompensasjon

Reiser du med charterfly?

Har du krav på kompensasjon for forsinkelse på utreisen, mottar du automatisk kompensasjon og informasjon. Du behøver derfor ikke foreta deg noe.

Reiser du med rutefly?

Reiser du med rutefly skal du kontakte oss, så vi kan se nærmere på det.

Vær oppmerksom på at kompensasjon på utreisen kun gjelder for pakkereiser (se definisjonen på en pakkereise under "Spørsmål og svar" lenger ned på siden). Du vil derfor ikke motta kompensasjon hvis du kun har bestilt flybillett.

Hotell, utflukter, leiebil eller andre arrangement som er kjøpt utenom pakkereisen med Ving og blir berørt av en flyforsinkelse, erstattes ikke av oss.

Er flyet forsinket på hjemreisen?

Dekning av transportutgifter
Ved forsinket hjemkomst står du selv for eventuelle utgifter hvis du kommer for sent til fly-, tog- eller bussforbindelser som du selv har arrangert. Det samme gjelder hvis avtalt henting ikke lenger er mulig å benytte.

Dekning av tilslutningstransport, overnatting og tapt arbeidsfortjeneste
Eventuelle utgifter til tilslutningstransport og/eller overnatting kan du få dekket gjennom din reiseforsikring.
Dekker ikke reiseforsikringen ditt krav, har du mulighet til å søke dette dekket hos oss. Vi vil gjøre en vurdering av din henvendelse og du må legge ved aktuell dokumentasjon.

 • Avslag fra ditt forsikringsselskap/reiseforsikring.
 • Kvitteringer på krav om refusjon på utgifter.
 • Ved krav om tapt arbeidsfortjeneste må du vise til dokumentasjon fra din arbeidsgiver. Den skal inneholde dato for ikke oppmøte på jobb, hvilket beløp du har blitt trukket i lønn og skattetrekk.
 • Bestillingsnummer på reisen med Ving.

Dette sender du til oss via vårt reklamasjonsskjema.

Rettigheter i henhold til EU's rådsforordning

Du kan kreve kompensasjon i henhold til EU's rådsforordning 261/2004 dersom reisen blir forsinket og skyldes tekniskfeil, kansellert flyavgang og/eller overbooking. I tillegg må du treffe følgende punkter:

 • Fly fra en flyplass i EU(EØS)
 • Fly til en flyplass i EU(EØS) med et EU registrert flyselskap.
 • Du må ha vært med om bord på den aktuelle flygningen.
 • Ankommer reisemålet minst 3 timer forsinket. Gjelder ikke hvis forsinkelsen skyldes eksepsjonelle omstendigheter, som f.eks. uvær, streik eller fabrikasjonsfeil på flyet.

Eventuelle krav etter denne forordningen må rettes til flyselskapet.

Kompensasjon etter alminnelige vilkår for pakkereiser trekkes ifra en eventuell erstatning etter EU's rådsforordning. (Alminnelige vilkår for pakkereiser pkt. 8.4)

Du kan lese mer om dine rettigheter ihht. EU261/2004 på Luftfartstilsynets hjemmeside

Har du reist med Sunclass Airlines, finner du informasjon og kontaktopplysninger her

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er en pakkereise?

En pakkereise består av minst to av de følgende ytelser, som du har kjøpt samlet hos Ving, og som samlet har en varighet på over 24 timer:

 • Transport
 • Innkvartering
 • Annen turistmessig ytelse som ikke er direkte tilknyttet transport eller innkvartering, men som utgjør en vesentlig del av pakkereisen.

Hvordan regnes forsinkelsens lengde ut?

Forsinkelsen beregnes ut fra differansen i planlagte ankomsttid til reisemålet og den faktiske ankomsttid til reisemålet.

Kan jeg få et hotellrom i mellomtiden?

Trekker forsinkelsen ut, kan det bli tale om kortere eller lengre innkvartering. Du vil i så fall få nærmere informasjon om dette på flyplassen.

Hvorfor får jeg ikke mer informasjon om hva som skjer?

Ved forsinkelser forholder vi oss til den informasjonen flyselskapet eller flyselskapets representant gir, da det er de som har tilgang til de nyeste oppdateringene. Flyselskapene jobber hardt for å få det operative på plass og minimere ulempene for passasjerene. Det kan derfor skje at informasjonen ikke alltid kommer så raskt som vi skulle ønske.

Jeg godtar ikke flyforsinkelsen, når kan jeg avbryte reisen?

Er flyforsinkelsen på mer enn 5 timer fra forventet avreisetid kan du i henhold til EU's rådsforordning avbestille kun flydelen av pakkereisen. Flydelen utgjør omtrent 30-50% av grunnprisen.

Hvis flyforsinkelsen er på mer enn 24 timer fra forventet avreisetid på utreisen, kan du avbryte reisen din før den starter, og få hele pakkereisen tilbakebetalt.

Tilleggsarrangementer som leiebil, utflukter, osv. eller viktige møter o.l. som ikke er en del av pakkereisen kjøpt av Ving, kompenseres ikke.

Vær oppmerksom på at innsjekket bagasje er sikkerhetsklarert til flyvningen, og hvis flyselskapet ikke er i stand til å få bagasjen av flyet, vil den bli ettersendt. Ventetiden på å motta bagasjen vil ikke utløse kompensasjon.

Hvordan får jeg en forsinkelseserklæring?

Forsinkelseserklæringer er tilgjengelige i løpet av 24-72 timer etter ankomst/hjemkomst. Har du bruk for en forsinkelseserklæring fra Sunclass Airlines, Tui Fly Nordic eller SAS kan du hente ut en her:
Sunclass Airlines
Tui Fly Nordic
SAS

Har du behov for en forsinkelseserklæring fra andre flyselskap, kan du gå inn på respektive flyselskaps nettside og skrive til dem. Alternativt kontakter du oss slik at vi kan hjelpe deg videre.

Nødvendige informasjonskapsler hjemmesiden brukelig ved at de aktiverer grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettsiden. Hjemmesiden vil ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.
Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre informasjon om hvordan hjemmesiden ser ut eller oppfører seg. Som f.eks. språket du velger og regionen du befinner deg i. Disse er nødvendig for at siden skal fungere optimalt.
Statistiske informasjonskapsler samler informasjon om brukerne og hjelper oss til å forstå samhandlingen mellom brukeren og hjemmesiden.
Markedsførings-cookies brukes til å spore brukernes aktivitet på hjemmesiden. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører.