Flyforsinkelse

Flyforsinkelse

Forsinkelser kan oppstå og kan skyldes tekniske feil, værforhold eller opphopning av trafikken i luften. Eventuell tilslutning må derfor bestilles med gode marginer – minimum 2 timer til ny avgang. Begivenheter som bryllup og viktige møter bør ikke planlegges i nær tilslutning til reisens start eller avslutning.

Ved forsinkelser må du forholde deg til informasjonen flyselskapet eller flyselskapets representant gir. Ving har ikke egen representant på flyplassene i Norge.

Forsinkelser på utreisen

Om du har kjøpt en pakkereise og blir forsinket på utreisen, har du krav på kompensasjon om forsinkelsen er over 6 timer for reiser under 5 døgn, 8 timer for reiser mellom 5 og 8 døgn, eller 12 timer for reiser over 8 døgn. Skyldes forsinkelsen tiltak fra luftfartsmyndighetene, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles fristene. (Alminnelige vilkår for pakkereiser pkt 8.2f.V).

Dersom du har krav på kompensasjon utbetaler flyselskapet en dagsandel av reisens pris fratrukket forsikringer, rabatter og eventuelle tilleggsytelser.

Berettiget kompensasjon sendes ut automatisk.

Merk - ved kjøp av "kun flyreise" har du ikke krav på denne kompensasjon som gjelder for pakkereiser.

Forsinkelser på hjemreisen

Ved forsinket hjemkomst må den reisende selv vanligvis dekke taxiutgifter om man kommer for sent til fly, tog- eller bussforbindelser.

Eventuelle utlegg til tilslutning og/eller overnatting kan søkes dekket av reiseforsikringen som vanligvis dekker slike utgifter.

Ved behov for en forsinkelseserklæring kan dette hentes ut her:
Thomas Cook Airlines Scandinavia og Tui Fly Nordic.
For andre flyselskap, ta kontakt med Ving.

Rettigheter i henhold til EU's rådsforordning

Ved forsinkelser på 2, 3 eller 4 timer og mer (avhengig av om det er innenfor eller utenfor EU, samt flyavstand) har flypassasjerer følgende rettigheter i henhold til EU's rådsforordning 261/2004:

  • Måltider og forfriskninger. Obs – kun så lenge dette ikke forsinker flyet ytterligere. (Gjelder ikke for barn under 2 år).
  • 2 telefonsamtaler, normalt maks 2 min., 2 faks eller sende 2 mail.
• For alle flyvninger med avstand opp til 1500 km gjelder ovennevnte etter 2 timer.
• For alle flyvninger innenfor EU med avstand som er mer enn 1500 km gjelder ovennevnte etter 3 timer.
• For alle flyvninger utenfor EU med avstand som er mellom 1500-3500 km gjelder ovennevnte etter 3 timer.
• For alle flyvninger utenfor EU med avstand som er mer enn 3500 km gjelder ovennevnte først etter 4 timer.

Spørsmål og svar om flyforsinkelser

Ving har ikke egen representant på flyplassen, hvem kontakter jeg?

Vings flyselskap har avtale med SAS Ground Service på de fleste flyplassene i Norge. På Torp har vi avtale med Widerøe flyselskap. De vil sørge for at du får informasjon i ventetiden og den forpleining du har krav på.

Kan vi få komme til et hotell i ventetiden?

Dersom forsinkelsen trekker ut kan dette bli aktuelt. Nærmere beskjed om dette gis vanligvis på flyplassen.

Hvorfor får vi ikke mer informasjon om hva som skjer?

Det er ikke alltid mulig tidlig under forsinkelsen å si hvor lang den vil bli. I så fall oppgir flyselskapene en tid for ny informasjon. Der vil de informere om hva som eventuelt har vært mulig å beslutte siden forrige informasjon ble gitt.

Jeg godtar ikke forsinkelsen og vil avbestille reisen.

I henhold til EU-forordningen 2004-261 kan du trekke deg fra reisen om forsinkelsen er over 5 timer fra fastsatt avgangstid. Du har da rett til å få refundert kostnaden for flyreisen, men ikke den øvrige delen av pakkerreisen (transport, hotell, m.m.) om du har kjøpt en pakkereise. Anslagsvis utgjør flyreisen 30-50 % av reisens pris for fullpris reiser. Eksakt beløp avklares med Ving.

Viktig - innsjekket bagasje er sikkerhetsklarert for flygningen. Dersom flyselskapet ikke ser seg i stand til å hente den ut fra flyet må den ettersendes.