Generell informasjon om

forsinkelse på reisen

Flyforsinkelse – generell informasjon

Blir du berørt av en forsinkelse på reisen kan det skyldes tekniske feil, værforhold eller for stor trafikk i luftrommet.

Flyforsinkelser kan forekomme og store begivenheter som f.eks. bryllup eller viktige møter bør derfor ikke planlegges tett opp til reisens start eller slutt. Skal du videre med tilslutningsfly, tog e.l. bør du ha en tidsmargin på minst 4 timer ved utreise og etter ankomst. Vi anbefaler at du kjøper billetter som kan avbestilles eller endres, slik at du ved en eventuell forsinkelse har mulighet til å endre billetten og ta et senere fly.

INFORMASJON VED FORSINKELSE

Vi vet hvor viktig det er å få informasjon når du blir berørt av en forsinkelse. Hvordan du får informasjonen avhenger av om du flyr med et charterfly eller et rutefly.

Flyr du med et charterfly?

Vi informerer deg fortløpende via SMS. Ved forsinkelser forholder vi oss til den informasjonen flyselskapet eller flyselskapets representant gir, da det er de som har tilgang til de nyeste oppdateringene. Det kan skje at informasjonen ikke alltid kommer så raskt som vi skulle ønske.

Det er viktig at du har med deg en mobiltelefon som er fulladet og påslått. Kontroller at mobilnummeret på reisebeviset stemmer.

Vi har ikke egne representanter på flyplassene i Norge. I utlandet hvor vi har personal/guideservice vil vi ha representanter til stede. Vær oppmerksom på at det ikke alltid er mulig for vårt personale å få adgang til transittområdet etter sikkerhetskontrollen.

Flyr du med et rutefly?

På reisemål hvor vi ikke har personal/guideservice, vil det være flyselskapet eller flyselskapets representanter som fortløpende informerer om forsinkelsen direkte.

KOMPENSASJON I HENHOLD TIL LOV OM PAKKEREISER

Ving er omfattet av Lov om Pakkereiser, og vi følger de inngåtte retningslinjer om kompensasjon for pakkereiser (se definisjonen på en pakkereise under "Spørsmål og svar"). Det betyr at en forsinkelse på utreisen kan gi rett til kompensasjon. (Alminnelige vilkår for pakkereiser pkt. 8.5 d)

Er flyet forsinket på utreisen?

Nedenfor ser du når du kan ha rett til kompensasjon på utreisen, i henhold til Alminnelige vilkår for pakkereiser.

Flyforsinkelse

Skyldes forsinkelsen tiltak fra luftfartsmyndighetene, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles fristene. (Alminnelige vilkår for pakkereiser pkt 8.5 d).

*En dagsandel av reisens pris, fratrukket forsikringer og eventuelle tilleggsytelser.

Slik mottar du kompensasjon

Reiser du med charterfly?

Har du krav på kompensasjon for forsinkelse på utreisen, mottar du automatisk kompensasjon samt informasjon på e-post. Du behøver derfor ikke foreta deg noe.

Vær oppmerksom på at kompensasjon for utreiser kun gjelder for pakkereiser (se definisjonen på en pakkereise under «Spørsmål og svar» lengre ned på siden). Dersom du har bestilt kun flybillett, vil du ikke få kompensasjon.

Reiser du med rutefly?

Reiser du med rutefly skal du kontakte oss, så vi kan se nærmere på det.

Vær oppmerksom på at kompensasjon på utreisen kun gjelder for pakkereiser (se definisjonen på en pakkereise under "Spørsmål og svar" lenger ned på siden). Du vil derfor ikke motta kompensasjon hvis du kun har bestilt flybillett.

Hotell, utflukter, leiebil eller andre arrangement som ikke er en del av pakkereisen og avtalen med Ving, og som blir berørt av en flyforsinkelse, erstattes ikke av oss. Dette gjelder uavhengig av om du reiser med charterfly eller rutefly.

Er flyet forsinket på hjemreisen?

I henhold til Alminnelige vilkår for pakkereiser gir en flyforsinkelse på hjemreisen i utgangspunktet ikke rett til kompensasjon.

Dekning av merutgifter som følge av en flyforsinkelse
Ved en lengre flyforsinkelse har du krav på forpleining (mat og drikke) i ventetiden. Ofte deles det ut matkuponger ved innsjekkingsskranken eller gaten, og det er disse du skal benytte. I tilfeller der det ikke blir delt ut kuponger, kan du selv kjøpe mat og drikke i henhold til oppgitte satser. Informasjon vil som regel bli gitt i en SMS.

  • Spesifisert kvittering for alle personer over 2 år (NB! Alkohol dekkes ikke). Dette sendes via vårt reklamasjonsskjema. Husk å påføre bestillingsnummer og kontonummeret ditt. Det er hovedreisende som må kontakte oss.

Ved forsinket hjemkomst må du selv stå for eventuelle utgifter hvis du kommer for sent til fly-, tog- eller bussforbindelser eller annen avtalt transport. Det samme gjelder merutgifter til overnatting. Slike merutgifter kan du søke om å få dekket gjennom din private reiseforsikring.
Hvis reiseforsikringen ikke imøtekommer kravet ditt, har du mulighet til å rette kravet til oss, med følgende dokumentasjon:

  • Avslag fra forsikringsselskapet/reiseforsikringen din.
  • Kvitteringer for merutgiftene. Det er viktig at kvitteringen viser hva utleggene gjelder (alkohol dekkes ikke). En VISA-kvittering eller en kontooversikt er ikke nok.
  • Ved krav om tapt arbeidsfortjeneste må du vise til dokumentasjon fra din arbeidsgiver. Den skal inneholde dato for ikke oppmøte på jobb, hvilket beløp du har blitt trukket i lønn samt skattetrekk.
  • Bestillingsnummer på reisen med Ving og kontonummer for eventuell refusjon.

Dette sender du til oss via vårt reklamasjonsskjema.

Rettigheter i henhold til EU's rådsforordning

Ut over pakkereiseloven, som Ving følger, kan du også ha krav på kompensasjon i henhold til EU's rådsforordning 261/2004. Den omhandler flypassasjerenes rettigheter. For å søke om kompensasjon i henhold til EU261, må du rette henvendelsen direkte til flyselskapet. Ving kompenserer ikke i henhold til EU261.

Din reise er underlagt de europeiske reglene hvis du:
• Reiser fra en hvilken som helst flyplass i EU eller
• Ankommer EU med en EU-operatør
• Faktisk har vært med om bord på den aktuelle flygningen.
• Ankom reisemålet minst tre timer for sent. Gjelder ikke dersom forsinkelsen skyldes for eksempel dårlig vær, streik, terrorisme, sabotasje, politisk uro eller uforutsette sikkerhetstiltak.

Kompensasjon etter Alminnelige vilkår for pakkereiser trekkes ifra en eventuell utbetaling etter EU's rådsforordning. (Alminnelige vilkår for pakkereiser pkt. 8.4)

Du kan lese mer om dine rettigheter ihht. EU261/2004 på Luftfartstilsynets hjemmeside

Har du reist med Sunclass Airlines, finner du informasjon og kontaktopplysninger her

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er en pakkereise?

En pakkereise består av minst to av de følgende reiseytelser, som du har kjøpt samlet hos Ving, og som samlet har en varighet på over 24 timer:

Reiseytelser er:

  • Passasjertransport
  • Innkvartering
  • Leie av bil
  • Annen turistmessig ytelse som ikke er direkte tilknyttet transport eller innkvartering, men som utgjør en vesentlig del av pakkereisen.

Hvordan regnes forsinkelsens lengde ut?

Forsinkelsen beregnes ut fra differansen i planlagte ankomsttid til reisemålet og den faktiske ankomsttid til reisemålet.

Kan jeg få et hotellrom i mellomtiden?

I de tilfeller der forsinkelsen blir av lengre karakter, kan det bli aktuelt med innkvartering. Dette vil du i så fall få nærmere informasjon om på flyplassen.

Hvorfor får jeg ikke mer informasjon om hva som skjer?

Ved forsinkelser forholder vi oss til den informasjonen flyselskapet eller flyselskapets representant gir, da det er de som har tilgang til de nyeste oppdateringene. Flyselskapene jobber hardt for å få det operative på plass og minimere ulempene for passasjerene. Det kan derfor skje at informasjonen ikke alltid kommer så raskt som vi skulle ønske.

Jeg godtar ikke flyforsinkelsen, når kan jeg avbryte reisen?

Er flyforsinkelsen på mer enn 5 timer fra forventet avreisetid kan du i henhold til EU's rådsforordning avbestille kun flydelen av pakkereisen. Flydelen utgjør omtrent 20-40% av grunnprisen.

Hvis flyforsinkelsen er på mer enn 24 timer fra forventet avreisetid på utreisen, kan du avbryte reisen din før den starter, og få hele pakkereisen tilbakebetalt.

Tilleggsarrangementer som leiebil, utflukter, osv. eller viktige møter o.l. som ikke er en del av pakkereisen kjøpt av Ving, kompenseres ikke.

Vær oppmerksom på at innsjekket bagasje er sikkerhetsklarert til flyvningen, og hvis flyselskapet ikke er i stand til å få bagasjen av flyet, vil den bli ettersendt. Ventetiden på å motta bagasjen vil ikke utløse kompensasjon.

Hvordan får jeg en forsinkelseserklæring?

Forsinkelseserklæringer er tilgjengelige i løpet av 24-72 timer etter ankomst/hjemkomst. Har du bruk for en forsinkelseserklæring fra Sunclass Airlines, TUI Fly Nordic eller SAS kan du hente ut en her:
Sunclass Airlines
TUI fly Nordic
SAS

Har du behov for en forsinkelseserklæring fra andre flyselskap, kan du gå inn på respektive flyselskaps nettside og skrive til dem. Alternativt kontakter du oss slik at vi kan hjelpe deg videre.