Avbestillingsforsikring for reiser med rutefly

Med Goudas avbestillingsforsikring for reiser med rutefly kan du få pengene tilbake dersom noe uforutsett forhindrer deg i å reise. Pris for avbestillingsforsikring er 6 % av reisens pris, og det er ingen egenandel. Prisen er den samme for voksne og barn.

Hva dekkes av Goudas avbestillingsforsikring?
Avbestillingsforsikringen dekker avbestillingskostnader for reise og opphold dersom du må avbestille på grunn av:

  • At du eller noen andre i reisefølget blir rammet av akutt sykdom eller ulykke
  • At en av dine nærmeste pårørende blir rammet av akutt alvorlig sykdom eller alvorlig ulykke
  • At eneste reiseledsager blir rammet av akutt sykdom eller ulykke og må avbestille sin reise, og dette medfører at du må reise alene
  • At det oppstår brann, innbrudd eller vannledningsskade i hjemmet ditt
  • Arbeidsgivers uventede oppsigelse innenfor 3 mnd før avreise
  • Skilsmisse/opphør av samboerskap innenfor 3 mnd før avreise

I tillegg dekkes forsikrede dersom norsk UD gir reiseråd mot innreise i land innenfor 3 dager før avreise, i forbindelse med:

  • Epidemi, naturkastrofe, terrorhandling eller annen krigslignende handling

Les mer og se fullstendige vilkår på Goudas nettside.

Les Reisevilkårene for pakkereiser, spesielt 5.2. Avbestilling mot vederlag, for reiser med rutefly.

Slik bestiller du

Den enkleste måten å bestille avbestillingsforsikring er i forbindelse med at du bestiller en reise. På siden hvor du oppgir navnene på dine medreisende velger du «Avbestillingsforsikring». Alle de medreisende på samme bestilling må tegne forsikringen for at vilkårene skal gjelde.

Ønsker du å føye avbestillingsforsikringen til en allerede bestilt reise, kan du gjøre dette fram til reisens depositum er betalt. Det gjør du ved å ringe oss på 915 08 888. Forsikringen betales så sammen med depositumet, og kan ikke endres etter at depositum er mottatt av oss.

Les mer om regler og vilkår på Goudas nettside
Utskriftsvennlig versjon av Goudas avbestillingsforsikring