Vilkår for Vings gavekort

Vings gavekort kan kjøpes som fysiske gavekort (plastkort), eller som elektroniske gavekort via enten e-post eller SMS. Disse vilkårene gjelder for både fysiske gavekort av plast og elektroniske gavekort. Har du spørsmål om eldre gavekort i form av verdisjekker på papir, vennligst kontakt Ving.

1. Kjøpe og lade gavekort

Gavekort kan kjøpes og lades med penger på ving.no/gavekort.

 • Elektroniske gavekort lades ved bestilling. Gavekortet kan lades med opptil kr 10.000,-.
 • Plastkort til privatpersoner sendes til den adressen som oppgis i bestillingen, uten verdi. Bestilleren må selv lade gavekortet med valgfritt beløp på ving.no/gavekort. Gavekortet kan lades med opptil kr 25.000,-.
 • Gavekort kan kun lades én gang.

2. Gyldighetsdato

 • Et elektronisk gavekort er gyldig i 3 år fra kjøpsdato.
 • Plastkort er gyldig i 3 år fra det tidspunktet kortet aktiveres (lades med penger).
 • Gavekortets gyldighet kan ikke forlenges.
 • Gyldigheten på plastkort og elektroniske gavekort kan kontrolleres på ving.no/gavekort når gavekortet er blitt aktivert.

3. Betale med gavekort

Et gavekort har en unik 16-sifret kode samt en femsifret sikkerhetskode som oppgis ved betaling. På plastkortet skraper du frem sikkerhetskoden på baksiden av kortet.
For gavekort på SMS eller e-post oppgir du telefonnummeret sammen med den femsifrede sikkerhetskoden. Du trenger ikke å bruke hele beløpet på én gang. Resterende beløp blir stående på kortet og saldo kan sjekkes på ving.no/gavekort.

Har du betalt en reise med et gavekort og avbestiller reisen, eller reisen blir innstilt, får du eventuell tilbakebetaling i form av et nytt gavekort.
Vings gavekort er gyldige som betalingsmiddel på ving.no, men kan ikke benyttes ved bestilling av kun hotell. Gavekortet kan ikke brukes som betalingsmiddel på flyet eller på reisemålet.

4. Hvor kan gavekortet brukes?

Vings gavekort er gyldig som betalingsmiddel ved kjøp av alle produkter på Ving.no, unntatt ved bestilling av kun hotell. Gavekortet kan ikke benyttes som betalingsmiddel om bord på flyet eller på hotellet/reisemålet.

Har du betalt reisen med et gavekort, og reisen blir kansellert eller du selv avbestiller, vil du få en eventuell tilbakebetaling i form av et nytt gavekort.

5. Mistet gavekort

 • Et gavekort er en verdigjenstand. Ving er ikke ansvarlig for stjålet eller mistet gavekort.
 • Plastkort erstattes aldri.
 • Gavekort på e-post eller SMS som har blitt slettet kan erstattes. Kontakt Ving med nummeret på gavekortet og sikkerhetskoden, så kan vi sende et nytt kort til samme mottaker. Dette forutsetter at gavekortet er gyldig.

6. Ved feilaktige opplysninger

Gavekort kan ikke byttes mot kontanter.
Om du ved et uhell har skrevet feil telefonnummer eller e-postadresse når du har bestilt og betalt et gavekort på ving.no/gavekort, kan vi likevel betale tilbake pengene til det kortet eller den kontoen som ble brukt ved betaling. Du kan siden kjøpe et nytt gavekort med korrekte opplysninger. Av sikkerhetsgrunner kan vi ikke endre opplysningene som ble oppgitt når gavekortet ble kjøpt.

7. Brukte gavekort

Vings gavekort er upersonlige. Ving tar ikke ansvar for kortets gyldighet om det selges brukt. Dersom du vurderer å kjøpe et brukt gavekort bør du kontrollere kortets gyldighet og saldo før du kjøper det. Unngå kjøp av brukte Ving-gavekort. Vi kan ikke garantere at kortet er ekte om du kjøper det brukt.

8. Gavekort til firmaer

Ved bestilling av gavekort til firmaer sendes en faktura for kjøpet.

9. Vilkår for julegavekort

 • Maksbeløp pr. gavekort og kjøp er 5.000,-
 • Maksbeløp for betaling med julegavekort er 5.000,- pr. bestilling
 • Kan kombineres som betaling med ordinære gavekort på samme bestilling
 • Rabatten gjelder kun på våre gavekort med julemotiv via e-post
 • Gavekortene gjelder som betalingsmiddel på reiser

10. Personopplysninger

Personopplysningsansvarlig og kontaktopplysninger

Ving er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Personopplysninger som innhentes av Ving behandles også av Nordic Leisure Travel Group AB. Du kan kontakte oss på info@ving.no eller pr. brev til Ving Norge AS, Dronning Eufemias Gate 16, 0103 Oslo. Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte oss på dpo@ving.no.

Personopplysninger som innhentes

Når du kjøper et plastkort innhenter vi ditt navn, adresse og telefonnummer. Velger du å oppgi e-postadressen din lagrer vi den også. Hvis du oppgir personopplysninger i kommunikasjon med Ving eller mottaker, samler vi også inn disse.
Når du kjøper et elektronisk gavekort innhenter vi mottakerens telefonnummer eller e-postadresse. Velger du å legge igjen personopplysninger til Ving eller mottakeren i kommentarfeltet, lagrer vi disse.

Når du kjøper et firmagavekort innhenter vi navn og kontaktopplysninger på bestilleren, leveringsadresse og navn på mottaker av leveransen, fakturaadresse og navn på kontaktperson/referanse for fakturaen. Dersom du velger å oppgi e-postadressen din lagrer vi den også. Velger du å legge igjen personopplysninger til Ving eller mottakeren i kommentarfeltet, lagrer vi disse.

Håndtering og lagring av personopplysninger

Vi bruker personopplysningene dine for å utstede og levere gavekortet. Vi behandler personopplysningene dine på lovlig vis, for å kunne fullføre avtalen som den registrerte er en part av eller for å utføre en handling på anmodning fra den registrerte, før en slik avtale inngås.
Personopplysningene oppbevares så lenge gavekortet er gyldig.

Utlevering av personopplysninger

Elektroniske gavekort håndteres av Retain24 som er Vings samarbeidspartner i slike tilfeller.

Dine rettigheter

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, og rett til å kreve at opplysningene om deg skal rettes opp hvis de er feilaktige er mangelfulle. Du har rett til å begjære at opplysningene om deg slettes, eller bruken av dem inndras, dersom opplysningene håndteres uten lovlig grunn, eller mens en tvist om lovligheten av håndteringen pågår. Du kan også begjære at bruken av dine personopplysninger begrenses til visse formål.
Ving har likevel rett til å bruke dine personopplysninger dersom det er nødvendig for å oppfylle juridiske krav, av hensyn til allmenn interesse eller for å ivareta Vings interesser i en rettstvist.

Informasjonskapsler

Ved bruk av informasjonskapsler (cookies) gjelder dessuten våre retningslinjer for personvern og retningslinjer for informasjonskapsler.

Klagerett

Den som mener at en virksomhet bryter personopplysningsloven eller personvernforordningen, kan henvende seg til Datatilsynet.

Vings gavekort