Viktig informasjon om reiser til USA*

Visum og maskinlesbart pass

Fra 26. oktober 2004 har USA krevd maskinlesbart pass for visumfri innreise for personer som i turist- eller forretningsøyemed ikke skal være i landet i mer enn tre måneder. Norske pass som utstedes etter 26. oktober 2005 må - i tillegg til å være maskinlesbare - inneholde biometriske kjennetegn for visumfri innreise til USA.

Hvis du har et maskinlesbart pass som er utstedt før 26. oktober 2005, kan du reise visumfritt til USA med et slikt pass også etter dette tidspunktet. Håndskrevne pass kan fremdeles benyttes, men man må da også ha visum. Nordmenn som reiser til USA uten visum (under "visa waiver programme") må registrere seg på internett i ESTA databasen før avreise.

Endringer fra den 21/01/2016:

Den 18. desember 2015 signerte President Obama “The Visa Waiver Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015” som endrer kvalifikasjonskravene for reisende under Visa Waiver-programmet (VWP). Den 21. januar 2016 startet implementeringen av disse endringene.

Endringene innebærer at reisende i følgende kategorier ikke lenger kan reise til USA uten visum:

  • Norske statsborgere som har reist til eller oppholdt seg i Iran, Irak, Sudan eller Syria fra og med 1. mars 2011. (Begrenset unntak gjelder for militært og diplomatisk personell som har reist til disse landene i kapasitet av sitt arbeid).
  • Norske statsborgere som også er statsborgere i Iran, Irak, Sudan eller Syria.

De som er omfattet av disse endringene vil fremdeles ha mulighet til å søke om visum til USA på vanlig måte ved å følge instruksjonene på denne nettsiden http://www.ustraveldocs.com/no/index.html.

Fra og med 21. januar 2016 vil reisende som tidligere har hatt gyldig innreisetillatelse via ESTA (Electronic System for Travel Authorization) og som har indikert i sin ESTA-søknad at de har dobbelt statsborgerskap med ett av de fire landene nevnt ovenfor, få sin ESTA-godkjennelse opphevet.

Registrering gjennom ESTA for nordmenn som reiser uten visum

Du søker på internett via ESTA`s hjemmeside (Electronic System for Travel Authorization) https://esta.cbp.dhs.gov/esta/. Din ESTA-søknad må sendes inn i god tid, og senest 72 timer før avreise. Dette koster 14 USD pr. person. Denne avgiften betales med kredittkort når man søker.

Alle reisende må søke uansett alder.

I de fleste tilfeller får man svar umiddelbart eller innen noen minutter.

Som søker vil du få 3 alternative svar:

Authorization Approved: Innreisen er godkjent.

Travel Not Authorized: Søknaden er ikke godkjent, og du må kontakte Den amerikanske ambassade for innreise til USA.
Authorization Pending: Innreise er enda ikke godkjent. Du må selv kontrollere på ESTA sin hjemmeside for endelig beskjed. Dette kan ta opptil 72 timer.
Ved godkjent søknad mottar du et "application number" som skal vises sammen med passet ved innsjekking på flyplassen i forbindelse med avreise til USA. Har du ikke innreisetillatelse/application number, vil du bli avvist ved innsjekking og nektet innreise til USA.
Det er den enkelte reisende sitt ansvar å søke via ESTA og sørge for at opplysningene som oppgis er korrekte. Ving kan derfor ikke bistå med nevnte søknad.

For ytterligere informasjon om ESTA, hvilke land dette gjelder for og om du behøver visum, se no.usembassy.gov.

Gyldighet pass

For nordmenn som reiser med visum til USA skal passet skal være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreise. For nordmenn som reiser uten visum under «visa waiver-programmet» skal passet være gyldig under hele oppholdet.

Øvrig

Reglene gjelder all innreise til USA, også hvis du bare er på gjennomreise til andre deler av verden. *Gjelder også Puerto Rico.

Dersom du ikke er norsk statsborger må du selv kontakte Den amerikanske ambassade eller myndighetene i ditt opprinnelsesland angående regler for pass, visum og innreise.

For øvrige spørsmål kan du kontakte Den amerikanske ambassade.

U.S. Embassy Oslo, Morgedalsvegen 36, 0378 Oslo
Tlf. i Norge: 23 96 05 55
Tlf. i USA: +1 703-520-2568
https://no.usembassy.gov