Innhenting av personopplysninger

Hver gang du benytter deg av Vings tjenester innhenter vi informasjon til det aktuelle formålet. Personopplysninger kan være en del av denne informasjonen og her forklarer vi hvordan vi innhenter, lagrer og bruker personopplysningene.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk, levende person. Det kan være for eksempel navn, personnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Det omfatter også bestillingsnummer, kryptert informasjon og all elektronisk id, som for eksempel IP-nummer, så lenge de kan kobles til en fysisk person.

Opplysninger som innhentes når du lager en bruker på Min Side

Hvis du lager en brukerprofil på Min Side på ving.no, innhenter vi e-postadressen din for å opprette en innlogging til deg. Vi henter også informasjon om brukernavnet ditt. På Min Side kan du senere velge å legge inn opplysninger som navn, fødselsdato, alder, kjønn og adresse samt kontaktinformasjon.

Når du bestiller en reise hos oss, opprettes en brukeridentitet for deg på Min Side, hvis du ikke allerede har en. Brukeridentiteten omfatter i dette tilfellet de samme personopplysningene som du oppgir på bestillingen.

Bruker du en eller flere av nettstedene våre, app-en vår eller andre av våre digitale tjenester, henter vi opplysninger om bruken din av denne tjenesten. Vi samler også inn informasjon om hvordan du navigerer i tjenesten, hvilke søk du foretar og hvilke reiseprodukter du er interessert i.

Når du er innlogget på Min Side, eller legger inn opplysninger som gjør det mulig for oss å identifisere deg, knytter vi opplysninger om brukermønsteret ditt opp mot de andre opplysningene vi har samlet om deg i kundedatabasen.

Hva bruker vi opplysningene til

På nettsidene våre bruker vi informasjonen vi har om brukerne våre til såkalt personifisering. Det innebærer at vi bruker den informasjonen vi har om deg, og hvordan du bruker våre tjenester, til å påvirke innholdet på nettsiden når nettopp du besøker den. Tilpassingen kan for eksempel gå ut på at vi viser deg informasjon om reisemål du tidligere har søkt på, på det språket du foretrekker, samt at vi presenterer annonser og tilbud som vi mener samsvarer med dine behov og reiseønsker.

Administrering av reisen

På Min Side kan du administrere bestillingene dine. Her kan du for eksempel betale reisen, gjøre endringer på bestillingen, kjøpe tilvalg, notere ønsker angående rom eller leilighet samt opprette et restplassvarsel. Vi bruker de opplysningene du legger inn til å gjennomføre disse endringene og sørge for at vi oppfyller avtalen vi har med deg.

Opplysningene brukes til å utstede billetter og reisedokumenter, å reservere hotellrom og til å betale for tjenester du har bestilt. Har du bestilt tilleggstjenester som leiebil, taxfree, utflukter eller liknende, bruker vi opplysningene på tilsvarende måte for å kunne levere disse tjenestene.

Administrering av reisen innebærer også bruk av opplysninger til bokføring, avregning og revisjon, kreditt eller annen verifisering av betalingskort, immigrasjon og tollkontroll.

Inlogging i My Sunwing/MyO.B.C/MySunprime

Hvis du logger deg inn på MySunwing/MyO.B.C/MySunprime med brukeropplysningene fra Min side, vil navn, e-postadresse, alder, nasjonalitet, telefonnummer og passord fra Min side hentes over i MySunwing/MyO.B.C/MySunprime og lagres i en lokal database. Der lagres opplysningene i 20 dager før de avidentifiseres slik at de ikke lenger kan knyttes til en bestemt person.

I MySunwing/MyO.B.C/MySunprime brukes opplysningene til å administrere bestillinger du foretar for deg selv og/eller reisefølget ditt. Etter at opplysningene er avidentifisert benyttes de til å analysere brukeradferd og til videreutvikling av våre produkter og tilbud.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Ving følger god skikk i reisebransjen. Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen.
På Min Side lagres de opplysningene du har registrert der så lenge brukerprofilen er aktiv.

Hvem har tilgang til personopplysningene

Vi benytter oss av ulike IT-tjenester og IT-systemer. Flere av disse tjenestene innebærer lagring og håndtering av personopplysninger. Disse behandler vi på en slik måte at din integritet og opplysningenes fortrolighet beskyttes. Noen av datasystemene er installert lokalt hos Ving og personopplysningene er da kun tilgjengelige for vårt personale. I slike tilfeller skjer det ingen overføring til tredjepart. Andre systemer er sky-baserte eller installert på leverandørens server, noe som innebærer at vi overfører personopplysninger til leverandøren. I disse tilfellene opptrer leverandøren som vår representant og behandler personopplysningene på våre vegne og i henhold til våre instrukser.

Internt håndterer vi personopplysninger i vår kundedatabase, i våre booking- og supportsystem, i kundetjenestesystem og i et system for databehandling og dataforbedring. Disse systemene benyttes til å levere tjenester du bestiller fra oss og til kunderelasjonshåndtering (CRM) i forbindelse med de samme tjenestene. Alle personopplysninger vi innhenter kan bli behandlet i disse systemene.

Hvis du logger deg inn på MySunwing/MyO.B.C/MySunprime med brukeropplysningene fra Min side vil personopplysningene dine bli overført til et system som benyttes av personalet på det aktuelle hotellet. Det innebærer at dine personopplysninger vil kunne behandles utenfor EU/EØS, avhengig av hvor hotellet ligger.

Vi benytter oss av eksterne leverandører til personifisering og brukeradferdsanalyser på våre nettsider og til tilbakemeldinger fra brukerne. Disse selskapene behandler personopplysningene med vår fullmakt og på våre vegne. I all hovedsak dreier det seg om opplysninger vi har fått gjennom informasjonskapsler, og som håndteres anonymt og samlet.

Personifisering og markedsføring

Når du er inne på våre nettsider, på Vings app eller benytter en annen av våre digitale tjenester, innhenter vi informasjon om hvordan du bruker tjenesten. Deler av informasjonen kan være personopplysninger, som f. eks. IP-nummeret ditt. Vi henter også informasjon om søkene dine for å se brukermønsteret ditt og hvilke reiseprodukter du er interessert i. Hvis du logger deg inn på Min Side eller legger igjen opplysninger som kan identifisere deg, kobler vi sammen denne informasjonen med de andre opplysningene vi har om deg.

På nettsidene våre bruker vi den informasjonen som vi har samlet om brukerne våre til såkalt personifisering. Det innebærer at vi bruker den informasjonen vi har fått om deg til å tilpasse innholdet på sidene etter dine behov, basert på dine besøk og tidligere aktivitet på ving.no. Tilpassingen kan for eksempel gå ut på at vi viser deg informasjon om reisemål du tidligere har søkt på, hvilket språk du foretrekker samt at vi viser annonser og tilbud som vi tror samsvarer med dine behov og reiseønsker. Informasjonskapsler brukes også til å analysere brukermønster og persontilpassing. Du kan lese mer om Retningslinjer for informasjonskapsler her.

Du har rett til å påvirke i hvilken grad dine personopplysninger innhentes og brukes

Vi må ha ditt samtykke for å kunne bruke personopplysninger om deg til nyhetsbrev, personifisering og markedsføring. Du kan når som helst velge å tilbakekalle samtykket ditt ved å kontakte oss via kontaktopplysningene nedenfor. Hvis du gjør det, vil vi slette de personopplysningene og avslutte behandlingen som omfattes av samtykket. Du har også rett til å be om at opplysninger om deg slettes, oppdateres eller endres samt rett til dataportabilitet.

Personopplysninger kan i noen tilfeller fortsatt benyttes, hvis opplysningene er nødvendige, eller i henhold til andre regler. Det innebærer at selv om du tilbakekaller samtykket ditt og det opprinnelige formålet som bygger på ditt samtykke avsluttes, kan vi fortsatt lagre personopplysningene dine til andre formål.

Ønsker du å vite hvilke opplysninger vi har om deg, kan du sende en skriftlig anmodning til adressen nedenfor. På forespørsel kan du få utskrift av registreringene, dette er gratis en gang pr. år. OBS! Forespørselen må ha din signatur og må derfor sendes skriftlig pr. post – du kan altså ikke bruke e-post. Brevet merkes «Vings personvernombud – utskrift av personopplysninger»

Personopplysningsansvar

Våre retningslinjer for personvern gjelder for tjenester og produkter som tilbys av Ving i Norge. Ving er ansvarlig for håndteringen av personopplysninger på denne og andre nettsider som drives av Ving samt i vår mobil-app.

Ving er en del av Nordic Leisure Travel-gruppen. Nordic Leisure Travel Group AB("NLTG") som har det overgripende ansvaret for Vings virksomhet. Ving har dermed en berettiget interesse i å overføre personopplysninger til NLTG.

Kontaktopplysninger

Du kan kontakte oss på info@ving.no eller pr. post til Ving, Postboks 421 Sentrum, 0103 Oslo. Du kan også kontakte oss via «Min side» på ving.no

Retningslinjer for personopplysninger

I Retningslinjer for personopplysninger kan du lese mer om dine rettigheter og hvordan vi behandler personopplysninger.