Sosialt ansvar

For oss i Ving er bærekraftig utvikling en ledestjerne. Vi jobber for å minimere de negative effektene av turisme og øke de positive effektene.

Vi vil utvikle, gjennomføre og markedsføre turisme på en bærekraftig måte. Vi vil redusere turismens negative effekter på miljøet og følger lokale, nasjonale og internasjonale lover og regler som gjelder vår virksomhet. Vi er imot alle former for illegal turisme. Vi har alltid som mål å følge aspektene for bærekraftig utvikling, både når det gjelder egen virksomhet og der vi samarbeider med lokale partnere.

Ving er tilknyttet Travelife, som er grunnlagt av europeiske reisearrangører. Travelife gir retningslinjer og målesystemer for å bidra til forbedringer innen miljø og sosialt ansvar i reisebransjen. Tilknyttede foretak i Travelife skal også bidra i samfunnet ved å ansette lokal arbeidskraft, bruke lokale leverandører samt å markedsføre det lokale forretningslivet. I tillegg skal de motarbeide barnearbeid og barnesexhandel. Vings arbeid følges opp av Travelifes uavhengige inspektører.

Vings egne Sunwing Family Resort-hotell arbeider etter EUs egen miljømerking; EU-Ecolabel, den strengeste miljøsertifiseringen som finnes for hotell idag. Også våre Sunprime Hotels samt Sunwing hotell utenfor Europa kommer på sikt til å arbeide etter disse retningslinjene. Foreløpig finnes det ingen andre charterarrangører i Norden som kan tilby hotell merket med EU-Ecolabel.

ECPAT

I 1999 sluttet Ving seg til ECPATs "Reisearrangører mot barnesexhandel". Retningslinjene innebærer at vi har opprettet en policy mot barnesexhandel. Det betyr at vi informerer og utdanner vårt personale samt informerer våre gjester om vår holdning til barnesexhandel. Retningslinjene innebærer også at vi skriver en tilleggsavtale med alle hotelleiere og samarbeidspartnere som forplikter dem til å reagere hvis de får mistanke om at barn utnyttes.

Alle reisemål omfattes av ECPATs adferdsregler.

Organisasjonen ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in children for sexual purposes) ble grunnlagt i Thailand i 1990 av en gruppe sosialarbeidere som en reaksjon på den raskt økende barnesexhandelen.

Les mer om ECPATs virksomhet

GreenSeat

Ving samarbeider nå med GreenSeat for å forbedre miljøet. Besøk GreenSeats hjemmeside på linken under. Ved å legge inn din flyrute og betale det beløpet som fremkommer kan du se til at utslippene nøytraliseres gjennom treplanting eller investeringer i energibesparende teknikk.

Les mer om GreenSeat

Lokale støtteprosjekter på Vings destinasjoner

Ving har som mål at vi skal støtte et lokalt sosialt eller miljørelatert prosjekt på hver destinasjon. Våre gjester skal kunne bidra ved å enten gi bort overflødig reisevaluta eller ved å kjøpe våre utflukter, der en andel av overskuddet går til prosjektene.

Les mer om prosjektene