Slik klimakompenserer vi - Ving

Slik klimakompenserer vi

For oss er det viktig at klimakompenseringen virkelig utgjør en forskjell. Derfor samarbeider vi med Natural Capital Partners, et verdensledende selskap innen løsninger for utslippsredusering og fornybar energi. Innsatsen skjer gjennom investering i ulike prosjekter som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål om bl.a. om å stoppe klimaendringene og bekjempe fattigdom.

Prosjektene skal bidra til å nå FNs mål for en bærekraftig utvikling innenfor klimaendringer og flere andre områder.

Alle prosjektene er sertifiserte og oppfyller FNs kriterier Clean Development Mechanism (CDM) eller Gold Standard, som begge er kvalitetsmerkinger utviklet av blant annet WWF og anerkjent av mer enn 80 miljøorganisasjoner rundt i verden. Vi har støttet prosjekter på Sri Lanka, i Øst-Afrika, Gambia, India og Tyrkia, og flere av prosjektene hjelper hele lokalsamfunn, og det bekreftes av NCP at innsatsen har hatt en positiv innvirkning på livet til mer enn 125 000 mennesker. Det er bl.a. takket være tilgang på rent drikkevann, flere arbeidsplasser, bedre infrastruktur og økt bevissthet rundt klima og bærekraft.

Vår investering i vannprosjektene i Afrika gavner miljøet ved bl.a. å redusere vedfyring for å koke vann. Prosjektene hjelper også lokalbefolkningen på flere andre områder.

Diarésykdommer som resultat av forurenset vann er i dag årsaken til mer enn 2 millioner dødsfall på verdensbasis. Å koke vannet med vedfyring gir i tillegg forurenset inneklima, noe som igjen leder til flere dødsfall enn tuberkulose, malaria og HIV/AIDS tilsammen. Vi investerer i prosjekter som henter opp rent grunnvann fra brønner. Dermed er vi med på å sikre mindre forurensning og færre sykdommer.

FN har vedtatt 17 bærekraftsmål. Vannprosjektene våre i Afrika bidrar til flere av målene gjennom å:

• stoppe klimaendringene og konsekvensene av dem (mål 13)

• gi tilgang til rent vann og gode sanitærforhold (mål 6)

• fremme god helse og livskvalitet (mål 3) ved å sørge for tilgang til rent drikkevann

• bidra til likestilling mellom kjønnene (mål 5) - ansvaret for å skaffe rent vann ligger tradisjonelt hos kvinnene

• støtte bærekraftig industri, innovasjon og infrastruktur (mål 9), gjennom å utnytte lokal teknikk og utdanne lokalbefolkningen

Fornybar energi på Sri Lanka og i India og Tyrkia

Vind- og vannkraftprosjekt i India og Tyrkia samt på Sri Lanka gir fornybar energi, reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til å skape arbeidsplasser.

I India sikrer prosjektene strømforsyning til den voksende industrien og i Tyrkia bidrar de til en bedre infrastruktur.

§ Vind- og vannkraftprosjekt i India og Tyrkia samt på Sri Lanka gir fornybar energi, reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til å skape arbeidsplasser. I India sikrer prosjektene strømforsyning til den voksende industrien og i Tyrkia bidrar de til en bedre infrastruktur.

10 000 trær plantes i Spania

10 000 träd planteras i Spanien

Mange spanjoler forlater innlandet og flytter ut til kysten. Det gir muligheter for treplantingsprosjekter som bidrar til å redusere CO2-utslipp, øke det biologiske mangfoldet, skape flere lokale arbeidsplasser og redyrking av områder som rammes av skogbranner.

I samarbeid med Natural Capital Partners planter vi 10 000 trær på det spanske fastlandet.

Mange spanjoler forlater innlandet og flytter ut til kysten. Det gir muligheter for treplantingsprosjekter som bidrar til å redusere CO2-utslipp, øke det biologiske mangfoldet, skape flere lokale arbeidsplasser og redyrking av områder som rammes av skogbranner. I samarbeid med [Natural Capital Partners](https://www.naturalcapitalpartners.com/)+ planter vi 10 000 trær på det spanske fastlandet.

Mer om Ving

Her finner du informasjon om oss og hvordan vi jobber med reisemålene våre,
kvalitet og sikkerhet og et mer bærekraftig reiseliv.

Nødvendige informasjonskapsler hjemmesiden brukelig ved at de aktiverer grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettsiden. Hjemmesiden vil ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.
Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre informasjon om hvordan hjemmesiden ser ut eller oppfører seg. Som f.eks. språket du velger og regionen du befinner deg i. Disse er nødvendig for at siden skal fungere optimalt.
Statistiske informasjonskapsler samler informasjon om brukerne og hjelper oss til å forstå samhandlingen mellom brukeren og hjemmesiden.
Markedsførings-cookies brukes til å spore brukernes aktivitet på hjemmesiden. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører.