Hart House i Gambia

Ving støtter Hart House i Gambia, som som utdanner barn med ulike funksjonsnedsettelser.

Hart House

Målet er å avlaste familier, øke forståelsen i nærmiljøet og oppmuntre barnas utvikling.

Hart House ligger i Sinchu Alhagi, to mil fra Banjul, og grunnlagt i 2001 av engelskmannen Geoff Hunwicks sammen med en lokal ideell organisasjon. Hunwicks engasjement er basert på hans egne opplevelser som barn. I dag bor han i Gambia og jobber på heltid med sitt livsprosjekt, Hart House.

Ving har gitt klær, rullestoler, skoleartikler, leker og donasjoner til Hart House.

Mer om Ving

Her finner du informasjon om oss og hvordan vi jobber med reisemålene våre,
kvalitet og sikkerhet og et mer bærekraftig reiseliv.