Sosialt ansvar - bærekraftig reiseliv

Sosialt ansvar

Turismen sysselsetter i dag en stor del av den arbeidsføre befolkningen. 1 av 11 arbeidsforhold er i dag, direkte eller indirekte, knyttet til turismen.

Vi er imot alle former for illegale og utnyttende former for turisme, og vi jobber for å alltid utgå fra et bærekraftighetsaspekt, både når det gjelder vår egen virksomhet og våre lokale samarbeidspartnere.

Turisme og reiseliv påvirker ikke bare miljøet, men også lokalbefolkningen på våre reisemål. For å lykkes med dette arbeidet, har Ving og Thomas Cook Northern Europe blitt enige om fire retningslinjer og prinsipper rundt bærekraftig reiseliv.

 1. Arbeidsvilkår – vi skal påse at arbeidsvilkårene omfatter:
 • Fagforeningsfrihet
 • Minimumslønn
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Regulert arbeidstid
 1. Barnearbeid – vi skal jobbe mot barnearbeid (Vi aksepterer ingen arbeidstakere som er yngre enn loven i de respektive land)
   
 2. Miljø – vi skal jobbe for:
 • Å påvirke samarbeidspartnere til å handle så miljøvennlig som mulig i sin virksomhet (for eksempel innen energi-, vann- og kjemikalieforbruk og kildesortering).
 • Å minske mengden utslipp av CO2 og søppel på destinasjonene.
 • En sunn utvikling av turismen på reisemålene.
 • Å stimulere bruken av lokale produkter og arbeidskraft.
 1. Sexuell utnyttelse av barn – vi fordømmer alle former for seksuell utnyttelse av barn og støtter alle lover som lages for å forhindre og straffe slike forbrytelser. Ving og Thomas Cook Group har vedtatt en kodeks for oppførsel ”The Code”, en avtale om implementering av ”Norm for turoperatører mot barnesex”. Vi støtter også barnerettighetsorganisasjonen ECPAT.

Kodeksen består av seks kriterier:

 • Vi har opprettet en policy mot barnesexhandel.
 • Vi informerer og utdanner vårt personale.
 • Vi informerer våre reisende.
 • Vi har en klausul i alle våre hotellkontrakter.
 • Vi informerer lokale samarbeidspartnere om våre standpunkt.
 • Vi rapporterer årlig til The Codes sekretariat.

Retningslinjene bygger på FNs barnekonvensjon og FNs fagorgan for arbeidslivsspørsmål, ILOs konvensjoner om deres arbeidsvilkår og rettigheter i arbeidslivet.

Våre leverandører

I Thomas Cook Group har vi en kodeks for våre leverandører. Der står våre minimumsnormer som vi forventer av våre leverandørers virksomhet. De må ha rutiner for å overvåke og opprettholde disse normene, også av sine underleverandører. Thomas Cook Group har rett til å granske leverandører for å være sikre på at denne koden følges.

Rapport om bærekraft

Les vår rapport om bærekraft for 2018 her.

Bærekraftrapport