Ving/Thomas Cook Group lanserer initiativet #noplaceforplastic

Fjerner 70 millioner engangsartikler av plast i løpet av 2019

Ving og Thomas Cook Group ønsker å minske plastforsøplingen i havet. Hver dag når 8 millioner plastartikler havet*, søppel som ødelegger havmiljøet og som også når strendene rundt omkring i verden. Målet til Ving og Thomas Cook er at 70 tonn plastikk skal bort i løpet av 2019. Dette er et første steg i selskapets langsiktige initiativ #noplaceforplastic.

Mer informasjon I sommermånedene øker mengden plastsøppel med 40 prosent**, noe som viser en direkte kobling mellom turisme og plastforsøpling. På bakgrunn av dette innleder VIng og Thomas Cook Group et langsiktig arbeid med å minske bruken av plastartikler.
 
- Med dette initiativet øker vi fokuset vårt på å bidra til et mer bærekraftig reiseliv. Vi har mye vi ønsker å ta tak i, og ett sted må vi begynne. Første steg er å ta bort engangsprodukter av plast, som sugerør og rørepinner på våre egne konsepthotell og i eget flyselskap, Thomas Cook Airlines. Det er der vi har mulighet til å gjøre størst forandring raskt. Parallelt med dette skal vi identifisere hvor mye både vi og våre underleverandører og partnere bruker av plast. Med den kunnskapen skal vi ta videre steg for å minske bruken av engangsartikler og plast, forteller informasjonssjef i Ving Norge, Siri Røhr-Staff.
 
Smugstart sommeren 2018
 
I sommer ble det gjennomført en kampanje på ti av Thomas Cook/Vings konsepthotell hvor man forsøkte å få gjestene til å unngå bruk av sugerør. Det resulterte i at bruken av sugerør sank med nesten 50 prosent, noe som tilsvarer over en million sugerør. Blandepinnene i plast som brukes på flyene er også et volumprodukt som nå tas bort på alle flygninger med Thomas Cook Airlines.
Mindre informasjon

For å bidra til å holde reisemålene og havet fritt for plast har det blitt satt opp konkrete mål fram mot 2020 som innebærer at selskapet skal:

 • Ta bort 70 millioner engangsartikler av plast på egne kontor, egne konsepthotell og fly (Thomas Cook Airlines). Det tilsvarer 70 tonn plast, som skal være fjernet innen slutten av 2019.
 • Bytte ut engangsartikler mot alternativer i resirkulert plast, biologisk nedbrytbare eller komposterbare alternativ der det er mulig.
 • Forsikre at brukt plast gjenvinnes på riktig måte der dette er mulig. Samarbeide med leverandører, myndigheter og reiseindustrien for å forbedre mulighetene for avfallshåndtering og gjenvinning på destinasjonene.
 • Bruke vår størrelse som selskap til å påvirke kunder, ansatte, leverandører og reiseindustrien til å spre kunnskap om dette.

- Vi har hatt fokus på bærekraft lenge, og vi har mye vi ønsker å ta tak i, men med dette initiativet gjør vi relativt store endringer som vi håper vil gi raske resultater. I tillegg bidrar vi til å påvirke både leverandører, myndigheter og resten av bransjen til å dra lasset sammen med oss, i riktig retning, sier Røhr-Staff.

Spørsmål og svar om #noplaceforplastic

*2005 United Nations Environment Programme report “Marine Litter An analytical overview”.
**2018 WWF report “The Holiday Plastic Choking Our Oceans”.

To pilotprosjekt på Rhodos sommeren 2019

På Rhodos blir det startet et pilotprosjekt på flere hotell for å prøve å finne nye og bærekraftige alternativ til plastprodukter innen ulike bruksområder som kan implementeres bredere i virksomheten.

På Vings familiehotell Sunwing Kallithea Beach gjøres en test med å samle inn og gjenvinne ødelagte og kastede plastartikler som badeballer, luftmadrasser og armringer. Thomas Cook har innledet et samarbeid med det engelske designselskapet Wyatt and Jack, som gjenvinner plast og lager artikler som badebager og vaskeposer av materialet. Gjestene får tilgang til en innsamlingsstasjon hvor de kan legge igjen plastartikler som kan få et nytt liv gjennom Wyatt and Jack.

Kundene svarer

Hvordan forholder reisende seg til bruk av plast og forsøpling? Thomas Cook-gruppen gjennomførte oktober 2018 en undersøkelse i seks land (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, England) Her er norske tall:

 • 93% er bekymret over forsøplingen av plast i havet.
 • 92% anser at det er viktig at reiseselskapene tar plastforsøplingen på alvor.
 • 77% svarer at de foretrekker et reiseselskap som setter i gang tiltak for å minske forsøplingen.
 • 19% svarer at det er sannsynlig at de kaster plastsøppel i stedet for å gjenvinne det.
 • 74% er mer klar over sitt eget plastbruk nå enn de var for 12 måneder siden.

De som svarte på undersøkelsen har ingen problemer med å slutte å bruke engangsartikler som sugerør, blandepinner, bestikk og badeballer. Derimot vil mange beholde ting som plastflasker med solkrem, shampo og såpe. Vannflasker er også viktig for mange, men på spørsmål om de i stedet kunne tenke seg å kjøpe en drikkeflaske som kan gjenbrukes, sier 72% at de kan tenke seg det.

66% av familiene kjøper leker og badeartikler av plast når de er på ferie. 62% tar dem med seg hjem, mens 35% lar de ligge igjen.

Spørsmål og svar

Hvor stor andel av deres totale avtrykk (plastic footprint) står disse 70 millioner engangsartiklene for?
Det vet vi ikke på nåværende tidspunkt da vi nettopp har startet dette prosjektet. Vi vet at vi må gjøre mye mer på området, og vi skal derfor undersøke hvor mye Thomas Cook, hele vår underleverandørkjede, samt partnere bruker av plast. Vi begynner der vi kan få resultater raskt og effektivt, nemlig gjennom å ta bort engangsartikler i store volum, som sugerør og rørepinner i plast.

Hvordan kom dere fram til målet med 70 millioner artikler?
Vi har sett over hvilke handlinger vi kan foreta oss raskt. Vi har derfor tatt utgangspunkt i der største volumene ligger og hvilke produkter kundene våre sannsynligvis vil savne minst – og som dermed lett kan fjernes. Disse fjernes fra flyene våre (Thomas Cook Airlines) og på alle våre konsepthotell.

Er dette virkelig et målbart mål? (Om dere likevel ikke vet hvor stort avtrykket virkelig er)
Vi er helt i begynnelsen av dette prosjektet. Vi innser at vi har mye å ta tak i på dette området, blant annet å få oversikt over hvor mye Thomas Cook – og hele kjeden av underleverandører og partnere bruker av plast. Vi begynner med det vi kan gjøre raskt, nemlig å ta bort engangsartikler i store volum, som sugerør og rørepinner i plast.

En utfordring er at det per i dag ikke finnes nok erstatningsprodukter i andre materialer. Et eksempel på dette er kranvann som på endel steder ikke kan drikkes, og derfor kjøper man i stedet vann på flaske. Eller alternativ til plastposene for våre taxfreevarer på flyene, der kravet er at de skal være forseilet i plastposer for å leve opp til importreglene. Men vi skal bruke størrelsen vår som bedrift til å prøve å finne løsninger for hele bransjen.

Dere skal erstatte øvrige plastartikler med gjenvinnbar eller biologisk nedbrytbar plast. Betyr det at dere kommer til å fjerne alle engangsprodukter i plast i hele selskapet fram mot 2020?
Målet vårt er å ikke bruke engangsartikler i plast etter 2020. I de tilfeller hvor det fortsatt er et behov for dette, kommer vi til å prøve å finne alternative og mer miljøvennlige løsninger. Sannsynligvis vil vi møte utfordringer underveis da alternativene kanskje ikke er like bra eller effektive som de i plast. Det kan for eksempel handle om tyngre erstatningsprodukter på flyene våre, som i sin tur påvirker drivstoffeffektiviteten og utslippene av CO2 negativt.

Hvor i virksomheten har dere fjernet plastartikler?
Vi har fokusert på to viktige områder hvor vi har størst kontroll – flyene våre og konsepthotellene våre. Vårt umiddelbare fokus er på de store volumene av sugerør og rørepinner av plast, som kan fjernes umiddelbart og som gjestene våre klarer seg fint uten.

Kan du beskrive hvor stor bruken av plast er i selskapet og hos deres underleverandører?
I første omgang fokuserer vi på å evaluere og minske bruken av plast i vår egen virksomhet for å kunne forstå hvor de største utfordringene ligger, før vi begynner å evaluere samarbeidspartnerne våre. Turistindustrien har en kompleks underleverandørkjede, og vi må analysere hvor vi kan gjøre en størst mulig forskjell.

I løpet av det kommende året kommer vi til å jobbe sammen med andre innen industrien for å se på hvordan vi kan legge til rette for å gjennomføre en storskala forandring og fjerne engangsplast fra vår virksomhet. Vi jobber allerede med ABTA (den engelske bransjeforeningen for turisme og reiser) og som nettopp nå holder på med et prosjekt om plast, og der kommer vi til å bidra med vår kunnskap. Vi ønsker også å eventuelt samarbeide med dyktige bedrifter utenfor vår egen bransje, som f.eks. forpakningsindustrien.

Hva er de mest vanlige plastproduktene i deres virksomhet og leverandørkjede?
Vi bruker et stort antall sugerør på våre egne konsepthotell. I et pilotprosjekt som ble gjennomført sommeren 2018 på ti av våre hotell, minsket bruken av sugerør med hele 50 prosent. Det tilsvarer over en millioner sugerør. Rørepinnene i plast, som brukes på flyene våre, er også et volumprodukt som vi nå fjerner fra alle fly.

Fokuserer dere på noen spesifikke produkt for å nå målene deres?
Vi fjerner først og fremst unødvendige produkter i plast som de fleste kan leve uten.

Finnes det eksempler på flere plastartikler som dere kommer til å ha fokus på?
Etter de volumproduktene som allerede er nevnt planlegger vi å gå videre med andre områder, som f.eks.:
• Samarbeide med flyselskapet vårt om å fjerne plastinnpakningen fra høretelefonene.
• Fremme vannfontener og andre vannkilder på hotellene for å minske bruken av plastflasker ved å la gjestene fylle opp egne flasker.
• Spre kunnskap om hvordan gjestene våre kan minske sitt eget plastavfall på de ulike destinasjonene.
• Bruke egne konsepthotell som gode eksempler for gjenvinning som inkluderer lokalsamfunnet. Ved å øke volumene og utstrekningen av avfallet på ett sted senkes kostnadene for innsamling og gjenvinning av søppelet.
• Samarbeide med flyplasser og lovgivende myndigheter for å forbedre og standardisere avfallsanlegg på flyplasser for gjenvinning av plast, noe som i øyeblikket er ulikt i alle land, eller fra flyplass til flyplass.

Kommer dere til å erstatte de 70 millionene plastprodukter med andre alternativ, eller fjerne dem helt?
Vi fjerner 70 millioner plastartikler helt i løpet av det kommende året. Vi kommer til å tilby mer bærekraftige alternativ der det er mulig.

Hvor stor andel av plasten Thomas Cook bruker går til gjenvinning, deponering eller forbrenning i dag?
I 2016/17 ble 67% gjenvunnet.

Selger dere badeleker laget av plast?
En del av våre konsepthotell gjør det i butikkene sine. Vi kommer til å samarbeide med dem for å finne bedre alternativ.

Er plastprodukter i biologisk nedbrytbart materiale fortsatt en fare for det marine miljøet?
Disse produktene må behandles på riktig måte, ellers er de ikke nedbrytbare. Noen produkter må til kompostanlegg for å påse at de brytes ned på ordentlig måte. Denne infrastrukturen finnes ikke per i dag på alle våre reisemål.

Noen plastprodukter er viktig i forhold til sikkerhet, for eksempel svømmeringer for barn. Er det realistisk å fjerne dem?
Plast brukes ofte til viktige ting, som i dette eksemplet. Det vi ser på er mulighetene for å gi disse produktene nytt liv når de ikke brukes lenger. Førstkommende sommer gjennomfører vi en pilottest på Rhodos hvor vi skal gjenvinne denne typen produkter. Dette gjør vi i samarbeid med firmaet
Wyatt and Jack, som er spesialister på dette området.

Om Tyrkia alene dumper 144 tonn plast i Middelhavet hver dag, hvordan kan dere forvente at en minking på 70 tonn per år vil gjøre noen endring av betydning på destinasjonene i Middelhavet?
Det er helt klart en utfordring, men dette er bare starten på denne reisen for oss. I 2018 sendte vi i Thomas Cook-gruppen over tre millioner kunder til Tyrkia. Om vi kan bidra til å forandre måten dette håndteres på, og gjøre det lett for våre kunder å minske sitt eget plastforbruk, er mye gjort. 20 millioner kunder reiser med oss hvert år, og gjennom å øke deres kunnskap om dette kan vi utgjøre en forskjell.

Våre kunder stiller krav til oss om å ikke bare levere en bra ferieopplevelse, men de forventer også at vi gjør noe med de negative sosiale og miljømessige konsekvensene som turismen fører med seg. Vi tror at vi sammen med andre kan bidra til en forandring i hele reisebransjen og minske andelen plastavfall.

Om turisme har så stor innvirkning på destinasjonene som de reiser til, burde man begrense eller stoppe det helt?
Turisme har mange positive sider, men også negative. Turistbransjen er en av verdens største arbeidsgivere og den bidrar til positive forandringer og inntekter for mennesker over hele verden. I tillegg til turismens økonomiske påvirkning så er menneskers mulighet til å reise, oppdage nye kulturer og steder noe som bør være tilgjengelig for alle.

Det finnes andre måter å hjelpe til med å håndtere de negative effektene som turismen har, i stedet for å begrense eller stoppe den. Hver destinasjon kommer til å trenger ulike løsninger for å håndtere dette.

Vi bistår med våre egne konsepthotell for å hjelpe dem å få en Travelife-sertifisering. Travelife er et system for bærekraftkriterier for hotell. Travelife er en organisasjon som støttes av alle større europeiske reisearrangører. Formålet til organisasjonen er å fremheve de beste eksemplene på hvordan hotell og arrangører jobber med bærekraft, både i forhold til miljø og sosialt ansvar. Sertifiserte hoteller kan da vise frem til kunder og samarbeidspartnere hva de har oppnådd, og kundene kan bestille disse hotellene og vita at de lever opp til krav gitte miljøkrav.

(EU Ecolabel - Våre egne Sunwing-hotell var først i Europa til å motta EUs miljømerking EU Ecolabel, og snart er samtlige av våre egne konsepthotell Sunwing, Sunprime og O.B.C by Sunwing Travelife-sertifiserte, noe som både handler om hotellets jobb med miljøspørsmål som mindre energi-, vann- og kjemikaliebruk, samt sosialt ansvar.)

Er det ikke turistene som er de virkelige synderne når det gjelder plastsøppel og forurensing? Hvordan skal dere få dem til å endre oppførsel?
Alle må bidra, fra turisters bruk av plast og håndtering av søppel, til hotell som finner på nye måter for å minske bruken av plast og gi gjestene mulighet til å sortere søppel på en bedre måte. De lokale myndighetene på destinasjonene må også ta sin tørn med å påse at avfall hentes ofte og at riktig infrastruktur er på plass for å gjøre effektiv gjenvinning mulig. Man må gjøre det enkelt for alle å engasjere seg.

Spørsmålet med plast er på agendaen nå, men er det ikke flyutslippene som er den store miljøsynderen?
Å minske plastbruken er en del av vår overordnede bærekraftstrategi. Strategien fokuserer på tre deler:

 1. Hjemme – 100 000 mennesker skal nås gjennom våre sosiale-, veldedige og samfunnsprogram.
 2. På reisen - 12% økt drivstoffeffektivitet for Group Airlines (2008/09 baseline).
 3. På ferien - 100% av våre egne konsepthotell skal være sertifisert med Travelife.

Vi er engasjerte i å minske CO2 utslippene. I 2017 var våre utslipp per passasjerkilometer 72.42gCO2 og utslippene våre er 18% mindre sammenlignet med de fem største europeiske flyselskapene. Men vi er selvsagt klar over at vi må gjøre mer for å minske vår påvirkning på dette området.

Er det mulig å ta sikte på en helt plastfri ferie?
Det er absolutt mulig å sikte mot ferier med mindre plast, men før det finnes gode nok erstatninger og innovasjoner fra forpakningsindustrien blir det vanskelig. For eksempel ny matvareemballasje som holder matvarer ferske slik at vi ikke øker matavfallet, eller lett gjenbrukbar emballasje som vi kan bruke på flyene som gjør at vi ikke øker CO2 utslippene.

Dere lover at Thomas Cook engasjerer seg i å få slutt på plastforsøplingen av havne våre. Men det meste av søppelet kommer ikke direkte fra turismen. Hvordan planlegger dere å samarbeide med lokale myndigheter for å minske forsøplingen?
Vi er overbeviste om at vi sammen med andre kan bidra til en forandring i reisebransjen.
Turisme bidrar til, og påvirkes av, plastavfall. Det har en direkte og synlig innvirkning på våre kunders opplevelse. Vi må beskytte disse stedene og holde dem unike og spesielle. Vi jobber allerede nå med lokale myndigheter, og vi kommer til å benytte kontaktene våre for å øke bevisstheten om disse spørsmålene og de utfordringene hotellene har med tanke på avfallshåndtering og gjenvinning.

Hvordan samarbeider dere med andre reiseselskap for å takle problemet med plast?
Når vi som er et stort selskap adresserer dette og engasjerer oss i å minske bruken av plast til engangsbruk, håper vi å oppmuntre utviklingen av bærekraftige alternativ og bidra til å minske kostnaden for hele industrien.

Gjennom bransjeorganisasjonene våre kommer vi til å ta tak i disse spørsmålene. Den britiske bransjeorganisasjonen for reise- og turistindustri, ABTA, utvikler nå et program for plast der man finner case studies som kan gi inspirasjon og råd til andre reisearrangører. Vi kommer selvsagt til å dele våre erfaringer med andre.

Er ikke dette problemet større enn bare turismen?
Ja, det stemmer, men om vi bidrar litt alle sammen kan vi utgjøre en forskjell. Vi innser at turismen påvirkes av all plasten som skylles opp på strendene rundt omkring i verden. Våre kunder er direkte påvirket av dette, og vi må sikre at reisemålene bevares.