Vårt miljøarbeid på hotellene

Siden begynnelsen av 90-tallet har Ving jobbet med å miljømerke våre egne hotell, Sunwing Family Resorts og Sunprime Hotels, samt påvirke samarbeidspartnerne våre til å jobbe mer miljøvennlig.

Vings egne konsepthotell, Sunwing Family Resorts, begynte allerede i 1995 å jobbe med et unikt miljøprogram som ble kalt ”100 steps towards a better environment”. I 2001 tok man ytterligere et steg ved å innføre den nordiske svanens miljøprogram. Rett etter introduserte EU sin egen miljømerking, EU Ecolabel, den strengeste miljøsertifiseringen som finnes for hotell i dag.

I tillegg til Vings implementering av EU Ecolabel på våre Sunwing Family Resorts, jobber vi også med Travelife sertifisering. Travelife er en uavhengig organisasjon som støttes av alle de store europeiske reisearrangørene.

Miljøklausul i alle hotellkontrakter
I tillegg til EU Ecolabel og Travelife har vi en miljøklausul i hotellkontraktene som alle hotelleiere underskriver. Dermed skriver hotelleieren under på å jobbe for et antall grunnleggende miljøkrav som har som mål å minske forbruket av vann, energi og kjemikalier, samt avfallsmengden. Denne avtalen blir fulgt opp hvert år når kontrakten skal fornyes. De hotell som ikke lever opp til, eller bryter med, klausulen, har vi rett til å avbryte samarbeidet vårt med.

Ving slutter med engangsartikler av plast
Nordic Leisure Travel Group, som Ving er en del av, ønsker å minske plastforsøplingen i havet. Selskapets mål er at 70 millioner engangsartikler av plast skal være fjernet i utgangen av 2019, som et første steg i et langsiktig initiativ kalt #noplaceforplastic. Les mer her.

Mer om Ving

Her finner du informasjon om oss og hvordan vi jobber med reisemålene våre,
kvalitet og sikkerhet og et mer bærekraftig reiseliv.