Miljøarbeid - bærekraftig reiseliv

Miljøarbeid

Om de reisemålene vi elsker å besøke i dag fortsatt skal være der for kommende generasjoner, må både reisearrangører, myndigheter og turister gjøre det de kan for å øke turismens positive sider og minske de negative sidene.

Vi i Ving jobber aktivt med miljøspørsmål og er klar over at vi noen ganger er en del av problemet. Derfor engasjerer vi oss mye i disse spørsmålene og har gjort det siden midten av 90-tallet da vi etablerte vårt første miljøråd.

Dette er et stadig pågående arbeid, men gjennom årene har vi lykkes med å gjøre store forbedringer, først og fremst innen fly- og hotelldriften. Vårt eget flyselskap, Thomas Cook Airlines Scandinavia er et av Nordens mest miljøvennlige charterselskap, og våre egne hotell, Sunwing Family Resorts, var først i Europa til å motta EUs miljømerking, EU Ecolabel, tidligere kjent som EU-blomsten.

Vårt mål er å:

 • Påvirke samarbeidspartnere til å opptre så miljøvennlig som mulig i virksomheten sin, for eksempel ved å minske sitt eget forbruk av energi, vann og kjemikalier og å kildesortere avfall.
 • Minske mengden CO2-utslipp og søppel på reisemålene.
 • Oppnå en sunn utvikling av turisme på reisemålene.
 • Fremme bruken av lokale produkter og lokalt arbeidskraft.

Les mer om vårt miljøarbeid på:

 • Fly
 • Hotell
 • Reisemål
 • I Norge

Vårt miljøarbeid på flyet

Å fly charter er alltid et bedre miljøvalg enn å fly rutefly. Årsaken til dette er at charterfly genererer ca. 30 prosent mindre utslipp av CO2 per passasjerkilometer enn rutefly. Det kommer av at vi fyller flyene våre til mellom 95 og 99 prosent, at vi oftest flyr direkte til reisemålet og at vi har få start og landinger.

Vings flyselskap, Thomas Cook Airlines Scandinavia, har siden 1999 minsket utslippene med 20 prosent og har i dag bransjens laveste forbruk av drivstoff, 67 gram per passasjerkilometer. Om man sammenligner det med en ny bil, krever det at tre personer kjører sammen i bilen for å komme ned i samme lave drivstofforbruk per passasjerkilomenter. Vår flyflåte bruker i gjennomsnitt 2.67 liter flydrivstoff per 100 passasjerkilometer.

Thomas Cook Airlines Scandinavia investerer fortløpende i miljøarbeid. Blant annet har flymanualene til pilotene våre blitt overført til iPads. Det har ikke bare ført til en vektbesparelse på rundt 50 kilo per fly, men også minsket antallet papirkopier med over 1,5 millioner A4-ark. Antall kilo som flyselskapet har spart på dette har gjort at drivstofforbruket har gått ned med ca. 100 tonn på årsbasis og CO2-utslippet har dermed minsket med rundt 300 tonn.

Flyselskapet investerte også i åtte helt nye Airbus A321 i 2015. Flyene, som blant annet er utrustet med moderne "sharklets" på vingene, er ekstremt effektive i forhold til eldre versjoner av samme fly. De nye flyene minsker forbruket av drivstoff, og dermed CO2-utslipp, med nærmere 8 prosent på årsbasis.

Thomas Cook Airlines Scandinavia ble ISO 14001-sertifiert i januar 2011. Sertifiseringen stiler høye krav til kontinuerlig miljøutvikling, og prosessen ligger helt på linje med det arbeidet som ble startet i Thomas Cook Airlines Scandinavia for mer enn 15 år siden.

15 år med grønne flygninger
Vings flyselskap, Thomas Cook Airlines Scandinavia, har også jobbet med såkalt grønne flygninger i 15 år. En grønn flygning innebærer at hver del av flyreisen er optimert for en så miljøvennlig flyreise som mulig.

Prosessen deles i flere deler: Planlegging av ruten før start, avgang og under reisen, innflygning og landing. For eksempel regner man ut hva som er den korteste veien, hvordan man laster flyet på best måte og hvordan man kan gjennomføre start og landing med minst mulig miljøpåvirkning.

Fordelene med dette er minsket bruk av drivstoff, mindre støy og økt komfort for gjestene. I 2015 installerte flyselskapet også et nytt og moderne IT-operasjonssystem som effektiviserer planleggingen av flyruter og avvikling av hvert enkelt fly ytterligere.

Så ofte som mulig praktiseres grønne innflygninger. Det innebærer at man glideflyr med motorene på tomgang de siste ca. 250 kilometerne før landing.

Først med kildesortering om bord
Thomas Cook Airlines Scandinavia var først ute i Europa med å begynne kildesortering av kabinavfallet om bord allerede i 2001. I dag sorteres alt avfall på alle våre fly, og gjennom dette initiativet har vi lykkes med å redusere avfallsmengden med 70 prosent siden 2001. Ca. 70 prosent av avfallet gjenvinnes eller blir til ny energi, og vi har inspirert flere andre flyselskap til å innføre samme rutiner.

Miljømål på flyet

 • Drivstofforbruket, og dermed CO2-utslippene, skal reduseres med 12 prosent innen 2020 med utgangspunkt i forbruket fra 2008. Målet gjelder for hele Thomas Cook Group Airlines. Reduksjonen kommer blant annet fra at Thomas Cook Airlines Scandinavia, som et av de første flyselskapene i verden, erstatter ca. 45 kilo manualer om bord med iPads. Takket være dette sparer flyselskapet ca. 100 tonn med drivstoff og minsker samtidig CO2-utslippene med ca. 300 tonn.

 • Thomas Cook-gruppen har etablert en arbeidsgruppe som har som mål å finne områder og metoder som kan redusere drivstofforbruket. Initiativet omfatter et stort antall punkter hvor flere alt er gjennomført, som for eksempel grønne flygninger, nytt IT-operasjonssystem og bruken av lettvekts kontainere for bagasje og mat, som har bidratt til store vektreduksjoner.

 • Mengden kabinavfall per passasjer skal minske blant annet gjennom mindre bruk av engangsemballasje om bord.
  For mer og utfyllende informasjon om Thomas Cook Airlines Scandinavias miljøarbeid, les den årlige miljørapporten på flyselskapets hjemmeside.

Vårt miljøarbeid på hotellene

Siden begynnelsen av 90-tallet har Ving jobbet med å miljømerke våre egne hotell, Sunwing Family Resorts og Sunprime Hotels, samt påvirke samarbeidspartnerne våre til å jobbe mer miljøvennlig.

Vings egne konsepthotell, Sunwing Family Resorts, begynte allerede i 1995 å jobbe med et unikt miljøprogram som ble kalt ”100 steps towards a better environment”. I 2001 tok man ytterligere et steg ved å innføre den nordiske svanens miljøprogram. Rett etter introduserte EU sin egen miljømerking, EU Ecolabel, den strengeste miljøsertifiseringen som finnes for hotell i dag.

I tillegg til Vings implementering av EU Ecolabel på våre Sunwing Family Resorts, jobber vi også med Travelife sertifisering. Travelife er en uavhengig organisasjon som støttes av alle de store europeiske reisearrangørene.

Miljøklausul i alle hotellkontrakter
I tillegg til EU Ecolabel og Travelife har vi en miljøklausul i hotellkontraktene som alle hotelleiere underskriver. Dermed skriver hotelleieren under på å jobbe for et antall grunnleggende miljøkrav som har som mål å minske forbruket av vann, energi og kjemikalier, samt avfallsmengden. Denne avtalen blir fulgt opp hvert år når kontrakten skal fornyes. De hotell som ikke lever opp til, eller bryter med, klausulen, har vi rett til å avbryte samarbeidet vårt med.

Miljøarbeid på reisemålene

I tillegg til å påvirke hotellpartnerne våre, prøver vi også å påvirke andre samarbeidspartnere, lokale myndigheter og organisasjoner til å jobbe mer miljøvennlig.

 • Alle medarbeidere har tilgang til miljøinformasjon og opplæringsmateriell på våre intranettsider. Noe opplæring i miljøspørsmål inngår også i guideskolen vår og i videreutdanning av våre service- og destinasjonssjefer.

 • Vi kildesorterer papir på alle kontorene våre verden over.

 • Hvert år gjennomfører vi en Beach Cleaning Day på de reisemålene dette er mulig. Det innebærer at personalet plukker søppel og gjør det fint på strendene. Vi oppmuntrer også gjestene våre i å delta for å vise sine standpunkt overfor lokale myndigheter.