Spørsmål og svar om bærekraftig turisme | Ving

SPØRSMÅL OG SVAR
PÅ HOTELLET

Hvordan jobber reisebransjen med sosiale ansvar på hotellene?

Turismen påvirker ikke bare miljøet. Det kan også påvirke den lokale befolkningen på reisemålene våre. Ving har derfor følgende retningslinjer rundt sosialt ansvar:

  • Arbeidsvilkår
  • Barnearbeid
  • Miljø
  • Barnesex-turisme

Når det gjelder sosialt ansvar på hotellene følges dette opp gjennom hotellkontraktene våre, som har klausuler som handler om miljø, barnesex-turisme og arbeidsvilkår, samt via Travelife, som er en sertifiseringsordning for bærekraftig reiseliv innen turisme.


Utdanner hotellene sine ansatte i spørsmål rundt sosialt ansvar?

På samme måte som at hotell i Norge utdanner sitt personale på ulike områder, utdanner også hotell i utlandet sine. Hotellene er egne virksomheter som drives lokalt. De hotellene vi eier selv og som drives på franchisebasis har vi større mulighet til å påvirke slik at du følger de retningslinjer som vi jobber etter.


Hvordan følger reisearrangørene opp sine egne etiske retningslinjer for hotell og underleverandører?

Vi har en kodeks i avtalene vi har med våre underleverandører. Denne følges opp sammen med annen kontraktsoppfølging. Ving stoler også på uavhengig oppfølging utført av tredjepartskontrollører, blant annet Travelife.


Har Ving dialog med lokale organisasjoner og fagforeninger på reisemålene om for eksempel arbeidsvilkår på hotell?

Det er kun noen svært få bedrifter og organisasjoner som kan kontrollere alle leverandørledd i alle verdens land. Vi jobber med rundt 1 500 hotell over hele verden, og det gjør det vanskelig for oss å følge opp hvert enkelt hotell. Derfor samarbeider vi med Travelife, et kontrollorgan innen sosialt ansvar, som følger opp hvordan de hotellene vi har flest gjester jobber med sosialt ansvar. I samtlige hotellkontrakter har vi også en kodeks som omfatter områder som arbeidsvilkår og minimumslønn.


Hva er Travelife?

Travelife er en organisasjon som støttes av alle større europeiske reisearrangører. Organisasjonens formål er å ta fram de beste eksemplene på hvordan hotell og reisearrangører jobber med bærekraft, både i forhold til miljø og sosialt ansvar.


Hva er EU Ecolabel?

EU Ecolabel, tidigere kjent som EU-blomsten, er Europas offisielle miljømerke og en av de fremste miljømerkingene i verden. EU Ecolabel fungerer på samme måte som det nordiske miljømerket Svanen. For å få denne merkingen må man tilfredstille en rekkes trenge krav på helse, miljø og kvalitet.


Hva er forskjellen på EU Ecolabel og Travelife?

EU Ecolabel er en rendyrket miljøsertifisering, mens Travelife gir retningslinjer og målesystemer for å forbedre både miløarbeid og sosialt ansvar i reisebransjen. Retnigslinjene består for eksempel av spørsmål som ansvar overfor ansatte i form av kontrakter, minimumslønninger, regulert arbeidstid og rett til fagforeningsfrihet. Medlemmer av Travelife skal også bidra til samfunnet med å ansette lokalt, bruke lokale leverandører og motvirke barnearbeid og annen utnyttelse av barn.


Hvor finner jeg Vings miljømerkede hotell på Ving.no?

Her finner du alle våre Travelife-sertifiserte hotell.


Hvorfor tilbyr Ving All Inclusive?

Ca. 20 prosent av kundene våre velger All Inclusive. Kritikken som rettes mot All Inclusive handler ofte om at pengene som turistene bruker på hotellet forsvinner ut av landet. All Inclusive er å finne på nesten alle reisemål, og størst andel er i land som Mexico og Karibia.

All Inclusive skaper arbeidsplasser i de lokale samfunnene. Ofte tilbys service døgnet rundt, og disse hotellene har ofte også et generelt høyere servicenivå, somigjen krever flere ansatte.

Mindre lokale restauranter og kafeer kan derimot få utfordringer om det ligger et All Inclusive-hotell i nærheten. Men på de fleste steder hvor slike hotell ligger er det hotellet som skaper arbeidsplasser for mange mennesker.

FLY OG MILJØ

Hvor mye forurenser egentlig flyet?

Diskusjonen rundt flybransjen og miljø har spesielt vært rettet mot CO2-utslipp som kommer fra flyene i forbindelse med forbrenning av flybrensel.

Klimaforandringene er et velkjent problem som vi alle må ta et felles ansvar for, men det er et faktum at flybransjen globalt sett står for ca. to prosent av det globale CO2-utslippet. Det er et tall ekspertene sier kommer til å stige til tre prosent i år 2050.

Sammenligner man tallene i transportsektoren viser de at privatbilismen er den absolutt største kilden til forurensing, men en andel på opptil 75 prosen, men fly står for 10 prosent.


Er det et bedre miljøvalg å fly charter enn rutefly?

Det man kan tenke på er å bestille et fly som går direkte dit man skal, unasett om det er et cherterfly eller et rutefly. Fordi charterflyselskapene flyr med fulle fly (opptil 98 prosent) og har få mellomlandinger, starter og landinger, er det et bra valg. Om du velger å fly med charterfly forårsaker du 30 prosent mindre utslipp enn om du flyr med rutefly.


CRUISE

Dumper deres cruiseskip toalettvann i havet?

De tre rederiene som Ving samarbeider med, Royal Caribbean International, Celebrity Cruises og Costa Cruises, har alle avanserte rensesystemer som renser, skiller og håndterer avløpsvann før det slippes ut i sjøen. Når vannet slippes ut skal det alltid skje langt fra land (minst 12 nautic miles) og være så rent at det oppfyller de regler og krav som finnes for dette.

Rensesystemene ombord er i samsvar med amerikanske og internasjonelle bestemmelser. Våre rederier er medlemmer av bransjeorganisasjonen CLIA (Cruise Line International Association), som har bestemt at skip ikke får slippe ut ubehandlet avfall, såkalt blackwater, i havet.

DYR OG TURISME

Har Ving en policy i forhold til dyr?

Ja vi har en policy i Thomas Cook Group, som Ving er en del av.


Hvordan følger dere opp at de dyrene deres gjester møter har det bra?

Vi følger “ABTA Global Welfare Guidance for Animals in Tourism”, som er retningslinjer rundt dyrs velferd. Fra og med 1. januar 2017 har vi krevd at alle leverandører vi samarbeider med følger disse retningslinjene. Dette sikrer vi også gjennom kontroller og oppfølginger.


Granskes alle attraksjoner?
Vi kommer til å gjennomføre kontroller hos alle våre utfluktsarrangører, men fordi vi har mange utflukter hvor man møter dyr i Thomas Cook Group, begynte vi med de største attraksjonene, som dyreparker og akvarier. Etter at vår nye policy ble innført har 49 utfluktsmål vært gransket, og 29 har blitt fjernet da de ikke møtte ABTAs retningslinjer og krav. De øvrige 20 utfluktsmålene lever opp til kravene for godt dyrehold, og de har også innført forbedringer som et direkte resultat av de kontroller som ble gjennomført via Global Spirit. Den 29. juli 2018 offentliggjorde Thomas Cook-gruppen at de fjerner dyreparkene SeaWorld og Loro Parque fra sitt program. Arbeidet med kontroller fortsetter i 2019.

Har dere ikke hatt kontroller tidligere?
Vi har jobbet lenge for at utflutsarrangørene våre skal følge ABTAs retningslinjer, men nå stiller vi krav om dette. I 2015/2016 fjernet vi blant annet elefantridning og elefantshow fra programmet vårt.
Siden 2013 har vi jobbet for at underleverandørene våre skal følge retningslinjene de har blitt gitt, men etter en revisjon utført av selskapet Global Spirit på oppdrag for Thomas Cook i 2016, ble vi klar over at mange av leverandørene ikke implementerte kravene. Derfor iverksatte vi fra 1. januar 2017 en strengere policy og handlingsplan.

Hvorfor slutter ikke Ving helt med dyreattraksjoner?
Vi er klar over at det er mange som mener det er helt uakseptabelt med ville dyr i fangenskap, men mange av de dyrene som bor i disse parkene kan ikke settes tilbake til naturen. En viktig del av vår policy er derfor at vi ikke aksepterer at dyreparker kjøper inn ville, fangede dyr til sine parker.