Samfunnsansvar

Internasjonale reiser og reiselivsnæringen har, til tross for sporadiske kriser og midlertidig forverring, vist nesten uavbrutt vekst. Fra 25 millioner internasjonale turister i 1950 til 278 millioner i 1980, 527 millioner i 1995 og 1133 millioner i 2014, et tall som forventes å øke til rundt 1,8 milliarder turister innen 2030. Turisme har i dag blitt en av de raskest voksende økonomiske sektorene i verden og sysselsetter i dag en stor andel av verdens yrkesaktive befolkning. 1 av 11 jobber er for øyeblikket knyttet direkte eller indirekte til turistnæringen. Dette ifølge rapporter fra World Tourism Organization (UNWTO).

Bærekraft er å sikre at behovene våre blir tilfredsstilt uten å sette fremtiden til samfunnene der vi jobber og påvirker, i fare. For oss i Ving betyr dette at vi driver virksomheten vår på en ansvarlig måte, bruker bærekraft i alle deler av selskapet og engasjerer våre kolleger, kunder, leverandører og andre interessenter i arbeidet vårt - ikke bare i forhold til miljøet, men også i forhold til sosialt ansvar. I vårt sosiale ansvar har vi valgt å fokusere på arbeidsforhold, barnearbeid og seksuell utnyttelse av barn på destinasjonene.

Arbeidsforhold og barnearbeid
Vi jobber for et forbud mot barnearbeid, og vi godtar ikke arbeidere som er yngre enn loven i hvert land tillater. Vi jobber for at arbeidsforholdene skal omfatte: fagforeningsfrihet, minstelønn, et godt arbeidsmiljø og regulert arbeidstid.

Våre retningslinjer er basert på FNs barnekonvensjon og FNs arbeidsorganisasjon for arbeidskraft, ILO-konvensjoner om deres arbeidsforhold og rettigheter i arbeidslivet.

I både hotellkontraktene og andre kontrakter har vi i Ving implementert disse delene, og vi jobber aktivt for at våre leverandører tar samfunnsansvar, blant annet gjennom sertifisering gjennom Travelife. Travelife inkluderer både kriterier, retningslinjer og målesystemer for å forbedre både miljøarbeid og samfunnsansvar i reiselivsbransjen. Retningslinjene inneholder spørsmål om ansvar overfor ansatte i form av arbeidsavtaler, minstelønn, regulert arbeidstid og retten til forening. Tilknyttede selskaper i Travelife må også bidra til samfunnet ved å ansette lokale, ansette lokale leverandører og motvirke barnearbeid og seksuell utnyttelse av barn.

Mer om Ving

Her finner du informasjon om oss og hvordan vi jobber med reisemålene våre,
kvalitet og sikkerhet og et mer bærekraftig reiseliv.

Nødvendige informasjonskapsler hjemmesiden brukelig ved at de aktiverer grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettsiden. Hjemmesiden vil ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.
Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre informasjon om hvordan hjemmesiden ser ut eller oppfører seg. Som f.eks. språket du velger og regionen du befinner deg i. Disse er nødvendig for at siden skal fungere optimalt.
Statistiske informasjonskapsler samler informasjon om brukerne og hjelper oss til å forstå samhandlingen mellom brukeren og hjemmesiden.
Markedsførings-cookies brukes til å spore brukernes aktivitet på hjemmesiden. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører.