Vinggruppen fjerner engangsartikler av plast

Vi vil fjerne 70 millioner engangsplastartikler i løpet av 2019/2020

Vinggruppen (Ving, Spies, Tjäreborg, Sunclass Airlines) ønsker å minske plastforsøplingen i havet. Hver dag når 8 millioner plastartikler havet*, søppel som ødelegger havmiljøet og som også når strendene rundt omkring i verden. Vårt mål er at 70 tonn plastikk skal bort i løpet av 2019/2020.

I sommermånedene øker mengden plastsøppel med 40 prosent**, noe som viser en direkte kobling mellom turisme og plastforsøpling. På bakgrunn av dette innleder Vinggruppen et langsiktig arbeid med å minske bruken av plastartikler.

For å bidra til å holde reisemålene og havet fritt for plast har det blitt satt opp konkrete mål fram mot 2020 som innebærer at selskapet skal:

  • Ta bort 70 millioner engangsartikler av plast på egne kontor, egne konsepthotell og fly (Sunclass Airlines). Det tilsvarer 70 tonn plast, som skal være fjernet innen slutten av 2019.
  • Bytte ut engangsartikler mot alternativer i resirkulert plast, biologisk nedbrytbare eller komposterbare alternativ der det er mulig.
  • Forsikre at brukt plast gjenvinnes på riktig måte der dette er mulig. Samarbeide med leverandører, myndigheter og reiseindustrien for å forbedre mulighetene for avfallshåndtering og gjenvinning på destinasjonene.

*2005 United Nations Environment Programme report “Marine Litter An analytical overview”.
**2018 WWF report “The Holiday Plastic Choking Our Oceans”.

Spørsmål og svar

Hvor stor andel av deres totale avtrykk (plastic footprint) står disse 70 millioner engangsartiklene for?
Det vet vi ikke på nåværende tidspunkt da vi nettopp har startet dette prosjektet. Vi vet at vi må gjøre mye mer på området, og vi skal derfor undersøke hvor mye vi, hele vår underleverandørkjede, samt partnere bruker av plast. Vi begynner der vi kan få resultater raskt og effektivt, nemlig gjennom å ta bort engangsartikler i store volum, som sugerør og rørepinner i plast.

Hvordan kom dere fram til målet med 70 millioner artikler?
Vi har sett over hvilke handlinger vi kan foreta oss raskt. Vi har derfor tatt utgangspunkt i der største volumene ligger og hvilke produkter kundene våre sannsynligvis vil savne minst – og som dermed lett kan fjernes. Disse fjernes fra flyene våre og på alle våre konsepthotell.

Dere skal erstatte øvrige plastartikler med gjenvinnbar eller biologisk nedbrytbar plast. Betyr det at dere kommer til å fjerne alle engangsprodukter i plast i hele selskapet fram mot 2020?
Målet vårt er å ikke bruke engangsartikler i plast etter 2020. I de tilfeller hvor det fortsatt er et behov for dette, kommer vi til å prøve å finne alternative og mer miljøvennlige løsninger. Sannsynligvis vil vi møte utfordringer underveis da alternativene kanskje ikke er like bra eller effektive som de i plast. Det kan for eksempel handle om tyngre erstatningsprodukter på flyene våre, som i sin tur påvirker drivstoffeffektiviteten og utslippene av CO2 negativt.

Hvor i virksomheten har dere fjernet plastartikler?
Vi har fokusert på to viktige områder hvor vi har størst kontroll – flyene våre og konsepthotellene våre. Vårt umiddelbare fokus er på de store volumene av sugerør og rørepinner av plast, som kan fjernes umiddelbart og som gjestene våre klarer seg fint uten.

Hva er de mest vanlige plastproduktene i deres virksomhet og leverandørkjede?
Vi bruker et stort antall sugerør på våre egne konsepthotell. I et pilotprosjekt som ble gjennomført sommeren 2018 på ti av våre hotell, minsket bruken av sugerør med hele 50 prosent. Det tilsvarer over en millioner sugerør. Rørepinnene i plast, som brukes på flyene våre, er også et volumprodukt som vi nå fjerner fra alle fly.

Fokuserer dere på noen spesifikke produkt for å nå målene deres?
Vi fjerner først og fremst unødvendige produkter i plast som de fleste kan leve uten.

Finnes det eksempler på flere plastartikler som dere kommer til å ha fokus på?
Etter de volumproduktene som allerede er nevnt planlegger vi å gå videre med andre områder, som f.eks.:
• Samarbeide med flyselskapet vårt om å fjerne plastinnpakningen fra høretelefonene.
• Fremme vannfontener og andre vannkilder på hotellene for å minske bruken av plastflasker ved å la gjestene fylle opp egne flasker.
• Spre kunnskap om hvordan gjestene våre kan minske sitt eget plastavfall på de ulike destinasjonene.
• Bruke egne konsepthotell som gode eksempler for gjenvinning som inkluderer lokalsamfunnet. Ved å øke volumene og utstrekningen av avfallet på ett sted senkes kostnadene for innsamling og gjenvinning av søppelet.
• Samarbeide med flyplasser og lovgivende myndigheter for å forbedre og standardisere avfallsanlegg på flyplasser for gjenvinning av plast, noe som i øyeblikket er ulikt i alle land, eller fra flyplass til flyplass.

Kommer dere til å erstatte de 70 millionene plastprodukter med andre alternativ, eller fjerne dem helt?
Vi fjerner 70 millioner plastartikler helt i løpet av det kommende året. Vi kommer til å tilby mer bærekraftige alternativ der det er mulig.

Er plastprodukter i biologisk nedbrytbart materiale fortsatt en fare for det marine miljøet?
Disse produktene må behandles på riktig måte, ellers er de ikke nedbrytbare. Noen produkter må til kompostanlegg for å påse at de brytes ned på ordentlig måte. Denne infrastrukturen finnes ikke per i dag på alle våre reisemål.

Er det mulig å ta sikte på en helt plastfri ferie?
Det er absolutt mulig å sikte mot ferier med mindre plast, men før det finnes gode nok erstatninger og innovasjoner fra forpakningsindustrien blir det vanskelig. For eksempel ny matvareemballasje som holder matvarer ferske slik at vi ikke øker matavfallet, eller lett gjenbrukbar emballasje som vi kan bruke på flyene som gjør at vi ikke øker CO2 utslippene.

Nødvendige informasjonskapsler hjemmesiden brukelig ved at de aktiverer grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettsiden. Hjemmesiden vil ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.
Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre informasjon om hvordan hjemmesiden ser ut eller oppfører seg. Som f.eks. språket du velger og regionen du befinner deg i. Disse er nødvendig for at siden skal fungere optimalt.
Statistiske informasjonskapsler samler informasjon om brukerne og hjelper oss til å forstå samhandlingen mellom brukeren og hjemmesiden.
Markedsførings-cookies brukes til å spore brukernes aktivitet på hjemmesiden. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører.