Miljøsertifisering

Vi er klar over at vi også er en del av miljøproblemet. Derfor har vi engasjert oss sterkt i klimasaken, helt siden vi på 90-tallet etablerte vårt første miljøråd. Flyselskapet vårt, Sunclass Airlines, er et av de mest klimavennlige charterflyselskap i Norden, og våre egne Sunwing Family Resorts var først ute i Europa med å få EUs miljømerking EU-Ecolabel. I dag jobber vi etter Travelifes retningslinjer på alle våre hotell.

Alle hotell som vi eier selv skal sertifiseres

Målet vårt er at alle våre egne konsepthotell skal være sertifisert, eller jobbe for å bli sertifisert, innen 2022. Interessen for Travelife og økt bevissthet rundt miljø og sosialt ansvar resulterer i at stadig flere hotell slutter seg til programmet.

Travelife

Travelife er et internasjonalt ledende sertifiseringsprogram for overnattingsbransjen. Organisasjonen støttes av alle større europeiske reisearrangører, og har som formål å fremheve de beste eksemplene på hvordan hotell og reisearrangører kan jobbe med bærekraft og ha søkelys på både miljøarbeid og sosialt ansvar. Eksemplene brukes til å utforme retningslinjer for miljømerkingen, Gold Award, som tildeles hotellene etter besøk av kontrollører fra Travelife.

Travelifes standard er godkjent av Global Sustainable Tourism Council (GSTC), en uavhengig og nøytral medlemsorganisasjon bestående av bl.a. FN-organer, interesseorganisasjoner, offentlig sektor, hoteller, reiseselskaper og lokalsamfunn.

For å bli Travelife-sertifisert må hotellet først bli medlem og deretter dokumentere at de jobber etter og innfrir samtlige av organisasjonens kriterier. Dette kontrolleres av Travelifes uavhengige inspektører – og blir hotellet godkjent, mottar de et Travelife Gold-diplom. Sertifiseringen gjelder i to år, deretter må hotellet godkjennes på nytt.

Retningslinjene inneholder f.eks. krav til ledelsessystem som omfatter forretningspolitikk, lovgivning, miljøstyring (energi, vannforbruk, fast avfall, farlige kjemikalier, dyr og natur) samt arbeids- og menneskerettigheter. Medlemmer av Travelife skal også bidra til samfunnet med å ansette lokalt, bruke lokale leverandører og motarbeide barnearbeid og seksuell utnyttelse av barn.

Miljøklausul i alle hotellkontrakter
I tillegg til Travelife har vi en miljøklausul i våre hotellkontrakter som alle hotelleiere undertegner. Dermed skriver eieren under på å jobbe med et antall grunnleggende miljøkrav som har som mål å redusere energi-, vann- og kjemikalieforbruk, samt begrense avfallsmengden. Oppfølgingen skjer hvert år i sammenheng med kontraktsfornyelse. De hotell som ikke lever opp til, eller bryter med, klausulen avbryter vi samarbeidet med.

Mer om Ving

Her finner du informasjon om oss og hvordan vi jobber med reisemålene våre,
kvalitet og sikkerhet og et mer bærekraftig reiseliv.

Nødvendige informasjonskapsler hjemmesiden brukelig ved at de aktiverer grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettsiden. Hjemmesiden vil ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.
Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre informasjon om hvordan hjemmesiden ser ut eller oppfører seg. Som f.eks. språket du velger og regionen du befinner deg i. Disse er nødvendig for at siden skal fungere optimalt.
Statistiske informasjonskapsler samler informasjon om brukerne og hjelper oss til å forstå samhandlingen mellom brukeren og hjemmesiden.
Markedsførings-cookies brukes til å spore brukernes aktivitet på hjemmesiden. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører.