Vårt miljøarbeid på flyet

Å fly charter er alltid et bedre miljøvalg enn å fly rutefly. Årsaken til dette er at charterfly genererer ca. 30 prosent mindre utslipp av CO2 per passasjerkilometer enn rutefly. Det kommer av at vi fyller flyene våre til mellom 95 og 99 prosent, at vi oftest flyr direkte til reisemålet og at vi har få start og landinger.

Vings flyselskap, Sunclass Airlines, har siden 1999 minsket utslippene med 20 prosent og har i dag bransjens laveste forbruk av drivstoff, 67 gram per passasjerkilometer. Om man sammenligner det med en ny bil, krever det at tre personer kjører sammen i bilen for å komme ned i samme lave drivstofforbruk per passasjerkilomenter. Vår flyflåte bruker i gjennomsnitt 2.67 liter flydrivstoff per 100 passasjerkilometer.

Sunclass Airlines investerer fortløpende i miljøarbeid. Blant annet har flymanualene til pilotene våre blitt overført til iPads.
 
Det har ikke bare ført til en vektbesparelse på rundt 50 kilo per fly, men også minsket antallet papirkopier med over 1,5 millioner A4-ark. Antall kilo som flyselskapet har spart på dette har gjort at drivstofforbruket har gått ned med ca. 100 tonn på årsbasis og CO2-utslippet har dermed minsket med rundt 300 tonn.
 
Flyselskapet investerte også i åtte helt nye Airbus A321 i 2015. Flyene, som blant annet er utrustet med moderne "sharklets" på vingene, er ekstremt effektive i forhold til eldre versjoner av samme fly. De nye flyene minsker forbruket av drivstoff, og dermed CO2-utslipp, med nærmere 8 prosent på årsbasis.

15 år med grønne flygnniger

Vings flyselskap, Sunclass Airlines, har også jobbet med såkalt grønne flygninger i 15 år. En grønn flygning innebærer at hver del av flyreisen er optimert for en så miljøvennlig flyreise som mulig.

Prosessen deles i flere deler: Planlegging av ruten før start, avgang og under reisen, innflygning og landing. For eksempel regner man ut hva som er den korteste veien, hvordan man laster flyet på best måte og hvordan man kan gjennomføre start og landing med minst mulig miljøpåvirkning. Fordelene med dette er minsket bruk av drivstoff, mindre støy og økt komfort for gjestene. I 2015 installerte flyselskapet også et nytt og moderne IT-operasjonssystem som effektiviserer planleggingen av flyruter og avvikling av hvert enkelt fly ytterligere.
Så ofte som mulig praktiseres grønne innflygninger. Det innebærer at man glideflyr med motorene på tomgang de siste ca. 250 kilometerne før landing.

Først med kildesortering om bord

Sunclass Airlines var først ute i Europa med å begynne kildesortering av kabinavfallet om bord allerede i 2001. I dag sorteres alt avfall på alle våre fly, og gjennom dette initiativet har vi lykkes med å redusere avfallsmengden med 70 prosent siden 2001. Ca. 70 prosent av avfallet gjenvinnes eller blir til ny energi, og vi har inspirert flere andre flyselskap til å innføre samme rutiner.

Miljømål på flyet

Her kan du lese om våre mål for å minske flyenes klimapåvirkning.

 • Fra og med 29. april 2019 har vi klimakompensert alle flyreiser som bestilles gjennom oss, uansett om man flyr med vårt eget eller et annet flyselskap.
 • Drivstofforbruket, og dermed CO2-utslippene, skal reduseres med 12 prosent innen 2020 med utgangspunkt i forbruket fra 2008. Målet gjelder for hele Sunclass Airlines. Reduksjonen kommer blant annet fra at Sunclass Airlines, som et av de første flyselskapene i verden, erstatter ca. 45 kilo manualer om bord med iPads. Takket være dette sparer flyselskapet ca. 100 tonn med drivstoff og minsker samtidig CO2-utslippene med ca. 300 tonn.
 • EU Emission Trading System ble implementert i 2012 og har som mål å bidra til forbedringer i både drifts- og trafikkrutiner. Systemet er fullt implementert i Sunclass Airlines.
 • Nordic Leisure Travel Group har opprettet en arbeidsgruppe som har som formål å finne områder og metoder som kan redusere drivstofforbruket. Initiativet dekker et stort antall punkter, hvorav noen allerede er implementert, for eksempel grønne flyreiser, et nytt IT-operativsystem og bruk av lette containere for bagasje og mat som har bidratt til store vektreduksjoner.
 • Mengden kabinavfall per passasjer skal minske blant annet gjennom mindre bruk av engangsemballasje om bord.
 • Alle våre avtaler skal inneholde en miljøklausul.
 • Karbonnøytral surfing på nettet. Sunclass Airlines klimakompenserer for all trafikk på sine nettsider. Pengene brukes til prosjekter som investerer i fornybar energi eller bidrar til redusert miljøpåvirkning på andre måter.
 • Sunclass Airlines er ISO 14001-sertifisert siden 2011.
 

Mer om Ving

Her finner du informasjon om oss og hvordan vi jobber med reisemålene våre,
kvalitet og sikkerhet og et mer bærekraftig reiseliv.

Nødvendige informasjonskapsler hjemmesiden brukelig ved at de aktiverer grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettsiden. Hjemmesiden vil ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.
Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre informasjon om hvordan hjemmesiden ser ut eller oppfører seg. Som f.eks. språket du velger og regionen du befinner deg i. Disse er nødvendig for at siden skal fungere optimalt.
Statistiske informasjonskapsler samler informasjon om brukerne og hjelper oss til å forstå samhandlingen mellom brukeren og hjemmesiden.
Markedsførings-cookies brukes til å spore brukernes aktivitet på hjemmesiden. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører.