Våra projekt

Slik klimakompenserer vi

Ving har inngått et partnerskap med Natural Capital Partners (NCP), en global leder innen utslippsredusering. Vår klimakompensasjon foregår gjennom investeringer i prosjekter som vil bidra til å nå FNs bærekraftsmål for bl.a. å stoppe klimaendringene og bekjempe fattigdom.

Prosjektene er sertifiserte og oppfyller FNs kriterier Clean Development Mechanism (CDM) eller Gold Standard som er en kvalitetsstandard utviklet av bl.a. WWF og anerkjent av mer enn 80 miljøorganisasjoner rundt om i verden.
 
Samtlige prosjekter følger den globale standarden The CarbonNeutral Protocol, som dekker utslipp av CO2 og andre klimagasser. Programmet støtter prosjekter som er basert i Øst-Afrika, Gambia, Sri Lanka og Tyrkia, og flere av dem har positiv innvirkning på lokalsamfunnet og mer enn 125 000 menneskers liv gjennom å gi tilgang til rent drikkevann, skape arbeidsplasser, sikre bedre infrastruktur og bidra til økt fokus på helse.

VANNINFRASTRUKTUR I GAMBIA OG ØSTAFRIKA

Vår investering i vannprosjektene i Afrika gavner miljøet ved bl.a. å redusere vedfyring for å koke vann. Prosjektene hjelper også lokalbefolkningen på flere andre områder.

Diarésykdommer som resultat av forurenset vann er i dag årsaken til mer enn 2 millioner dødsfall på verdensbasis. Å koke vannet med vedfyring gir i tillegg forurenset inneklima, noe som igjen leder til flere dødsfall enn tuberkulose, malaria og HIV/AIDS tilsammen. Vi investerer i prosjekter som henter opp rent grunnvann fra brønner. Dermed er vi med på å sikre mindre forurensning og færre sykdommer.

FN har vedtatt 17 bærekraftsmål. Vannprosjektene våre i Afrika bidrar til flere av målene gjennom å:

  • stoppe klimaendringene og konsekvensene av dem (Mål 13).
  • gi tilgang til rent vann og gode sanitærforhold (Mål 6).
  • fremme god helse og livskvalitet (Mål 3) ved å sørge for tilgang til rent drikkevann.
  • bidra til likestilling mellom kjønnene (Mål 5) - ansvaret for å skaffe rent vann ligger tradisjonelt hos kvinnene.
  • støtte bærekraftig industri, innovasjon og infrastruktur (Mål 9), gjennom å utnytte lokal teknikk og utdanne lokalbefolkningen.

FORNYBAR ENERGI PÅ SRI LANKA OG I INDIA OG TYRKIA

Vind- og vannkraftprosjekter på Sri Lanka og i India og Tyrkia generer fornybar energi, reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til nye arbeidsplasser.

I India sørger prosjektene også for energiforsyning til den voksende industrien i området og i Tyrkia bidrar de til bedre infrastruktur.

Nødvendige informasjonskapsler hjemmesiden brukelig ved at de aktiverer grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettsiden. Hjemmesiden vil ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.
Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre informasjon om hvordan hjemmesiden ser ut eller oppfører seg. Som f.eks. språket du velger og regionen du befinner deg i. Disse er nødvendig for at siden skal fungere optimalt.
Statistiske informasjonskapsler samler informasjon om brukerne og hjelper oss til å forstå samhandlingen mellom brukeren og hjemmesiden.
Markedsførings-cookies brukes til å spore brukernes aktivitet på hjemmesiden. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører.