Mer om bærekraftig turisme

Spørsmål og svar

BÆREKRAFT - SPØRSMÅL OG SVAR

PÅ HOTELLET

Hvordan jobber reisebransjen med sosialt ansvar på hotellene?

Turismen påvirker ikke bare miljøet. Det kan også påvirke den lokale befolkningen på reisemålene våre. Ving har derfor følgende retningslinjer i forhold til sosialt ansvar:

  • Arbeidsvilkår
  • Barnearbeid
  • Miljø
  • Seksuell utnyttelse av barn

Når det gjelder sosialt ansvar på hotellene følges dette opp gjennom hotellkontraktene våre, som har klausuler som handler om miljø, seksuell utnyttelse av barn og arbeidsvilkår, samt via Travelife, som er en sertifiseringsordning for bærekraftig reiseliv innen turisme.


Utdanner hotellene sine ansatte i spørsmål rundt sosialt ansvar?

På samme måte som at hotell i Norge utdanner sitt personale på ulike områder, utdanner også hotell i utlandet sine. Hotellene er egne virksomheter som drives lokalt. De hotellene vi eier selv og som drives på franchisebasis har vi større mulighet til å påvirke slik at du følger de retningslinjer som vi jobber etter.


Hvordan følger reisearrangørene opp sine egne etiske retningslinjer for hotell og underleverandører?

Vi har en kodeks i avtalene vi har med underleverandørene våre. Denne følges opp sammen med annen kontraktsoppfølging. Ving stoler også på uavhengig oppfølging utført av tredjepartskontrollører, blant annet Travelife.


Har Ving dialog med lokale organisasjoner og fagforeninger på reisemålene om for eksempel arbeidsvilkår på hotellene?

Det er kun noen svært få bedrifter og organisasjoner som kan kontrollere alle leverandørledd i alle verdens land. Vi jobber med rundt 1 500 hotell over hele verden, og det gjør det vanskelig for oss å følge opp hvert enkelt hotell. Derfor samarbeider vi med Travelife, et kontrollorgan innen sosialt ansvar, som følger opp hvordan de hotellene vi har flest gjester på jobber med sosialt ansvar. I samtlige hotellkontrakter har vi også en kodeks som omfatter områder som arbeidsvilkår og minimumslønn.


Hva er Travelife?

Travelife er en organisasjon som støttes av alle større europeiske reisearrangører. Organisasjonens formål er å ta fram de beste eksemplene på hvordan hotell og reisearrangører jobber med bærekraft, både i forhold til miljø og sosialt ansvar.


Hva er EU Ecolabel?

EU Ecolabel, tidligere kjent som EU-blomsten, er Europas offisielle miljømerke og en av de fremste miljømerkingene i verden. EU Ecolabel fungerer på samme måte som det nordiske miljømerket Svanen. For å få denne merkingen må man tilfredsstille en rekke strenge krav på helse, miljø og kvalitet.


Hva er forskjellen på EU Ecolabel og Travelife?

EU Ecolabel er en rendyrket miljøsertifisering, mens Travelife gir retningslinjer og målesystemer for å forbedre både miljøarbeid og sosialt ansvar i reisebransjen. Retningslinjene består for eksempel av spørsmål som ansvar overfor ansatte i form av kontrakter, minimumlønninger, regulert arbeidstid og rett til fagforeningsfrihet. Medlemmer av Travelife skal også bidra til samfunnet med å ansette lokalt, bruke lokale leverandører og motvirke barnearbeid og annen utnyttelse av barn.


Hvor finner jeg Vings miljømerkede hotell på Ving.no?

Her finner du alle våre Travelife-sertifiserte hotell.


Hvorfor tilbyr Ving All Inclusive?

Ca. 20 prosent av kundene våre velger All Inclusive. Kritikken som rettes mot All Inclusive handler ofte om at pengene som turistene bruker på hotellet forsvinner ut av landet. All Inclusive er å finne på nesten alle reisemål, og størst andel er i land som Mexico og Karibia.

All Inclusive skaper arbeidsplasser i de lokale samfunnene. Ofte tilbys service døgnet rundt, og disse hotellene har ofte også et generelt høyere servicenivå, som igjen krever flere ansatte.

Mindre lokale restauranter og kafeer kan derimot få utfordringer om det ligger et All Inclusive-hotell i nærheten. Men på de fleste steder hvor slike hotell ligger er det hotellet som skaper arbeidsplasser for mange mennesker.

FLY OG MILJØ

Hvor mye forurenser egentlig flyet?

Diskusjonen rundt flybransjen og miljø har spesielt vært rettet mot CO2-utslipp som kommer fra flyene i forbindelse med forbrenning av flybrensel.

Klimaforandringene er et velkjent problem som vi alle må ta et felles ansvar for, men det er et faktum at flybransjen globalt sett står for ca. to prosent av det globale CO2-utslippet. Det er et tall ekspertene sier kommer til å stige til tre prosent i år 2050.

Sammenligner man tallene i transportsektoren viser de at privatbilismen er den absolutt største kilden til forurensing, men en andel på opptil 75 prosent, men fly står for 10 prosent.


Er det et bedre miljøvalg å fly charter enn rutefly?

Det man kan tenke på er å bestille et fly som går direkte dit man skal, uansett om det er et charterfly eller et rutefly. Fordi charterflyselskapene flyr med fulle fly (opptil 98 prosent) og har få mellomlandinger, starter og landinger, er det et bra valg. Om du velger å fly med charterfly forårsaker du 30 prosent mindre utslipp enn om du flyr med rutefly.


CRUISE

Hvordan jobber cruiseselskapene med bærekraft?

Ving samarbeider med fire ulike rederier. For å få oppdatert informasjon om hvordan disse jobber med bærekraft, henviser til deres enge nettsider.

Royal Caribbean
Celebrity Cruises
Costa Cruises
Norwegian Cruiseline

DYR OG TURISME

Har Ving en policy i forhold til dyr?

Ja vi har en policy i Nordic Leisure Travel Group, som Ving er en del av.


Hvordan følger dere opp at de dyrene deres gjester møter har det bra?

Vi følger “ABTA Global Welfare Guidance for Animals in Tourism”, som er retningslinjer rundt dyrs velferd. Fra og med 1. januar 2017 har vi krevd at alle leverandører vi samarbeider med følger disse retningslinjene. Dette sikrer vi også gjennom kontroller og oppfølginger.


Granskes alle attraksjoner?
Vi kommer til å gjennomføre kontroller hos alle våre utfluktsarrangører, men fordi vi har mange utflukter hvor man møter dyr i Nordic Leisure Travel Group, begynte vi med de største attraksjonene, som dyreparker og akvarier. Etter at vår nye policy ble innført har 49 utfluktsmål vært gransket, og 29 har blitt fjernet da de ikke møtte ABTAs retningslinjer og krav. De øvrige 20 utfluktsmålene lever opp til kravene for godt dyrehold, og de har også innført forbedringer som et direkte resultat av de kontroller som ble gjennomført via Global Spirit. Den 29. juli 2018 offentliggjorde Nordic Leisure Travel Group at de fjerner dyreparkene SeaWorld og Loro Parque fra sitt program. Arbeidet med kontroller fortsetter i 2019.

Har dere ikke hatt kontroller tidligere?
Vi har jobbet lenge for at utflutsarrangørene våre skal følge ABTAs retningslinjer, men nå stiller vi krav om dette. I 2015/2016 fjernet vi blant annet elefantridning og elefantshow fra programmet vårt.
Siden 2013 har vi jobbet for at underleverandørene våre skal følge retningslinjene de har blitt gitt, men etter en revisjon utført av selskapet Global Spirit på oppdrag for Nordic Leisure Travel Group i 2016, ble vi klar over at mange av leverandørene ikke implementerte kravene. Derfor iverksatte vi fra 1. januar 2017 en strengere policy og handlingsplan.

Hvorfor slutter ikke Ving helt med dyreattraksjoner?
Vi er klar over at det er mange som mener det er helt uakseptabelt med ville dyr i fangenskap, men mange av de dyrene som bor i disse parkene kan ikke settes tilbake til naturen. En viktig del av vår policy er derfor at vi ikke aksepterer at dyreparker kjøper inn ville, fangede dyr til sine parker.

Mer om Ving

Her finner du informasjon om oss og hvordan vi jobber med reisemålene våre,
kvalitet og sikkerhet og et mer bærekraftig reiseliv.

Nødvendige informasjonskapsler hjemmesiden brukelig ved at de aktiverer grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettsiden. Hjemmesiden vil ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.
Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre informasjon om hvordan hjemmesiden ser ut eller oppfører seg. Som f.eks. språket du velger og regionen du befinner deg i. Disse er nødvendig for at siden skal fungere optimalt.
Statistiske informasjonskapsler samler informasjon om brukerne og hjelper oss til å forstå samhandlingen mellom brukeren og hjemmesiden.
Markedsførings-cookies brukes til å spore brukernes aktivitet på hjemmesiden. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører.