Finansielle fakta

Ving Norges regnskapsår følger morselskapet Thomas Cook Group plc som er børsnotert i London. Regnskapsåret løper fra 1. oktober – 30. september.Ving Norge AS 10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
Omsetning 2.681 2.899 3.014 2.904 2.942 2.979
Resultat før skatt 214 209 119 64 117 164
Ansatte (årsverk) 74 76 76 76 72 71
Resultatmargin 8.0% 7.2% 3.9% 2.2% 4.0% 5.5%
Passasjerer (i tusen) 422 435 439 423 400 377

Alle tall er i mill. NOK om ikke annet er angitt.