For deg som har bestilt reise før 1. juni 2017 - Europeiske Reiseforsikring


Obs! Fra og med 1. juni 2017 har vi en ny reiseforsikring, les mer om Gouda reiseforsikring

Ving og Utenriksdepartementet anbefaler på det sterkeste at du bestiller reiseforsikring før du reiser til utlandet. Ving tilbyr reiseforsikring i samarbeid med Europeiske – Norges eldste og ledende spesialselskap innen reiseforsikring.

Gjennom vårt samarbeid med Europeiske kan Vings reiseledere gi aktiv skadehjelp på reisemålet. Dette betyr at du f.eks. kan få tilbakebetalt utgifter i forbindelse med sykdom allerede på reisemålet, uten ventetid. En del av våre gjester har allerede forsikringer gjennom sitt kredittkortselskap. Vi anbefaler likevel at du setter deg godt inn i vilkårene som gjelder for din forsikring, da bare et fåtall av disse har samme dekning, trygghet og service som forsikringene Ving kan tilby.


Les mer om forsikringen din:Enkeltreiseforsikring

Avbestillingsforsikring

• Tegnes for enkeltperson, ektepar/samboere eller familie
• Ingen egenandel ved skade/tap/sykdom

Se priser / bestill reiseforsikring

Sammendrag av hva forsikringen omfatter:

 • Forsinkelse Skjul

  Forsinkelse?

  Omfatter overnattingsutgifter inntil kr 1 500 kr pr person – inntil kr 4 000 for familie når reisearrangørens transportmiddel ikke kan gå som planlagt, som følge av teknisk feil, værforhold eller trafikkuhell med offentlig transport. Ved innhenting av planlagt reiserute når du kommer for sent til forhåndsbetalt transport som følge av teknisk feil, værforhold eller trafikkuhell med offentlig transport, erstattes inntil kr 20 000 per person - inntil kr 50 000 for familie for reiseutfiter, og inntil kr 1 500 pr person - inntil kr 4 000 for overnatting. Nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dekkes dersom bagasjen ankommer mer enn fire timer forsinket ved utreise inntil kr 3 000 pr person ved privatreise og inntil kr 6 000 ved tjenestereise.
 • Reisegods Skjul

  Reisegods

  Tapt eller skadet reisegods/bagasje erstattes med inntil kr 30.000 per person/inntil kr 60.000 for familie. Forsikringen gjelder personlig reisegods. Penger erstattes med inntil kr 3.000, pass og billetter med inntil kr 10.000, verdigjenstander med inntil kr 15.000 pr person/kr 20.000 for familie og øvrige enkeltgjenstander med inntil kr 10.000 per skadetilfelle. Forsikringssummen kan forhøyes.
 • Reisesyke Skjul

  Reisesyke

  Dekker utgifter (ubegrenset) i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reisen. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tapte feriedager, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.
 • Reiseulykke Skjul

  Reiseulykke

  Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall grunnet ulykkesskade på reisen. For voksne inntil kr 300.000 ved død/invaliditet. For barn kr 50.000 ved død og inntil kr 500.000 ved invaliditet. Etter fylte 70 år bortfaller dekningen ved invaliditet/død, men behandlingsutgifter erstattes med inntil kr 5.000 per skadetilfelle.
 • Ansvarsforsikring
  Skjul

  Ansvarsforsikring

  Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden, etter gjeldende rett i det enkelte land. Inntil kr 6.000.000.
 • Rettshjelp
  Skjul

  Rettshjelp

  Dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du blir part i en tvist som oppstår under reise utenfor Norden, og trenger juridisk bistand før reisen avsluttes. Inntil kr 20.000.
 • Veterinær
  Skjul

  Veterinær

  Dekker veterinærutgifter ved akutt sykdom/ulykkesskade, inntil kr 1.000 per skadetilfelle. Forsikringen gjelder for merkede og vaksinerte kjæledyr som eies av forsikringsinnehaver. Dyr som skal delta på utstillinger, konkurranser eller i avl omfattes ikke. Forsikringen gjelder kun utenfor Norden og innenfor EU/EØS.
 • Hvem kan tegne forsikringen?
  Skjul

  Hvem kan tegne forsikringen?

  Forsikringen gjelder kun for medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge.

Se detaljert oversikt over hva forsikringen omfatter/ikke omfatter i forsikringsvilkårene.


Ungdomsforsikring

Avbestillingsforsikring

• Tegnes for ungdom under 26 år
• Ingen egenandel ved skade/tap/sykdom

Se priser / bestill reiseforsikring

Sammendrag av hva forsikringen omfatter:

 • Forsinkelse
  Skjul

  Forsinkelse?

  Omfatter overnattingsutgifter inntil kr 1 500 når reisearrangørens transportmiddel ikke kan gå som planlagt, som følge av teknisk feil, værforhold eller trafikkuhell med offentlig transport. Ved innhenting av planlagt reiserute når du kommer for sent til forhåndsforhåndsbetalt transport som følge av teknisk feil, værforhold eller trafikkuhell, erstattes inntil kr 20 000 for reiseutgifter og inntil kr 1 500 for overnatting. Nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dekkes dersom bagasjen ankommer mer enn fire timer forsinket ved utreise inntil kr 3 000.
 • Reisegods
  Skjul

  Reisegods

  Tapt eller skadet reisegods/bagasje erstattes med inntil kr 10.000 . Forsikringen gjelder personlig reisegods. Penger erstattes med inntil kr 3.000, pass og billetter med inntil kr 10.000, verdigjenstander med inntil kr 15.000 pr/person og øvrige enkeltgjenstander med inntil kr 10.000 per skadetilfelle. Forsikringssummen kan forhøyes.
 • Reisesyke
  Skjul

  Reisesyke

  Dekker utgifter (ubegrenset) i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reisen. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tapte feriedager, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.
 • Ulykke
  Skjul

  Reiseulykke

  Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall grunnet ulykkesskade hjemme i Norge eller på reisen. I Norden: inntil kr 300.000 ved invaliditet / inntil kr 20.000 ved død. Resten av verden: Inntil kr 500.000 ved invaliditet / inntil kr 50.000 ved død.
 • Ansvarsforsikring
  Skjul

  Ansvarsforsikring

  Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden, etter gjeldende rett i det enkelte land. Inntil kr 6.000.000.
 • Rettshjelp
  Skjul

  Rettshjelp

  Dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du blir part i en tvist som oppstår under reise utenfor Norden, og trenger juridisk bistand før reisen avsluttes. Inntil kr 20.000.
 • Hvem kan tegne forsikringen?
  Skjul

  Hvem kan tegne forsikringen?

  Forsikringen gjelder kun for medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge.

Se detaljert oversikt over hva forsikringen omfatter/ikke omfatter i forsikringsvilkårene.


Slik bestiller du reiseforsikring


• Samtidig som du bestiller reisen på ving.no
• På Min Side
Kontakt oss

NB! For barn og ungdom som reiser sammen med forsikret «enkeltperson» eller «ektepar/samboere» gjelder det nedenstående kun dersom forsikringen er kjøpt gjennom Ving.