Sammen skaper vi
EN MER BÆREKRAFTIG REISE

Vings arbeid for et bærekraftig miljø

Vi i Ving har skapt opplevelser og ferieminner i over 60 år. Vårt mål er at vi alltid skal gi kundene våre de beste ukene i året når de reiser med oss. Vi arbeider aktivt med miljøspørsmål og vet at vi av og til er en del av problemet. Derfor engasjerer vi oss sterkt i disse spørsmålene, noe vi har gjort siden midten av 90-tallet da vi opprettet vårt første miljøråd.

Mer informasjon Vi ønsker å utgjøre en forskjell med hver feriereise, både for de som reiser med oss, og lokalt på våre destinasjoner. Derfor jobber vi hele tiden med å redusere klimapåvirkningen vår her hjemme, på flyreisen og på våre hotell- og reisemål.
 
Vårt løfte er at vi hele tiden skal finne nye områder vi kan forbedre oss på. Dette er et stadig pågående arbeid. Vi har gjennom årene lykkes med å gjennomføre store forbedringer, fremfor alt innen fly- og hotelldriften. Vårt eget flyselskap, Thomas Cook Airlines Scandinavia, har de siste 15 årene redusert utslippene med ca. 20 prosent, og fortsetter sin reise med å forurense mindre.
 
Lokalt på våre destinasjoner arbeider vi tett med samarbeidspartnerne våre med å minske avfall, samt energi-, vann og kjemikaliebruk på hotellene. Vi jobber med miljøsertifiseringer for våre egne konsepthotell, hvilket dreier seg om hotellenes miljøpåvirkning og sosiale ansvar. Vi arbeider også aktivt med dyrevelferd i vår bransje, og høsten 2018 startet vi initiativet #noplaceforplastic, hvor vi skal fjerne 70 millioner engangsartikler av plast i løpet av 2019 på våre fly og hotell. Dette er første skritt i retning av å redusere plastforbruket.
Mindre informasjon

Christian Fr. Grønli, Adm. dir. Ving Norge

Vårt arbeide på reisemålene, hotellene og flyene

På reisemålet

Lokalt på våre destinasjoner arbeider vi og våre samarbeidspartnere med å opptre så miljøbevisste som mulig i alle virksomheter, og for å oppnå en sunn utvikling på reisemålet.

En mer miljøvennlig hotellopplevelse

Vi stiller høye krav til miljø av våre hotellpartnere. Vi har en miljøklausul i alle våre hotellkontrakter, og flere enn 180 av hotellene i vårt utvalg er holdbarhetssertifisert i henhold til Travelife. Mange hotell innehar også den europeiske sertifiseringen EU-Ecolabel.

Vårt flyselskap er sertifisert gjennom ISO 14001

Å fly med charter er alltid et bedre miljøvalg enn å fly med rutefly. Charterfly produserer ca. 30 prosent mindre CO2-utslipp pr. passasjerkilometer enn ruteflyselskap. Det kommer av at vi har nesten 93 prosent belegg på flyene våre, at vi som regel flyr direkte til reisemålet og har færre avganger og landinger.

Aktuell informasjon vedrørende vårt miljøarbeid

#Noplaceforplastic

Ving / Thomas Cook Group vil fjerne 70 millioner engangsartikler av plast.

Thomas Cook Group lanserer en ny bærekraftstrategi

Thomas Cook, som Ving er en del av, lanserte en ny bærekraftstrategi på reisemessen ITB i Berlin.

Vi arbeider med følgende sertifiseringer

Mer informasjon om våre miljøsertifiseringer

Travelife-sertifisering
Travelife

Overser retningslinjer og målinger innen miljøarbeide og sosialt ansvar i reisebransjen. Det kan for eksempel dreie seg om arbeidsrett og menneskerettigheter, reduksjon av energi- og vannforbruk, avfall og kjemikalier. Selskap som er tilsluttet Travelife forplikter seg til å ansette lokale arbeidstakere, bruke lokale entreprenører og forhindre barnearbeid. Travelife støttes av alle de store reisearrangørene. For å bli sertifisert må hotellet bestå en granskning av uavhengige utsendinger fra Travelife.

ISO 14001 sertifisering
ISO 14001

Siden januar 2011 har Thomas Cook Airlines Scandinavia vært ISO 14001-sertifisert. Sertifiseringen stiller høye krav til løpende miljøutvikling. Sertifiseringen krever at flyselskapet kan dokumentere at prosesser, virksomhet og kompetanse implementeres i arbeidet med å minske miljøforurensningen. I tillegg må selskapet følge gjeldende regler og bestemmelser på miljøområdet, forebygge forurensning samt løpende forbedre sitt miljøarbeid.

EU-Ecolabel sertifisering
EU-Ecolabel

Dette er Europas offisielle miljømerke og en av de fremste miljømerkene i verden. EU Ecolabel fungerer akkurat som det nordiske miljømerket Svanen. For å få dette merket må en rekke høye krav til miljø, helse og kvalitet innfris.