Klimakompensering - våre prosjekter

Ving investerer i ulike prosjekter gjennom et partnerskap med Natural Capital Partners (NCP), som er en global leder innen utslippsredusering. Samtlige prosjekter følger den globale standarden The Carbon Neutral Protocol, som ikke bare dekker CO2-utslipp, men samtlige utslipp av klimagasser. Prosjektene er sertifiserte og oppfyller FNs kriterier Clean Development Mechanism (CDM) eller Gold Standard, en kvalitetsstandard laget av blant annet WWF og som støttes av mer enn 80 miljøorganisasjoner.

Vi klimakompenserer alle flyreisene til gjestene våre, uansett flyselskap, ved å investere i prosjekter som både reduserer samme mengde klimagasser og samtidig bidrar til å gi tilgang til rent vann, flere arbeidsplasser, bedre infrastruktur, helse og ha en positiv innvirkning på samfunnet.

Hvilke prosjekter investerer vi i?

Programmet støtter prosjekter som er basert i Øst-Afrika, Gambia, Sri Lanka og Tyrkia og som bidrar til å både minske de globale utslippene og i tillegg styrker de lokale samfunnene innen blant annet helse og arbeidsplasser. Vi er også involverte i flere prosjekter innen utslippsreduksjon på andre destinasjoner rundt omkring i verden.

Planting av 10 000 trær i Spania

Planting av 10 000 trær i Spania

Fraflytting har gitt behov for treplanting i endel områder for å bidra til biologisk mangfold og flere lokale arbeidsplasser. Treplanting bidrar også til ny vekst i områder som har vært rammet av skogbranner forårsaket av klimaforandringer.

Prosjekter i Afrika

Diarésykdommer som resultat av forurenset vann er i dag årsaken til mer enn 2 millioner dødsfall. Å koke vannet med vedfyring gir i tillegg forurenset inneklima, noe som igjen leder til flere dødsfall enn tuberkulose, malaria og HIV/AIDS tilsammen.

I tillegg til å minske utslipp av klimagasser og stoppe klimaendringene (FNs bærekraftmål nummer 13), påvirker også flere av prosjektene våre både mennesker og lokale samfunn gjennom at de for eksempel i prosjektet ”Vanninfrastruktur i Øst-Afrika” gir tilgang til rent vann og gode sanitærforhold (FNs bærekraftmål nummer 6), fremmer bedre helse (3) gjennom tilgang på rent vann, likestilling mellom kjønnene (5) gjennom tid som ellers går til å hente og koke vann (og hvor ansvaret ofte ligger på kvinner) og bærekraftig industri, innovasjoner og infrastruktur (9) gjennom at lokal teknikk og lokale mennesker utdannes innen programmet.

Fornybar energi i Sri Lanka, Tyrkia og India

Prosjekter i Tyrkia

Fornybar energi i Tyrkia

I Tyrkia innebærer prosjektet (Gold Standard sertifisert) i tillegg til utslippsreduseringer gjennom investeringer i vindkraft, også flere arbeidsplasser og bedre infrastruktur (veier som bygges).

Fornybar energi på Sri Lanka

Vannkraftprosjekt (CDM) på Sri Lanka genererer fornybar energi og reduserer utslipp av klimagasser, samt bidrar til flere arbeidsplasser.

Prosjekter i India

Fornybar energi i India

I tillegg til at prosjektet (sertifisert etter CDM) i India skaper ren energi og erstatter de behovene som ellers oppstår fra fossile brensler, og dermed reduserer klimagassutslippene, bidrar prosjektet også til jobber og energiforsyning til næringen som vokser i området.

Bilder fra prosjektene

Ving støtter projekter i India
Vindkraftverk i Turkiet
Vannkraft på Sri Lanka
Vindkraftverk i Indien
Vindkraft i Tyrkia