Alle Vings reiser fra Norge innstilles fra lørdag 14. mars kl. 10.00

Utenriksdepartementet kunngjorde 3. april at de inntil videre fraråder alle reiser som ikke er nødvendige.

Aktuell informasjon pr. 03.04.2020 kl. 15:00

Da UD i dag, 3. april, har endret reiserådet for ikke-nødvendige utenlandsreiser til å gjelde inntil videre, så vil Ving i samråd med Virke Reiseliv innstille alle reiser fortløpende 14 dager frem i tid.

Det betyr at Ving vil kontakte de som har en pakkereise til utlandet som skal gjennomføres i løpet av de neste 14 dagene og de vil motta penger igjen, jf. Pakkereiseloven § 22. For reiser lengre frem i tid, gjelder ordinære avbestillingsregler.

Du trenger altså ikke kontakte oss – vi kontakter deg!

Vedrørende frister for tilbakebetalinger av penger
Vi har forståelse for at mange lurer på når de vil bli refundert for innstilte, forkortede og avbestilte reiser.

  1. mars foreslo regjeringen at bedrifter som tilbyr pakkereiser skal få utvidet frist for å tilbakebetale reiser til kunder ved kansellering på grunn av ekstraordinære omstendigheter. Denne fristen er i dag 14 dager. Det er foreløpig uklart hvor lang den nye fristen blir. I tillegg er vi avhengig av å selv bli refundert av våre underleverandører, som internasjonale flyselskap og hotellkjeder, noe som også bidrar til at prosessen trekker ut i tid. Samtidig foreslås en ordning som gjør at reisearrangører kan tilby en tilgodelapp i stedet for å betale tilbake umiddelbart. Når dette blir formelt vedtatt av Stortinget kommer vi tilbake med mer om hvordan vi skal administrere refusjoner.

Alle som er berørt vil få pengene sine tilbake, men vi ber om forståelse for at dette kan ta tid.

Når du reiser med Ving er du alltid dekket av Pakkereiseloven.

Høyt trykk på telefonlinjene
Vi har veldig lange telefonkøer på kundesenteret vårt akkurat nå, og vi har forståelse for at mange vil komme i kontakt med oss. Under disse spesielle omstendighetene er vi nødt til å prioritere og hjelpe kunder som har bestilt reiser i nær fremtid.

Informasjon om reisen din

Vi følger utviklingen rundt koronaviruset nøye og innhenter løpende informasjon fra Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet.